LaatuNet-laatuneuvoston lausunto

LaatuNet-palveluun sisältyvä asiantuntija- ja arviointiryhmä Laatuneuvosto kokoontui kesäkuun alussa arvioimaan laatujärjestelmän tämänhetkistä tilannetta.

Laatuneuvoston linjauksen mukaisesti interkalibrointeja jatketaan niin, että seuraava interkalibrointi syksyllä 2019 kohdistuu asunnontarkastuksiin ja vuoden 2020 interkalibrointi epidemiahallintaan. Myös Oiva-interkalibrointi uusitaan ensi vuonna.

LaatuNetin ulkoiset auditoinnit aloitetaan loppuvuodesta 2019. Ensimmäisellä auditointikierroksella pyritään auditoimaan kaikki valvontayksiköt laadunhallinnan perustason selvittämiseksi. Jatkossa auditointisuunnitelma laaditaan riskinarviointiin perustuen.

Elintarvikevalvontaviranomaiset ovat velvollisia tekemään sisäisiä ja teettämään ulkoisia auditointeja. LaatuNetin ulkoiset auditoinnit täyttävät tämän vaatimuksen, mutta ulkoisen auditoinnin voi tilata myös muulta taholta.

LaatuNet Laatuneuvoston lausunto I/2019

Lisätiedot:

Outi Lepistö

outi.lepisto@envirovet.fi