Kunnaneläinlääkäreille marraskuussa valtakunnallinen Eläintauti nautatilalla -tapausharjoitus

EnviroVet toteuttaa yhdessä Eläinten terveys ry:n, Ruokaviraston, aluehallintovirastojen, Helsingin yliopiston, MTK:n ja Suomen Eläinlääkäriliiton kanssa kunnaneläinlääkäreille suunnatun tapausharjoituksen eli interkalibroinnin marraskuussa 2023.

Harjoituksen tavoitteena on kehittää kunnaneläinlääkäreiden toimintavalmiuksia äkillisissä eläintautitilanteissa ja antaa lisää varmuutta tilanteiden hoitamiseen sekä nostaa esille mahdollisia kehittämistarpeita.

Interkalibrointi on osa ympäristöterveyden laatujärjestelmä LaatuNettiä. Interkalibrointi toteutetaan valtakunnallisena ja kaikilla kunnaneläinlääkäreillä on mahdollisuus osallistua siihen maksutta.

Toteutus

Interkalibrointi on avoinna viikoilla 47-48. Harjoitus toteutetaan Moodle-verkko-oppimisalustalla, jossa on tapauskuvaus kysymyksineen. Kysymyksiin vastataan omassa aikataulussa harjoituksen aikana annettavien tietojen perusteella. Harjoituksen voi tehdä useassa osassa.

Harjoitukseen osallistuminen vie arviolta keskimäärin 1-2 tuntia. Kysymykset ovat pääosin monivalintakysymyksiä.

Helmikuussa 2024 järjestetään purkutilaisuus, jossa tulokset käydään läpi alan asiantuntijoiden johdolla.

Ilmoittautuminen

Osallistujan nimi ja sähköpostiosoite on ilmoitettava 13.11.2023 mennessä osoitteeseen info@envirovet.fi 

HUOM!! Osallistuneiden kesken arvotaan 3 kpl 100 € arvoisia Fennovetin lahjakortteja.

Harjoituksen loppuun asti suorittaneet ja purkutilaisuuteen osallistuneet voivat myös saada koulutuspäivämerkinnän tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistumisopintoihin.

Toivomme runsasta osallistumista harjoitukseen! Eläintauteihin varautuminen on tärkeä taito, jota voi helposti ylläpitää harjoittelemalla.

Lisätiedot: Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p 045 8957705