Ympäristöterveydenhuollon ohjauksen vaihtoehdot -selvitys valmistunut

Sosiaali – ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tilaama selvitys ympäristöterveydenhuollon ohjauksen tulevaisuuden vaihtoehdoista on valmistunut.

Raportin mukaan ympäristöterveydenhuollon ohjaus kaipaa uudistamista ja yhdenmukaistamista. Selvityksessä haastateltiin ympäristöterveydenhuollon toimijoita kunta-, keskusvirasto- ja ministeriötasolla. Haastatellut tahot olivat yksimielisiä ohjauksen uudistamistarpeista.

Suurimpina ongelmina ohjauksessa pidetään epäyhtenäisyyttä ja tiedon kulun ja vuorovaikutuksen puutteita. Myös tutkimustiedon puute päätöksenteon taustalla ja tavoitteiden epäselvyys koetaan epäkohtina.

Selvityksen perusteella selvityshenkilöt ehdottavat, että maakuntauudistuksen yhteydessä ohjaus siirtyy terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan osalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:lle ja säilyy edelleen Evirassa elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon osalta.

Raportin mukaan  THL voisi tulevaisuudessa olla vahva sosiaali- ja terveysministeriön alainen toimija, joka tarjoaa sekä asiantuntijuutta että strategista, kansanterveysnäkökulmaan ja tutkimustietoon perustuvaa ohjausta maakunnallisen ympäristöterveydenhuollon tueksi.

THL ja Evira olisivat jatkossa omien toimialojensa keskeiset toimijat, joilla molemmilla on sekä asiantuntija – että ohjaustehtäviä. Tämä selkiyttäisi ja yhdenmukaistaisi toimialan ohjausta ja mahdollistaa toimivan vuoropuhelun tulevien maakuntatoimijoiden kanssa.

Lisätiedot:

Outi Lepistö p. 045 895 7705

Matti Karuvaara p. 050 586 3433

 

Linkki loppuraporttiin

terveydensuojelu-ja-tupakkavalvonnan-ohjauksen-jarjestamisvaihtoehdot