Tiedote Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntämisestä

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt EnviroVet Oy:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin

Tiedote
Julkaistu: 11.10.2017, 16:44
Suomalaisen Työn Liitto

EnviroVet Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena työstä, jota se tekee ympäristöterveydenhuollon laadunvalvonnan kehittämisessä. EnviroVet pyrkii kehittämään ja yhtenäistämään palveluita, joilla voidaan ylläpitää ihmisten ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista tai ekologista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

– Yrityksemme on aikanaan perustettu tukemaan julkisen sektorin palveluja. Siksi Yhteiskunnallinen yritys -merkki herätti heti kiinnostuksemme, toimitusjohtaja Outi Lepistö EnviroVetistä kertoo.

Ympäristöterveydenhuollon merkitys lisääntyy jatkuvasti muun muassa sisäilmaongelmien, eläintautien ja antibioottiresistenssin kaltaisten ongelmien yleistymisen myötä. Siksi tarvitaan myös entistä enemmän työkaluja laadunhallintaan ja yhdenmukaisiin palveluihin.

– Tavoitteemme on tarjota niitä asiantuntijapalveluja, joissa tarvitaan ulkopuolista ja riippumatonta arvioijaa, jolloin myös toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät, Outi Lepistö jatkaa.

– Yhteiskunnallinen yritystoiminta tarjoaa uudenlaisen näkökulman pohdittaessa suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Nykyisten toimintamallien rinnalle on hyvä kehittää uudenlaisia palveluita ja niitä voidaan tuottaa raikkailla innovaatioilla ja yrittäjähengellä. On hienoa, että EnviroVet ylläpitää ja kehittää laatujärjestelmää, jonka avulla voidaan parantaa ympäristöterveydenhuollon laatua, vaikuttavuutta ja yhdenmukaisuutta toteaa Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lisätietoja

Outi Lepistö, omistaja, EnviroVet Oy, p. 045 895 7705, outi.lepisto@evirovet.fi

Niina Ollikka, brand manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi

EnviroVet Oy on ympäristöterveydenhuollon kehittämiseen erikoistunut asiantuntijaverkosto, joka tuottaa alan korkealaatuista osaamista. Tavoitteena on kehittää ympäristöterveydenhuoltoa korkealaatuiseksi ja laadukkaaksi toimialaksi, joka mahdollisimman tehokkaasti estää ja poistaa elinympäristön aiheuttamia terveyshaittoja ja ylläpitää ihmisten ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia. EnviroVet panostaa erityisesti toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja läpinäkyvyyden kehittämiseen. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat elintarvikevalvonta, asumisterveysasiat ja eläinlääkintähuolto kunnissa. www.envirovet.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Lista kaikista merkin käyttöoikeuden saaneista yrityksistä löytyy liiton kotisivuilta http://suomalainentyo.fi ja lisätietoja merkistä: www.yhteiskunnallinenyritys.fi