Syventävä elintarviketurvallisuus -koulutuksen ohjelma on valmistunut

Syventävä elintarviketurvallisuus -diplomikoulutuskokonaisuuden tiedot on päivitetty ja löytyvät Koulutukset-sivulta päävalikosta Palvelut-sivun alta.

Tervetuloa mukaan kouluttautumaan!

Laadunhallintakoulutus, ohjelmatiedot päivitetty

Uusimme toukokuussa pidetyn Laadunhallinta elintarvikeketjussa ja ympäristöterveydenhuollossa -seminaarin hieman päivitetyllä ohjelmalla.

Koulutus soveltuu erinomaisesti elintarvikevalvonnan parissa työskenteleville ja kaikille laadunhallinnasta ja elintarviketurvallisuusstandardeista kiinnostuneille. Pohdimme myös yhdessä laadunhallinnan tulevaisuutta toimialalla.

Koulutuksen ajankohta on keskiviikko 27.9 ja koulutuspaikkana on Tampere-talo.

Tervetuloa mukaan!

Huom! Jos haluat varata keskusteluosioon aiheeseen liittyvän kommenttipuheenvuoron, ilmoitathan tästä etukäteen, muutamia puheenvuoroja (n 5 min) mahtuu vielä mukaan.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumistiedot löytyvät Koulutukset-sivulta päävalikon Palvelut-sivun alta

Syventävä elintarviketurvallisuus-koulutuskokonaisuus käynnistyy syksyllä!

Uusimme suositun Syventävä elintarviketurvallisuus -diplomikoulutuksen.

Koulutuskokonaisuus alkaa 31.10. ja jatkuu keväällä 2018. Ensimmäinen koulutuspäivä käsittelee mikrobiologiaa, epidemiologiaa ja ruokamyrkytysepidemioiden ennaltaehkäisyä. Keväällä paneudutaan näytteenottoon, tutkimustulosten merkitykseen, elintarvikkeiden pilaantumiseen vaikuttaviin tekijöihin, elintarvikelainsäädäntöön, riskinarviointiin ja laadunhallintaan.

Osallistujien palautteen perusteella koulutus on tällä kertaa räätälöity elintarviketuotannossa työskenteleville. Koulutus soveltuu erinomaisesti muun muassa tuotantolaitoksissa, laitos-, suurtalous- ja tarjoilukeittiöissä työskenteleville, laatupäälliköille tai asiakaspalvelusta vastaaville. Koulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää osallistujien tietoja ja antaa valmiudet itsenäiseen toimintaan, elintarvikehygienian ja -turvallisuuden parantamiseen ja ruokamyrkytysepidemioiden ennaltaehkäisyyn.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu kolme yhden päivän koulutusta. Kukin koulutuspäivä on tiivis kokonaisuus, jossa on aamupäivä teoriaa ja iltapäivällä käytännön soveltava tapaus/ryhmätyö. Opettajina toimivat elintarviketurvallisuuden asiantuntijat mm Helsingin yliopistolta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Koulutuksen vaativuustaso noudattelee yliopisto-opetuksen perussisältöä, mutta luennot ovat käytännönläheisiä ja arkityöhön helposti sovellettavia. Iltapäivän case-työskentelyssä jokainen osallistuja pääsee ohjatusti pohtimaan annettuja käytännön tapauksia. Myös case-työskentelyä on päivitetty saadun palautteen perusteella.

Jokaiseen koulutuspäivään voi ilmoittautua ja osallistua erikseen. Mikäli osallistut kaikkiin osioihin, voit lopuksi suorittaa etänä toteutettavan tentin, jossa on 2-3 kysymystä jokaisesta koulutuskokonaisuudesta. Kukin luennoitsija laatii oman aiheensa kysymykset ja arvostelee ne. Suoritettuaan tentin kaikki osa-alueet hyväksytysti osallistuja saa tunnustukseksi Syventävä elintarviketurvallisuus elintarviketuotannossa –diplomin, jonka laajuus on 4 opintopistettä.

Lisätiedot koulutuksesta, tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet päivitetään sivuillemme elokuun aikana.

Lisätiedot ja ennakkoilmoittautumiset: Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi, p 045 8957705