Hyvät yritykset näkyviksi -video

EnviroVet on mukana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa, joka nostaa esiin hyvää tekeviä yhteiskunnallisia yrityksiä. Nämä yritykset ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön ongelmia, toimivat vastuullisesti ja käyttävät vähintään puolet voitostaan toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Hyvät yritykset tunnistat Yhteiskunnallinen yritys -merkistä. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Hyvät yritykset näkyviksi: Puhtaan ja turvallisen elinympäristön puolesta – EnviroVet

Lue EnviroVetin yritystarina Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjan sivulta

EnviroVet mukana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa

EnviroVet on mukana Suomalaisen Työn Liiton ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkiyritysten Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa. Kampanjan avulla haluamme tehdä yhteiskunnallisia yrityksiä tunnetuksi suurelle yleisölle ja tuoda esille niiden hyvää tekevää liiketoimintaa. 

-Lähdimme mukaan kampanjaan, koska haluamme osaltamme olla viestimässä tästä tärkeästä yhteiskunnallisen työn muodosta, toimitusjohtaja Outi Lepistö kertoo. – Usein yritystoiminta mielletään vain voiton tavoitteluksi, vaikka meidänkin tapauksessamme yritys on perustettu tuottamaan yhteiskunnalle hyötyä.

-Yrityksellemme kampanja antaa mahdollisuuden tuoda perusarvomme ja toimintaperiaatteemme näkyviksi Yhteiskunnallinen yritys -merkin avulla, Lepistö jatkaa. – Suomalaisen yhteiskunnan tukeminen on meille tärkeä arvo.

Eläinten ja ihmisten hyväksi

-Saimme Yhteiskunnallinen yritys -merkin osoituksena ympäristöterveydenhuollon eli elinympäristön terveellisyyden edistämisestä, Lepistö kertoo. – Olemme kehittäneet digitaalisen laatujärjestelmän kuntien terveystarkastajien ja eläinlääkärien käyttöön. Laatujärjestelmän avulla saadaan lisättyä asiantuntemusta ja vaikkapa sisäilma-asioiden tai eläinsuojelukäyntien laatua yhdenmukaiseksi ja läpinäkyväksi ympäri Suomea, hän tarkentaa.

Lisäksi EnviroVetin asiantuntijat tuottavat jatkuvasti uutta tietoa ja tutkimustuloksia viranomaisten ja yritysten käyttöön. Auditoinnit varmistavat toiminnan riippumattomuuden ja laadun.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo siitä, että yritys ratkoo liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Lisäksi ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.  EnviroVetin tapauksessa tämä tarkoittaa LaatuNet-laatujärjestelmän kehitystyötä ja ympäristöterveydenhuollon asiantuntijapalveluja.

Kuluttajien toiveet etusijalle

Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjalla Suomalaisen Työn Liitto haluaa lisätä Yhteiskunnallinen yritys -merkin tunnettuutta yhdessä merkin saaneiden yritysten kanssa ja kertoa laajalle yleisölle, mistä yhteiskunnallisessa yrittämisessä oikein on kyse.

-Yhteiskunnallinen yritys -merkki on luotettava keino viestiä, että yritys on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita tai ympäristöongelmia. Tällaiselle vastuulliselle ja yhteiskunnalliselle lähtökohdalle yritystoiminnassa on kova kysyntä, sillä lähes 90 prosenttia kuluttajista arvostaa yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää. Lisäksi jopa 65 prosenttia suomalaisista olisi valmis maksamaan enemmän yhteiskunnalliseen hyvään panostavan yrityksen tuotteista tai palveluista, kertoo Suomalaisen Työn Liiton Brand Manager Niina Ollikka.

Kampanja sisältää radiomainontaa, tutkimusta, viestintää sekä tapahtumia. Osallistu kampanjaan ja keskusteluun somessa #yhteiskunnallinenyritys

Kampanjan verkkosivulta löydät lisämateriaalia kampanjaan liittyen: www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Envirovetin tarinan löydät osoitteesta  https://suomalainentyo.fi/cases/puhtaan-ja-turvallisen-elinympariston-puolesta-envirovet/

LaatuNet-järjestelmän esittely www.envirovet.fi/laatunet/

Lisätietoja:

Outi Lepistö, toimitusjohtaja, EnviroVet Oy, p. 045 895 7705, outi.lepisto@envirovet.fi
Niina Ollikka, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi

EnviroVet on ympäristöterveydenhuollon kehittämiseen erikoistunut eläinlääkärien asiantuntijaverkosto, joka tuottaa alan korkealaatuista osaamista. www.envirovet.fi

Hyvät yritykset näkyviksi -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton ja Yhteiskunnallisten yritys -merkkiyritysten yhteinen kampanja. Kampanjan tehtävänä on lisätä Yhteiskunnallinen yritys -merkin tunnettuutta ja tietoisuutta niiden hyvää tekevästä liiketoiminnasta. www.yhteiskunnallinenyritys.fi