Hyvän hallinnon osaaja -verkkokurssi 2021

Haluatko syventää osaamistasi kunnan virkamiehenä, viranomaisena tai asiantuntijana ja luoda laajan teoriaperustan vastuulliselle ja laadukkaalle virkatehtävien hoitamiselle?

Auditointiohjelma vuodelle 2021 on päivitetty

Auditointiohjelma vuodelle 2021 on päivitetty

Etelä-Karjalan ympäristöterveydenhuolto on vuoden laadukkain

Etelä-Karjalan ympäristöterveydenhuolto on vuoden laadukkain
Södra Karelens miljöhälsovård vald till årets bästa på kvalitet

Sisäisen auditoinnin koulutus kuntien viranomaisvalvontaan -verkkokurssi

EnviroVet järjestää sisäisen auditoinnin koulutuksen osana kuntien laadunhallinnan kehittämistä.

Koulutus on suunnattu kaikille ympäristöterveyden tai muilla valvonnan aloilla toimiville, oman tai

organisaation toiminnan kehittämisestä, laadunhallinnasta ja auditoinneista kiinnostuneille.

Eläinsuojeluvalvonnan valtakunnallinen harjoitus nosti esiin kehitystarpeita

Eläinsuojeluvalvonnassa todettiin paljon hyviä käytäntöjä, mutta päädyttiin myös antamaan useita suosituksia toiminnan yhtenäistämiseksi ja oikeusturvan lisäämiseksi 

Muissa EU/ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkäreiden pätevöitymiskoulutus siirtyy verkkoon 23.11. alkaen

Muissa EU/ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkäreiden pätevöitymiskurssi järjestetään jatkossa verkko-opintoina oppimisalusta Moodlen kautta.

Epidemiainterkalibroinnin palautetilaisuus etänä

RYMYHARJOITUS 2020 –interkalibroinnin palautetilaisuus järjestetään kokonaan etäyhteydellä. Tilaisuus pidetään perjantaina 11.9. klo 10-12 

Sisäisen auditoinnin koulutus kuntien viranomaisvalvontaan

EnviroVet järjestää sisäisen auditoinnin koulutuksen osana kuntien laadunhallinnan kehittämistä.

Koulutus on suunnattu kaikille ympäristöterveyden tai muilla valvonnan aloilla toimiville, oman tai

organisaation toiminnan kehittämisestä, laadunhallinnasta ja auditoinneista kiinnostuneille.

Eläinsuojeluvalvontaan valtakunnallinen harjoitus

Eläinlääkäreiden asiantuntijaverkosto EnviroVet toteuttaa yhteistyössä aluehallintovirastojen, Suomen Eläinlääkäriliiton ja Helsingin poliisilaitoksen eläinsuojelurikosten yksikön kanssa kuntien eläinsuojeluvalvontaan kohdistuvan harjoituksen eli interkalibroinnin lokakuussa 2020.

Muissa EU/ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkäreiden pätevöitymiskoulutus siirtyy verkkoon 23.11. alkaen

Muissa EU/ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkäreiden pätevöitymiskurssi järjestetään jatkossa verkko-opintoina oppimisalusta Moodlen kautta.