Animal welfare audit results have been published

EnviroVet have conducted 20 animal welfare audits to slaughterhouses. The audits were based on EU Regulation 1099/2009 on the protection of animals at the time of killing. The audit method was completed by material of EFSA, Humane Slaughter Association and Temple Grandin.

There were 46 non-conformities found in slaughterhouses. Most of the non-conformities were found at lairage area, handling of animals and stunning. There were also shortcomings with documentation, passages of animals and practices of people handling the animals.

Read more http://patarumpu.fi/2016/04/18/s-ryhman-omien-teurastamoauditointien-tulokset-valmistuivat/

and http://patarumpu.fi/2016/04/18/tarvitaanko-teurastamolla-videokameroita/

For more information please contact lead auditor Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi

 

Teurastamojen eläinten hyvinvointiauditointien tulokset ovat valmistuneet

EnviroVet toteutti S-ryhmän toimeksiantona eläinten hyvinvointiauditointeja yhteensä 17 teurastamolla. Auditointeja varten laadittiin EU:n lopetusasetukseen 1099/2009 perustuva arviointimalli. Lisäksi hyödynnettiin teurastuksen hyvän käytännön oppaita, EFSAn, Humane Slaughter Associationin ja Temple Grandinin materiaaleja. Auditoinnit toteutettiin joulukuussa 2015-maaliskuussa 2016.

Tutkituista 17 teurastamosta poikkeamia havaittiin 11 teurastamolla. Poikkeamia eli lainsäädännön vastaisuuksia todettiin yhteensä 46 kappaletta, joista sikateurastuksessa 15, nautateurastuksessa 13  ja lammasteurastuksessa 18 poikkeamaa.

Poikkeamia havaittiin muun muassa eläinten säilytykseen, käsittelyyn ja tainnutukseen liittyen. Myös teurastamoiden kirjanpidossa, eläinten kulkureiteissä ja henkilökunnan toimintatavoissa todettiin korjattavaa.

Lisätietoja http://patarumpu.fi/2016/04/18/s-ryhman-omien-teurastamoauditointien-tulokset-valmistuivat/

ja

http://patarumpu.fi/2016/04/18/tarvitaanko-teurastamolla-videokameroita/

Public Health Audits

EnviroVet is going to audit municipal public health units in cooperation with Ministry of Social Affairs and Health.

Audits will start in May and the results will be published by the end of the year 2016

One Health Day Event coming in November

EnviroVet will participate in One Health Day, which is an international campaign co-coordinated by the One Health Commission, the One Health Initiative Autonomous pro bono Team and the One Health Platform Foundation.

The goal of One Health Day is to bring attention around the world to the need for One Health interactions and for the world to ‘see them in action’.

Read more https://www.onehealthcommission.org/en/eventscalendar/one_health_day/

More information about EnviroVet’s activity will be here soon

One Health Day marraskuussa

EnviroVet osallistuu marraskuun kolmantena päivänä järjestettävään kansainväliseen One Health -päivään. Tapahtuman tarkoituksena on kiinnittää huomiota globaalisti Yhteinen terveys – One Health -teemaan. Sen mukaan ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys ovat kaikki kytköksissä toisiinsa.

Lue lisää https://www.onehealthcommission.org/en/eventscalendar/one_health_day/

Lisätietoja EnviroVetin järjestämästä tapahtumasta tulossa nettisivuillemme myöhemmin