EU- ja ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkärien pätevöitymiskoulutus maaliskuussa 2018

Eläinlääkintähuollosta annetun asetuksen mukaan kunnaneläinlääkäriltä, jonka virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden tai eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä, on kunnan vaadittava, että hän osoittaa tutustuneensa Eviran hyväksymällä tavalla Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön.

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja EnviroVet toteuttavat pätevöitymiskoulutuksen vuorovuosina Eviran kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 2018 toteuttajavuorossa on EnviroVet.

Koulutus järjestetään maaliskuussa VIIKOLLA 10. Tarkemmat tiedot päivittyvät lähiaikoina Koulutukset-sivuille.

Lisätiedot ja kyselyt: Outi Lepistö p 045 8957705 tai outi.lepisto@envirovet.fi