Ympäristöterveydenhuollon valtiollistamisen esiselvityshanke, loppuraportti

Ympäristöterveydenhuollon valtiollistamisen esiselvityshankkeen loppuraportti on julkaistu

Ympäristöterveydenhuollon valtiollistamisen esiselvityshanke_loppuraportti_MMM_9_2015

 

Raportti löytyy myös Maa- ja metsätalousministeriön julkaisusarjasta osoitteesta http://mmm.fi/documents/1410837/1720364/MMM-julkaisu-2015-9.pdf/adbcb497-b09d-4ae8-beb0-c9e912960407

EnviroVet haluaa kiittää omasta puolestaan kaikkia hankkeeseen osallistuneita tahoja!