Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto on Vuoden laadukkain valvontayksikkö

Vuoden Valvontayksiköksi 2019 on valittu Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto. Kisassa olivat mukana kaikki valtakunnallista laatujärjestelmää käyttävät ympäristöterveyden valvontayksiköt. Korkeasta laadusta hyötyvät sekä työtekijät että kuntalaiset.

-Vuoden laadukkain valvontayksikkö toimii aktiivisesti ja vapaaehtoisesti oman toimintansa laadun parantamiseksi, Outi Lepistö laatujärjestelmän kehittäneestä asiantuntijaverkosto EnviroVetistä kertoo. – Jatkuva parantaminen näkyy toiminnassa monin tavoin ja eniten tästä hyötyvät asiakkaat eli kuntalaiset ja yritykset, hän jatkaa.

Arviointiperusteiden mukaan “Vuoden valvontayksikkö on organisaatio, joka systemaattisesti arvioi omaa toimintaansa ja pyrkii jatkuvasti parantamaan sitä. Organisaatio on tehnyt sisäisiä auditointeja, seuraa toiminnassaan aiheutuvia poikkeamia ja niiden korjauksia sekä käsittelee asiakasvalitukset. Työntekijät myös kouluttautuvat aktiivisesti laadunhallinnan osaajiksi. Kaiken tämän varmistaa organisaation johto, joka linjaa sekä laadun tavoitteet että niiden toteuttamisen.”

-Tämä ei ole kunnallisille tai muillekaan viranomaisorganisaatioille mikään itsestäänselvyys. Perinteisesti on totuttu ajattelemaan, että viranomainen päättää itse omista linjauksistaan, Outi Lepistö muistuttaa. -Nykypäivä edellyttää kuitenkin viranomaisiltakin avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja todennettua laadunvarmistusta, Lepistö tarkentaa. -Tässä on Salossa onnistuttu hyvin ja työntekijätkin ovat tyytyväisiä muutokseen.

Maakunnallista laatua

Hyvänä kakkosena kisassa oli Liedon kunnan ympäristöterveys. Laatu tuntuu siis tällä hetkellä keskittyvän Varsinais-Suomeen. – Seudulla on paljon toimintaansa aktiivisesti kehittäviä organisaatioita, jotka vielä jakavat osaamistaan keskenään, Lepistö iloitsee.

Alalla odotetaan soteuudistuksen tuovan muutoksia myös ympäristöterveyteen. -Auditointituloksemme puhuvat selkeästi sen puolesta, että nykyistä laajemmissa organisaatioissa pystytään paremmin turvaamaan niin toiminnan tasainen laatu kuin osaavat resurssit, Lepistö kertoo. Myös julkiselle toiminnalle tärkeä arvo, yhdenmukaisuus, toteutuu paremmin maakuntatasolla, jolloin asiakaspalvelun taso kohenee.

Ettei laatu pääse juhlinnassa unohtumaan, on voittajalle luvassa palkinnoksi maksuton ulkoinen auditointi ja kunniamaininnan saaneille lisäksi ilmainen pääsy auditointikoulutukseen.

-Laadun kehittäminen on jatkuva prosessi, eikä se ikinä tule valmiiksi, Outi Lepistö tiivistää. Hyvin toimiva laadunhallinta kuitenkin maksaa varmasti siihen uhratun panostuksen takaisin tyytyväisempinä asiakkaina ja työntekijöinä ja tehokkaampana toimintana.
LaatuNet on asiantuntijaverkosto EnviroVetin kehittämä ympäristöterveyden valtakunnallinen laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmä on ollut käytössä kunnissa vuodesta 2018 alkaen.

Lisätiedot
LaatuNet: ELT, pääauditoija Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p 045 895 7705 , www.envirovet.fi/laatunet
Salon kaupungin ympäristöterveys: Ympäristöterveyden päällikkö Riitta Suutari p 02 778 4601 riitta.suutari@salo.fi

Julkaistu: 21.1.2020 11:00

Sisäisen auditoinnin koulutus viranomaisvalvontaan

EnviroVet järjestää sisäisen auditoinnin koulutuksen osana kuntien laadunhallinnan kehittämistä. Koulutus on suunnattu kaikille ympäristöterveyden tai muilla valvonnan aloilla toimiville, oman tai organisaation toiminnan kehittämisestä, laadunhallinnasta ja auditoinneista kiinnostuneille.

Koulutuksessa käydään läpi laadunhallinnan perusteet ISO 9001-standardia mukaillen sekä auditoinnin suunnittelu, toteutus, raportointi ja poikkeamahallinta ISO 19011-standardin mukaan. Koulutus pohjautuu myös EU-komission auditointipäätökseen 677/2006 ja valvonta-asetuksen 625/2017 vaatimuksiin laadunhallinnasta.

Koulutusaika: Keskiviikko 5.2. ja tiistai 11.2. klo 10.00-16.00

HUOM! Molempien päivien ohjelma on sama, joten voit valita itsellesi paremmin sopivan ajankohdan

Koulutuspaikka:

5.2.2020 Helsingin yliopisto, Social- och kommunal högskolan, Snellmaninkatu 12, Festsal

11.2.2020 Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5

Ohjelma

10.00-11.00 Aamukahvi. Yleistä laadunhallinnasta. Standardit ja lainsäädäntö. Laadunhallinnan sanasto. Ennakkotehtävän purku

11.00-11.45 Laadunhallinnan kokonaisuus, jatkuva parantaminen: sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, poikkeamahallinta, korjaavat toimenpiteet

11.45-12.45 Lounas

12.45-13.30 Sisäinen auditointi: suunnittelu, check listit, auditointimenetelmät ja -tekniikat, auditointikriteerit. Korjaavat toimenpiteet, auditointiraportti ja auditoinnin sulkeminen

13.30-14.00 Sisäisen auditoinnin toteuttaminen käytännössä. Esimerkkinä tarkastusprosessin auditointi.

14.00-15.15 Sisäinen auditointi, harjoitustehtävä (sis kahvitauko)

15.15-16.00 Harjoituksen purku, kurssin päätös ja jatko

Koulutukseen osallistuville lähetetään ennakkotehtävä ja lisäksi koulutuksen jälkeen on osallistuttava kirjalliseen tehtävään saadakseen hyväksytyn suorituksen koulutuksesta. LaatuNet- sisäisen auditoijan pätevyyteen vaaditaan lisäksi osallistuminen vähintään kolmeen sisäiseen auditointiin, joiden suunnittelu, toteutus ja sulkeminen raportoidaan Laatunet-tiimille.

Hinnat:

LaatuNet-valvontayksiköt: 80 € (+ ALV) /hlö

LaatuNet-kuntien muut edustajat: 90 € (+ ALV)/hlö

Muut osallistujat: 150 € (+ ALV)/hlö

Hinta sisältää koulutusmateriaalit sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas on omakustanteinen.

Ilmoittautuminen:

Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa info@envirovet.fi keskiviikkoon 29.1.2020 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava mahdollisesta LaatuNetin asiakkuudesta tai kuulumisesta alueen kuntiin sekä ilmoitettava laskutustiedot ja osallistujien nimet.

Koulutuksen täyttyessä etusijalla ovat LaatuNettiä käyttävien ympäristöterveyden valvontayksiköiden edustajat.

Lisätiedot: kouluttaja, ISO 9001 pääauditoija Outi Lepistö p 045 8957705 outi.lepisto@envirovet.fi

https://www.envirovet.fi/laatunet/

 

Johtaminen ympäristöterveydenhuollossa -kyselyn tulokset

Ympäristöterveydenhuollon johtamista selvitettiin keväällä 2019 toteutetulla kyselyllä. Tulosten perusteella eniten haasteita on henkilöjohtamisessa, tiedon ja osaamisen siirtämisessä ja tasapuolisuudessa. Vahvuutena ympäristöterveyden johtamisessa taas on vahva asiajohtaminen.

EU- ja ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkärien pätevöitymiskoulutus syksyllä 2019

Eläinlääkintähuollosta annetun asetuksen mukaan kunnaneläinlääkäriltä, jonka virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden tai eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä, on kunnan vaadittava, että hän osoittaa tutustuneensa Ruokaviraston hyväksymällä tavalla Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön.

Koulutus järjestetään syksyllä 2019. Tarkemmat tiedot löytyvät Palvelut -> Koulutukset-sivulta.

Lisätiedot ja kyselyt: Outi Lepistö p 045 8957705 tai outi.lepisto@envirovet.fi

LaatuNet-laatuneuvoston lausunto

LaatuNet-palveluun sisältyvä asiantuntija- ja arviointiryhmä Laatuneuvosto kokoontui kesäkuun alussa arvioimaan laatujärjestelmän tämänhetkistä tilannetta.

Laatuneuvoston linjauksen mukaisesti interkalibrointeja jatketaan niin, että seuraava interkalibrointi syksyllä 2019 kohdistuu asunnontarkastuksiin ja vuoden 2020 interkalibrointi epidemiahallintaan. Myös Oiva-interkalibrointi uusitaan ensi vuonna.

LaatuNetin ulkoiset auditoinnit aloitetaan loppuvuodesta 2019. Ensimmäisellä auditointikierroksella pyritään auditoimaan kaikki valvontayksiköt laadunhallinnan perustason selvittämiseksi. Jatkossa auditointisuunnitelma laaditaan riskinarviointiin perustuen.

Elintarvikevalvontaviranomaiset ovat velvollisia tekemään sisäisiä ja teettämään ulkoisia auditointeja. LaatuNetin ulkoiset auditoinnit täyttävät tämän vaatimuksen, mutta ulkoisen auditoinnin voi tilata myös muulta taholta.

LaatuNet Laatuneuvoston lausunto I/2019

Lisätiedot:

Outi Lepistö

outi.lepisto@envirovet.fi

Syventävä ruokaturvallisuus -diplomikoulutus 2019: Osa 2 Elintarvikevälitteiset epidemiat ja niiden hallinta 27.8.2019

Miten toimia äkillisissä tilanteissa ja ennaltaehkäistä epidemian leviäminen? Entä mitä elintarvikkeista kannattaisi tutkia missäkin tilanteessa?

  • Norovirus – toimenpiteet ja suojautuminen sairaalassa. Mitä sairaalahygieniasta voidaan oppia elintarviketeollisuudessa? – Janne Laine, PSHP
  • Salaattia, raastetta vai täytekakkua? – Erilaisia epidemioita – Sirpa Räsänen, PSHP
  • Elintarvikenäytteenotto epidemiatilanteissa vs normaalitilanteissa. Mitä tutkia ja miksi? – Pia Sigvart-Mattila, KVVY
  • Puhdistustoimenpiteet norovirusepidemioissa – Eija Ruotsalainen, Diversey Oy
  • Case: epidemiako?

Luennoitsijat: sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektiolääkäri Janne Laine, epidemiologi, tartuntatautilääkäri Sirpa Räsänen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri , asiantuntija Eija Ruotsalainen, Diversey Oy, mikrobiologi Pia Sigvart-Mattila, KVVY

Lisätietoja ja linkki ilmoittaumiseen löytyy koulutus-sivuilta