EnviroVetille hankerahoitus ensi vuodelle

17.12.2014

Maaseutuvirasto on myöntänyt EnviroVetille rahoituksen ”Laatusertifiointien hyödyntäminen suomalaisessa elintarvikevalvonnassa ja elintarvikeyrityksissä” -hankkeelle. Hanke toteutetaan yhteistyössä mm Elintarviketeollisuusliiton, Helsingin yliopiston ja alan yritysten kanssa.

Hankkeen kulusta ja toteutuksesta tiedotetaan tarkemmin ensi vuonna. Lisätiedot

outi.lepisto@envirovet.fi