Tiedote: Ympäristöterveys Pirteva on Vuoden laadukkain valvontayksikkö

TIEDOTE 28.2.2022: Ympäristöterveys Pirteva on Vuoden laadukkain valvontayksikkö

Oiva 2021-interkalibroinnin loppuraportti on valmistunut

Interkalibrointi toteutettiin LaatuNet-laadunhallintajärjestelmää käyttävissä valvontayksiköissä 12.4.-16.4.2021.
Loppuraportti on nyt julkaistu.

Laatuneuvoston lausunto I/2021

LaatuNet-laadunhallintapalvelun asiantuntijatyöryhmä Laatuneuvosto kokoontui kesäkuussa 2021 arvioimaan laadunhallintajärjestelmän nykytilaa, kehitystarpeita ja linjaamaan tulevaa toimintaa.

Hyvän hallinnon osaaja -verkkokurssi 2021

Haluatko syventää osaamistasi kunnan virkamiehenä, viranomaisena tai asiantuntijana ja luoda laajan teoriaperustan vastuulliselle ja laadukkaalle virkatehtävien hoitamiselle?

Auditointiohjelma vuodelle 2021 on päivitetty

Auditointiohjelma vuodelle 2021 on päivitetty

Etelä-Karjalan ympäristöterveydenhuolto on vuoden laadukkain

Etelä-Karjalan ympäristöterveydenhuolto on vuoden laadukkain
Södra Karelens miljöhälsovård vald till årets bästa på kvalitet

Sisäisen auditoinnin koulutus kuntien viranomaisvalvontaan -verkkokurssi

EnviroVet järjestää sisäisen auditoinnin koulutuksen osana kuntien laadunhallinnan kehittämistä.

Koulutus on suunnattu kaikille ympäristöterveyden tai muilla valvonnan aloilla toimiville, oman tai

organisaation toiminnan kehittämisestä, laadunhallinnasta ja auditoinneista kiinnostuneille.

Eläinsuojeluvalvonnan valtakunnallinen harjoitus nosti esiin kehitystarpeita

Eläinsuojeluvalvonnassa todettiin paljon hyviä käytäntöjä, mutta päädyttiin myös antamaan useita suosituksia toiminnan yhtenäistämiseksi ja oikeusturvan lisäämiseksi 

Muissa EU/ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkäreiden pätevöitymiskoulutus siirtyy verkkoon 23.11. alkaen

Muissa EU/ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkäreiden pätevöitymiskurssi järjestetään jatkossa verkko-opintoina oppimisalusta Moodlen kautta.