Teurastamojen eläinten hyvinvointiauditointien tulokset ovat valmistuneet

EnviroVet toteutti S-ryhmän toimeksiantona eläinten hyvinvointiauditointeja yhteensä 17 teurastamolla. Auditointeja varten laadittiin EU:n lopetusasetukseen 1099/2009 perustuva arviointimalli. Lisäksi hyödynnettiin teurastuksen hyvän käytännön oppaita, EFSAn, Humane Slaughter Associationin ja Temple Grandinin materiaaleja. Auditoinnit toteutettiin joulukuussa 2015-maaliskuussa 2016.

Tutkituista 17 teurastamosta poikkeamia havaittiin 11 teurastamolla. Poikkeamia eli lainsäädännön vastaisuuksia todettiin yhteensä 46 kappaletta, joista sikateurastuksessa 15, nautateurastuksessa 13  ja lammasteurastuksessa 18 poikkeamaa.

Poikkeamia havaittiin muun muassa eläinten säilytykseen, käsittelyyn ja tainnutukseen liittyen. Myös teurastamoiden kirjanpidossa, eläinten kulkureiteissä ja henkilökunnan toimintatavoissa todettiin korjattavaa.

Lisätietoja http://patarumpu.fi/2016/04/18/s-ryhman-omien-teurastamoauditointien-tulokset-valmistuivat/

ja

http://patarumpu.fi/2016/04/18/tarvitaanko-teurastamolla-videokameroita/

Ympäristöterveydenhuollon auditoinnit käynnistyvät toukokuussa

EnviroVet toteuttaa yhdessä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa vuoden 2016 aikana kunnallisen ympäristöterveydenhuollon auditointeja. Auditointiin sisältyvät terveydensuojelu-, elintarvike- ja tupakkavalvonta sekä toiminnan yleinen järjestäminen ja kustannustehokkuus.

Auditoinnit alkavat toukokuussa ja tulokset julkaistaan vuoden 2016 lopussa.

 

One Health Day marraskuussa

EnviroVet osallistuu marraskuun kolmantena päivänä järjestettävään kansainväliseen One Health -päivään. Tapahtuman tarkoituksena on kiinnittää huomiota globaalisti Yhteinen terveys – One Health -teemaan. Sen mukaan ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys ovat kaikki kytköksissä toisiinsa.

Lue lisää https://www.onehealthcommission.org/en/eventscalendar/one_health_day/

Lisätietoja EnviroVetin järjestämästä tapahtumasta tulossa nettisivuillemme myöhemmin