EU- ja ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkärien pätevöitymiskoulutus syksyllä 2019

Eläinlääkintähuollosta annetun asetuksen mukaan kunnaneläinlääkäriltä, jonka virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden tai eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä, on kunnan vaadittava, että hän osoittaa tutustuneensa Ruokaviraston hyväksymällä tavalla Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön.

Koulutus järjestetään syksyllä 2019. Tarkemmat tiedot löytyvät Palvelut -> Koulutukset-sivulta.

Lisätiedot ja kyselyt: Outi Lepistö p 045 8957705 tai outi.lepisto@envirovet.fi

LaatuNet-laatuneuvoston lausunto

LaatuNet-palveluun sisältyvä asiantuntija- ja arviointiryhmä Laatuneuvosto kokoontui kesäkuun alussa arvioimaan laatujärjestelmän tämänhetkistä tilannetta.

Laatuneuvoston linjauksen mukaisesti interkalibrointeja jatketaan niin, että seuraava interkalibrointi syksyllä 2019 kohdistuu asunnontarkastuksiin ja vuoden 2020 interkalibrointi epidemiahallintaan. Myös Oiva-interkalibrointi uusitaan ensi vuonna.

LaatuNetin ulkoiset auditoinnit aloitetaan loppuvuodesta 2019. Ensimmäisellä auditointikierroksella pyritään auditoimaan kaikki valvontayksiköt laadunhallinnan perustason selvittämiseksi. Jatkossa auditointisuunnitelma laaditaan riskinarviointiin perustuen.

Elintarvikevalvontaviranomaiset ovat velvollisia tekemään sisäisiä ja teettämään ulkoisia auditointeja. LaatuNetin ulkoiset auditoinnit täyttävät tämän vaatimuksen, mutta ulkoisen auditoinnin voi tilata myös muulta taholta.

LaatuNet Laatuneuvoston lausunto I/2019

Lisätiedot:

Outi Lepistö

outi.lepisto@envirovet.fi

Eläinlääkärinä muuttuvassa maailmassa

Kolme vastavalmistunutta eläinlääkäriä pohtivat tulevaisuuden työelämän mahdollisuuksia, työhyvinvointia ja ympäristöterveydenhuollon merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa.

Syventävä ruokaturvallisuus -diplomikoulutus 2019: Osa 2 Elintarvikevälitteiset epidemiat ja niiden hallinta 27.8.2019

Miten toimia äkillisissä tilanteissa ja ennaltaehkäistä epidemian leviäminen? Entä mitä elintarvikkeista kannattaisi tutkia missäkin tilanteessa?

  • Norovirus – toimenpiteet ja suojautuminen sairaalassa. Mitä sairaalahygieniasta voidaan oppia elintarviketeollisuudessa? – Janne Laine, PSHP
  • Salaattia, raastetta vai täytekakkua? – Erilaisia epidemioita – Sirpa Räsänen, PSHP
  • Elintarvikenäytteenotto epidemiatilanteissa vs normaalitilanteissa. Mitä tutkia ja miksi? – Pia Sigvart-Mattila, KVVY
  • Puhdistustoimenpiteet norovirusepidemioissa – Eija Ruotsalainen, Diversey Oy
  • Case: epidemiako?

Luennoitsijat: sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektiolääkäri Janne Laine, epidemiologi, tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri , asiantuntija Eija Ruotsalainen, Diversey Oy, mikrobiologi Pia Sigvart-Mattila, KVVY

Lisätietoja ja linkki ilmoittaumiseen löytyy koulutus-sivuilta