Qualification training for veterinarians from EU or ETA Memberstates

The municipal veterinarian in Finland, whose tasks include the implementation of the Animal Diseases Act, the tasks related to the control of food safety or animal welfare, is obliged by the municipality to demonstrate proficiency in the Finnish legislation concerned.

The next course will be organized in the spring 2018. Training covers the legislation of veterinary service, environmental health care and the different roles of the authorities. The aim is that trainee is after the training able to apply the legislation on practical control work, and understands it as part of the application of national legislation with EU legislation.

Details of training will be updated to our website.

More information Outi Lepistö +358458957705 or outi.lepisto@envirovet.fi

EU- ja ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkärien pätevöitymiskoulutus maaliskuussa 2018

Eläinlääkintähuollosta annetun asetuksen mukaan kunnaneläinlääkäriltä, jonka virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden tai eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä, on kunnan vaadittava, että hän osoittaa tutustuneensa Eviran hyväksymällä tavalla Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön.

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja EnviroVet toteuttavat pätevöitymiskoulutuksen vuorovuosina Eviran kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 2018 toteuttajavuorossa on EnviroVet.

Koulutus järjestetään maaliskuussa VIIKOLLA 10. Tarkemmat tiedot päivittyvät lähiaikoina Koulutukset-sivuille.

Lisätiedot ja kyselyt: Outi Lepistö p 045 8957705 tai outi.lepisto@envirovet.fi