Epidemiainterkalibroinnin palautetilaisuus etänä

RYMYHARJOITUS 2020 –interkalibroinnin palautetilaisuus järjestetään kokonaan etäyhteydellä. Tilaisuus pidetään perjantaina 11.9. klo 10-12 

Sisäisen auditoinnin koulutus kuntien viranomaisvalvontaan

EnviroVet järjestää sisäisen auditoinnin koulutuksen osana kuntien laadunhallinnan kehittämistä.

Koulutus on suunnattu kaikille ympäristöterveyden tai muilla valvonnan aloilla toimiville, oman tai

organisaation toiminnan kehittämisestä, laadunhallinnasta ja auditoinneista kiinnostuneille.

Eläinsuojeluvalvontaan valtakunnallinen harjoitus

Eläinlääkäreiden asiantuntijaverkosto EnviroVet toteuttaa yhteistyössä aluehallintovirastojen, Suomen Eläinlääkäriliiton ja Helsingin poliisilaitoksen eläinsuojelurikosten yksikön kanssa kuntien eläinsuojeluvalvontaan kohdistuvan harjoituksen eli interkalibroinnin lokakuussa 2020.

Muissa EU/ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkäreiden pätevöitymiskoulutus siirtyy verkkoon 23.11. alkaen

Muissa EU/ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkäreiden pätevöitymiskurssi järjestetään jatkossa verkko-opintoina oppimisalusta Moodlen kautta.

LaatuNet-laatuneuvoston lausunto

LaatuNet-palveluun sisältyvä ulkopuolinen ja riippumaton asiantuntija- ja arviointiryhmä Laatuneuvosto kokoontui kesäkuun alussa arvioimaan laatujärjestelmän tämänhetkistä tilannetta.

Kuntien epidemiainterkalibrointi onnistuneesti ohi, mukana ennätysmäärä osallistujia 

LaatuNetin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Ruokaviraston ja Helsingin yliopiston yhteistyössä toteuttama kuntien elintarvikevälitteisiin epidemiaselvityksiin ja toimintaan kohdistuvaa interkalibrointi RYMYHARJOITUS2020 toteutettiin viikoilla 16-17. Harjoitukseen osallistui yhteensä 45 ympäristöterveydenhuollon organisaatiota. 

Koronavirus uhkaa erityisesti pakolaisleireillä – EnviroVet mukana työssä

Pakolaisleirien ihmiset ovat jo valmiiksi heikossa asemassa. Koronaviruksella voi olla tuhoisat seuraukset, koska hygienia ja terveydenhuolto ovat puutteelliset. Myös koulujen sulkeminen tuottaa ongelmia

LaatuNet-auditointiohjelma 2020 on valmistunut

Auditointiohjelma on osa ympäristöterveydenhuollon valtakunnallista LaatuNet- laatujärjestelmää. Laatujärjestelmä pohjautuu EU:n valvonta-asetukseen (625/2017), ISO 9001 –standardiin toimialan erityispiirteet huomioiden. Auditointiohjelmassa kuvataan auditointien pääperiaatteet ja auditointien toteuttaminen.

Ympäristöterveyden valvontayksiköille valtakunnallinen epidemiaselvitysharjoitus // Nationell epidemiundersökningsövning för miljöhälsovårdens enheter

EnviroVet toteuttaa yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Ruokaviraston ja Helsingin yliopiston kanssa kuntien elintarvikevälitteisiin epidemiaselvityksiin ja toimintaan kohdistuvan harjoituksen eli interkalibroinnin huhtikuussa 2020. Interkalibrointi on osa ympäristöterveyden laadunhallintapalvelua LaatuNettiä.

Vielä ehdit ilmoittautua sisäisen auditoinnin koulutukseen

SISÄISEN AUDITOINNIN KOULUTUS KUNTIEN VIRANOMAISVALVONTAAN

EnviroVet järjestää sisäisen auditoinnin koulutuksen osana kuntien laadunhallinnan kehittämistä.

Koulutus on suunnattu kaikille ympäristöterveyden tai muilla valvonnan aloilla toimiville, oman tai
organisaation toiminnan kehittämisestä, laadunhallinnasta ja auditoinneista kiinnostuneille.

HUOM! 11.2. koulutuspäivään voi jälki-ilmoittautua perjantaihin 7.2. asti!

Koulutuksessa käydään läpi laadunhallinnan perusteet ISO 9001-standardia mukaillen sekä
auditoinnin suunnittelu, toteutus, raportointi ja poikkeamahallinta ISO 19011-standardin mukaan.
Koulutus pohjautuu myös EU-komission auditointipäätökseen 677/2006 ja valvonta-asetuksen
625/2017 vaatimuksiin laadunhallinnasta.

Koulutusaika: keskiviikko 11.2. klo 10.00-16.00

HUOM! Molempien päivien ohjelma on sama, joten voit valita itsellesi paremmin sopivan
ajankohdan

KOULUTUSPAIKKA

5.2.2020 Helsingin yliopisto, Social- och kommunal högskolan, Snellmaninkatu 12, Festsal
11.2.2020 Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5

OHJELMA

10.00-11.00 Aamukahvi. Yleistä laadunhallinnasta. Standardit ja lainsäädäntö. Laadunhallinnan
sanasto. Ennakkotehtävän purku
11.00-11.45 Laadunhallinnan kokonaisuus, jatkuva parantaminen: sisäiset ja ulkoiset auditoinnit,
poikkeamahallinta, korjaavat toimenpiteet
11.45-12.45 Lounas
12.45-13.30 Sisäinen auditointi: suunnittelu, check listit, auditointimenetelmät ja -tekniikat,
auditointikriteerit. Korjaavat toimenpiteet, auditointiraportti ja auditoinnin sulkeminen
13.30-14.00 Sisäisen auditoinnin toteuttaminen käytännössä. Esimerkkinä tarkastusprosessin
auditointi.
14.00-15.15 Sisäinen auditointi, harjoitustehtävä (sis kahvitauko)
15.15-16.00 Harjoituksen purku, kurssin päätös ja jatko
Koulutukseen osallistuville lähetetään ennakkotehtävä ja lisäksi koulutuksen jälkeen on
osallistuttava kirjalliseen tehtävään saadakseen hyväksytyn suorituksen koulutuksesta. LaatuNetsisäisen
auditoijan pätevyyteen vaaditaan lisäksi osallistuminen vähintään kolmeen sisäiseen
auditointiin, joiden suunnittelu, toteutus ja sulkeminen raportoidaan LaatuNet-tiimille.

HINNAT

LaatuNet-valvontayksiköt: 80 € (+ ALV) /hlö
LaatuNet-kuntien muut edustajat: 90 € (+ ALV)/hlö
Muut osallistujat: 150 € (+ ALV)/hlö

Hinta sisältää koulutusmateriaalit sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas on omakustanteinen.

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa info@envirovet.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava mahdollisesta LaatuNetin asiakkuudesta tai
kuulumisesta alueen kuntiin sekä ilmoitettava laskutustiedot ja osallistujien nimet.
Koulutuksen täyttyessä etusijalla ovat LaatuNettiä käyttävien ympäristöterveyden
valvontayksiköiden edustajat.

HUOM! 11.2. koulutuspäivään voi jälki-ilmoittautua perjantaihin 7.2. asti!

Lisätiedot: kouluttaja, ISO 9001 pääauditoija Outi Lepistö p 045 8957705 outi.lepisto@envirovet.fi