Listeria Monocytogenes – riskien hallinta laitosvalvonnassa

Järjestämme listeriariskin arviointiin ja hallintaan liittyvän tilaisuuden 8.6.2022 kello 10 alkaen yhteistyössä Ruokaviraston, THL:n, Lounais-Suomen aluehallintoviraston ja Helsingin yliopiston asiantuntijoiden kanssa.

Tilaisuudessa käydään läpi huhtikuussa toteutetun harjoituksen kulku ja tulokset. Harjoituksessa tehtiin kuvitteellinen Oiva-tarkastus kalaa ja kasviksia käsittelevään laitokseen ja arvioitiin 13 listerian hallinnan kannalta merkittävää Oiva-riviä. Lisäksi osallistujia pyydettiin arvioimaan listeriariskiä kokonaisuutena ja valitsemaan, mihin valvonnan toimenpiteisiin tilanteen johdosta tulisi ryhtyä. Harjoitus oli osa ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen laatujärjestelmän vuosittaisia interkalibrointeja.

Lisäksi tilaisuudessa käydään läpi listeriariskin hallinnan kannalta oleellisia tekijöitä, kuten puhtaanapitoa, ajallista erottamista sekä näytteenottoa ja pohditaan Oiva-ohjeiden tulkintaa erityisesti elintarviketurvallisuuden vaarantavissa tilanteissa. Myös mikrobikriteeriasetus ja säilyvyystutkimukset ovat osa tilaisuuden ohjelmaa.

Mukana tilaisuudessa ovat yhteistyötahojen asiantuntijat. Tilaisuus on kaikille avoin ja siihen pääsee osallistumaan tämän linkin kautta. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Tilaisuus myös nauhoitetaan.

Lisätiedot:

Outi Lepistö p 045 895 77 05 outi.lepisto@envirovet.fi

Loppuraportin ja tallenteen toimittaminen pyynnöstä info@envirovet.fi