Kuntien tarkastustyöhön tasalaatuisuutta yhteiskunnallisen työn avulla 

Inkoolaiselle EnviroVet Oy:lle on jo toistamiseen myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkki ympäristöterveydenhuollon laadun kehittämistyöstä.  

-Teemme työtä elintarvike-, sisäilma- ja eläinsuojeluvalvonnan laadun ja yhdenmukaisuuden kehittämiseksi, eläinlääketieteen tohtori Outi Lepistö EnviroVetistä kertoo. -Ihmisten ja eläinten terveyden suojelu on erittäin tärkeä yleinen etu ja siksi valvonnan tasalaatuinen toteuttaminen on tärkeää, hän jatkaa.  

Alalla käytetään myös merkittävää julkista valtaa ja puututaan ihmisten perusoikeuksiin esimerkiksi asumiskieltojen ja eläinten haltuunoton muodossa, jolloin kriteerit ovat vielä tiukemmat. – Valta tuo mukanaan suuremman vastuun, Lepistö muistuttaa. Kohtelun on oltava samanlaista kaikille ihmisille. 

Valvonnan tähtäimessä tulisi olla mahdollisimman mutkaton, sujuva ja tehokas prosessi. Tätä tukee EnviroVetin kehittämä valtakunnallinen laatujärjestelmä, joka on yksi Yhteiskunnallinen yritys -merkin perusteluista. Järjestelmään kuuluu muun muassa kaikille valvojille yhteisiä harjoituksia, joissa testataan yhdenmukaista toimintaa. 

Asiakas keskiöön 

Kun ihminen asioi valvojien kanssa, varsinainen työn laatu on vain osa asiakaskokemusta. Asiakaspolku koostuu monista eri vaiheista alkaen ensimmäisestä yhteydenotosta ja päättyen usein tarkastuksen kautta päätöksentekoon. Jos kokemus on yhdessä vaiheessa huono, se heijastuu myös muihin vaiheisiin. 

– Ympäristöterveydenhuollossa on totuttu mieltämään laatu vain ammatilliseen työhön liittyväksi asiaksi – miten esimerkiksi sisäilmaongelma todetaan tai eläinten olosuhdetta tai näytetulosta tulkitaan, Lepistö selittää. Tämä ajattelu on nyt muutoksessa. 

– Jos esimerkiksi ravintolan Oiva-raportti näyttää hyvältä, mutta ravintoloitsijan mielestä tulos on surkea, kumpi on oikeassa? Enää ei riitä se, mitä viranomainen sanoo, Lepistö pohtii. -Viranomaisen oman toiminnan laatutaso täytyy myös pystyä osoittamaan. 

-Nykyään tavoitteena on myös nostaa asiakaskokemus ensiluokkaiselle tasolle, Lepistö toteaa. Sitä varten on rakennettava aidosti asiakaslähtöinen palvelukulttuuri. 

Ympäristöterveydenhuollossa on kuitenkin muistettava, että asiakastyytyväisyys ei voi koskaan olla itseisarvo. 

– Valvoja ei voi pyrkiä vain täyttämään asiakkaan toiveita. Hänellä on velvollisuus vaatia, mitä lainsäädäntö ja vaikkapa elintarviketurvallisuus edellyttävät – tietysti hyvässä yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa, Lepistö sanoo. 

Uusi standardi avuksi 

Lepistö odottaa parhaillaan työn alla olevasta Erinomaisen palvelun standardisarjasta suurta hyötyä julkisten palvelujen asiakaskeskeisyyden kehittämiseen. Hän on mukana asiantuntijaryhmässä, joka osallistuu kansainvälisen Excellent Service -standardisarjan kehittämiseen. Yksi sarjan standardeista laaditaan pelkästään julkiselle sektorille. 

 -Uskon että tämä standardi tulee mullistamaan koko julkisen sektorin toimintatapoja monin tavoin. Sen avulla saadaan asiakas aidosti keskiöön ja tämä voidaan tehdä systemaattisesti ja läpinäkyvästi, kuten julkiselta palvelulta edellytetäänkin, Lepistö summaa.  

-Standardit ohjaavat ja antavat perustan asiakaskeskeisen toimintamallin ja erinomaisen palvelukulttuurin kehittämiselle. Niiden avulla on helppo lähteä viemään asiaa eteenpäin, hän muistuttaa. Standardia odotellessa laatutyötä tehdään alalla kuitenkin hartiavoimin laatujärjestelmän kautta. 

Yhteiskunnallinen yritys -merkki tarkoittaa, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja voitosta suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään. 

Ympäristöterveydenhuolto tarkoittaa elintarviketurvallisuuden, sisäilman, juoma- ja uimaveden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa. 

LaatuNet on ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen laatujärjestelmä. Sitä käyttävät kuntien terveystarkastajat ja eläinlääkärit. 

EnviroVet Oy on eläinlääkäreiden perustama ja omistama, voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys. Yrityksellä on toimipiste Inkoossa ja Kirkkonummella. 

Lisätiedot:
Outi Lepistö
ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri
DVM, PhD, Specialist in Public Health Care 

outi.lepisto@envirovet.fi 
+35845 895 7705
www.envirovet.fi  

LaatuNet https://www.envirovet.fi/laatunet-3/ 
Suomen Standardisoimisliitto FSF https://sfs.fi/osallistu-ja-vaikuta/standardisointiryhmat/excellence-in-service/ 
Yhteiskunnallinen yritys https://suomalainentyo.fi/yrityksille/yhteiskunnallinen-yritys/