Elintarvikevalvonnan pilottiauditoinnit käynnistyvät

25.04.2012

Elintarvikevalvonnan ulkoisen tahon pilottiauditoinnit käynnistyvät kesäkuussa. Kohderyhmänä ovat kunnalliset elintarvikevalvontayksiköt.

Mukaan mahtuu vielä joitain valvontayksiköitä. Mikäli haluat ilmoittaa yksikkösi mukaan, ota yhteyttä EnviroVetiin!

Pilottiauditoinnista ei aiheudu organisaatiolle mitään kustannuksia ja yksikkö saa auditoinnin tulokset käyttöönsä toiminnan kehittämistä varten. Auditoinnit ovat horisontaalisia organisaation yleisauditointeja ja kaikki auditoinnit tehdään yhdenmukaisesti ISO-standardeja noudattaen, jolloin tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään. Nimettömät yhteenvedot pilottiauditoinneista tullaan julkaisemaan EnviroVet-kotisivuilla.

Parhaillaan on meneillään valvontayksiköille suunnattu taustakysely, jonka yhteenveto tullaan julkaisemaan kesäkuun alussa.

Muutos auditointiseminaarin ohjelmassa

03.04.2012

Auditointiseminaarin ohjelmaan on tullut lisäys:
Mukana seminaarissa on myös eläinlääkäri Emilie Sloth Tanskan Elintarvike-, maatalous- ja kalastusministeriön auditoiniosastolta. Emilie kertoo mm turkistarhojen, sivutuotteiden ja luomutuotteiden riskiperusteisista auditoinneista Tanskassa.