Sikava-auditoinnit käynnistyvät

02.11.2012

EnviroVet aloittaa Sikava-terveydenhuoltojärjestelmän auditoinnit.

Sikavan laatujärjestelmän rakentamisen yhtenä osa-alueena on tilakäyntien luotettavuuden todentaminen. Tähän liittyen Sikavan johtoryhmä on antanut terveydenhuoltoeläinlääkäreiden auditoinnit ulkopuolisen toimijan tehtäväksi.

EnviroVet auditoi 8 eläinlääkäriä loppuvuoden 2012 – alkuvuoden 2013 aikana. Auditoinnit on jaettu niin, että EnviroVet auditoi 4 eläinlääkäriä, joilla on yli 10 sopimusta tilojen kanssa ja 4 eläinlääkäriä, joilla on sopimuksia 10 tai vähemmän. Auditoitavat eläinlääkärit on arvottu, joten auditoinnin kohteena saattaa olla myös sijaisena toimivia eläinlääkäreitä.

Auditoinnin aikana täytetään arviointilomake, jossa terveydenhuoltokäynnin eri osa-alueet arvioidaan asteikolla heikko-erinomainen. EnviroVet on konsultoinut taustatiedoksi sikaterveydenhuollon asiantuntijoita. Konsultoinnin perusteella on määritelty tämänhetkinen riittäväksi katsottava taso.
Päähuomio auditoinneissa on positiivisissa havainnoissa sekä rakentavassa suositusten antamisessa toiminnan edelleen kehittämiseksi. Arviointi toimitetaan eläinlääkärille ja yhteenveto tuloksista Sikavalle.