EnviroVetin arvoja ovat eettisyys, laadukkuus, asiantuntemus ja riippumattomuus.

Haluamme olla tiiviisti mukana rakentamassa entistä parempaa yhteiskuntaa, eikä arvomaailmamme ole sidottu taloudellisen hyödyn tavoitteluun.

Parhaita muistoja vuosien varrelta ovat tapaukset, joissa auditointien ja mittausten avulla on ratkaistu ongelmia joihin ei ole muuten saatu apua.