Tiedote: Kunnaneläinlääkäreille marraskuussa valtakunnallinen Eläintauti nautatilalla -tapausharjoitus

EnviroVet toteuttaa yhdessä Eläinten terveys ry:n, Ruokaviraston, aluehallintovirastojen, Helsingin yliopiston, MTK:n ja Suomen Eläinlääkäriliiton kanssa kunnaneläinlääkäreille suunnatun tapausharjoituksen eli interkalibroinnin marraskuussa 2023.

Press release 10.10.2023

EnviroVet Oy has been granted funding from the Ministry of Foreign Affairs for the food control quality management project in Ukraine. The funding is for two years.

Tiedote 10.10.2023

EnviroVet Oy:lle on myönnetty ulkoministeriön rahoitus elintarvikevalvonnan laadunhallinnan hankkeelle Ukrainaan. Hanke on kaksivuotinen.