Tiedote: Laadunhallinta eläinlääkintähuollossa – uhka vai mahdollisuus?

Laadunhallinta eläinlääkintähuollossa – uhka vai mahdollisuus?
Tule kuuntelemaan tiistaina 4.10. klo 10-12.30 Laatunetin laadun aamupäivää, joka on startti laadunhallinnan jalkauttamiseksi kunnalliseen eläinlääkintähuoltoon (sekä valvontaan että praktiikkaan).

Tiedote: Ympäristöterveys Pirteva on Vuoden laadukkain valvontayksikkö

TIEDOTE 28.2.2022: Ympäristöterveys Pirteva on Vuoden laadukkain valvontayksikkö

Oiva 2021-interkalibroinnin loppuraportti on valmistunut

Interkalibrointi toteutettiin LaatuNet-laadunhallintajärjestelmää käyttävissä valvontayksiköissä 12.4.-16.4.2021.
Loppuraportti on nyt julkaistu.

Laatuneuvoston lausunto I/2021

LaatuNet-laadunhallintapalvelun asiantuntijatyöryhmä Laatuneuvosto kokoontui kesäkuussa 2021 arvioimaan laadunhallintajärjestelmän nykytilaa, kehitystarpeita ja linjaamaan tulevaa toimintaa.

Hyvän hallinnon osaaja -verkkokurssi 2021

Haluatko syventää osaamistasi kunnan virkamiehenä, viranomaisena tai asiantuntijana ja luoda laajan teoriaperustan vastuulliselle ja laadukkaalle virkatehtävien hoitamiselle?

Auditointiohjelma vuodelle 2021 on päivitetty

Auditointiohjelma vuodelle 2021 on päivitetty

Etelä-Karjalan ympäristöterveydenhuolto on vuoden laadukkain

Etelä-Karjalan ympäristöterveydenhuolto on vuoden laadukkain
Södra Karelens miljöhälsovård vald till årets bästa på kvalitet