Ympäristöterveydenhuollon valtiollistamisen esiselvityshanke, loppuraportti

Ympäristöterveydenhuollon valtiollistamisen esiselvityshankkeen loppuraportti on julkaistu

Ympäristöterveydenhuollon valtiollistamisen esiselvityshanke_loppuraportti_MMM_9_2015

 

Raportti löytyy myös Maa- ja metsätalousministeriön julkaisusarjasta osoitteesta http://mmm.fi/documents/1410837/1720364/MMM-julkaisu-2015-9.pdf/adbcb497-b09d-4ae8-beb0-c9e912960407

EnviroVet haluaa kiittää omasta puolestaan kaikkia hankkeeseen osallistuneita tahoja!

Laatusertifikaatit-hankkeen loppuraportti on valmistunut

EnviroVet toteutti Maaseutuviraston rahoittaman Laatusertifiointien hyödyntäminen suomalaisessa elintarvikevalvonnassa -hankkeen 1.3.-31.10.2015. Hanke onnistui hyvin ja palaute on ollut positiivista.

Hankkeen loppuraportti on valmistunut ja löytyy alla olevan linkin lisäksi hankesivustolta osoitteesta www.laatusertifikaatit.fi Materiaalit-osiosta.

Painettua versiota raportista voi tilata osoitteesta info@envirovet.fi

Laatusertifiointien hyödyntäminen suomalaisessa elintarvikevalvonnassa. Loppuraportti 03112015