LaatuNet-laatuneuvoston lausunto

LaatuNet-palveluun sisältyvä ulkopuolinen ja riippumaton asiantuntija- ja arviointiryhmä Laatuneuvosto kokoontui kesäkuun alussa arvioimaan laatujärjestelmän tämänhetkistä tilannetta.

Kuntien epidemiainterkalibrointi onnistuneesti ohi, mukana ennätysmäärä osallistujia 

LaatuNetin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Ruokaviraston ja Helsingin yliopiston yhteistyössä toteuttama kuntien elintarvikevälitteisiin epidemiaselvityksiin ja toimintaan kohdistuvaa interkalibrointi RYMYHARJOITUS2020 toteutettiin viikoilla 16-17. Harjoitukseen osallistui yhteensä 45 ympäristöterveydenhuollon organisaatiota. 

Koronavirus uhkaa erityisesti pakolaisleireillä – EnviroVet mukana työssä

Pakolaisleirien ihmiset ovat jo valmiiksi heikossa asemassa. Koronaviruksella voi olla tuhoisat seuraukset, koska hygienia ja terveydenhuolto ovat puutteelliset. Myös koulujen sulkeminen tuottaa ongelmia

LaatuNet-auditointiohjelma 2020 on valmistunut

Auditointiohjelma on osa ympäristöterveydenhuollon valtakunnallista LaatuNet- laatujärjestelmää. Laatujärjestelmä pohjautuu EU:n valvonta-asetukseen (625/2017), ISO 9001 –standardiin toimialan erityispiirteet huomioiden. Auditointiohjelmassa kuvataan auditointien pääperiaatteet ja auditointien toteuttaminen.

Ympäristöterveyden valvontayksiköille valtakunnallinen epidemiaselvitysharjoitus // Nationell epidemiundersökningsövning för miljöhälsovårdens enheter

EnviroVet toteuttaa yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Ruokaviraston ja Helsingin yliopiston kanssa kuntien elintarvikevälitteisiin epidemiaselvityksiin ja toimintaan kohdistuvan harjoituksen eli interkalibroinnin huhtikuussa 2020. Interkalibrointi on osa ympäristöterveyden laadunhallintapalvelua LaatuNettiä.

Vielä ehdit ilmoittautua sisäisen auditoinnin koulutukseen

SISÄISEN AUDITOINNIN KOULUTUS KUNTIEN VIRANOMAISVALVONTAAN

EnviroVet järjestää sisäisen auditoinnin koulutuksen osana kuntien laadunhallinnan kehittämistä.

Koulutus on suunnattu kaikille ympäristöterveyden tai muilla valvonnan aloilla toimiville, oman tai
organisaation toiminnan kehittämisestä, laadunhallinnasta ja auditoinneista kiinnostuneille.

HUOM! 11.2. koulutuspäivään voi jälki-ilmoittautua perjantaihin 7.2. asti!

Koulutuksessa käydään läpi laadunhallinnan perusteet ISO 9001-standardia mukaillen sekä
auditoinnin suunnittelu, toteutus, raportointi ja poikkeamahallinta ISO 19011-standardin mukaan.
Koulutus pohjautuu myös EU-komission auditointipäätökseen 677/2006 ja valvonta-asetuksen
625/2017 vaatimuksiin laadunhallinnasta.

Koulutusaika: keskiviikko 11.2. klo 10.00-16.00

HUOM! Molempien päivien ohjelma on sama, joten voit valita itsellesi paremmin sopivan
ajankohdan

KOULUTUSPAIKKA

5.2.2020 Helsingin yliopisto, Social- och kommunal högskolan, Snellmaninkatu 12, Festsal
11.2.2020 Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5

OHJELMA

10.00-11.00 Aamukahvi. Yleistä laadunhallinnasta. Standardit ja lainsäädäntö. Laadunhallinnan
sanasto. Ennakkotehtävän purku
11.00-11.45 Laadunhallinnan kokonaisuus, jatkuva parantaminen: sisäiset ja ulkoiset auditoinnit,
poikkeamahallinta, korjaavat toimenpiteet
11.45-12.45 Lounas
12.45-13.30 Sisäinen auditointi: suunnittelu, check listit, auditointimenetelmät ja -tekniikat,
auditointikriteerit. Korjaavat toimenpiteet, auditointiraportti ja auditoinnin sulkeminen
13.30-14.00 Sisäisen auditoinnin toteuttaminen käytännössä. Esimerkkinä tarkastusprosessin
auditointi.
14.00-15.15 Sisäinen auditointi, harjoitustehtävä (sis kahvitauko)
15.15-16.00 Harjoituksen purku, kurssin päätös ja jatko
Koulutukseen osallistuville lähetetään ennakkotehtävä ja lisäksi koulutuksen jälkeen on
osallistuttava kirjalliseen tehtävään saadakseen hyväksytyn suorituksen koulutuksesta. LaatuNetsisäisen
auditoijan pätevyyteen vaaditaan lisäksi osallistuminen vähintään kolmeen sisäiseen
auditointiin, joiden suunnittelu, toteutus ja sulkeminen raportoidaan LaatuNet-tiimille.

HINNAT

LaatuNet-valvontayksiköt: 80 € (+ ALV) /hlö
LaatuNet-kuntien muut edustajat: 90 € (+ ALV)/hlö
Muut osallistujat: 150 € (+ ALV)/hlö

Hinta sisältää koulutusmateriaalit sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas on omakustanteinen.

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa info@envirovet.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava mahdollisesta LaatuNetin asiakkuudesta tai
kuulumisesta alueen kuntiin sekä ilmoitettava laskutustiedot ja osallistujien nimet.
Koulutuksen täyttyessä etusijalla ovat LaatuNettiä käyttävien ympäristöterveyden
valvontayksiköiden edustajat.

HUOM! 11.2. koulutuspäivään voi jälki-ilmoittautua perjantaihin 7.2. asti!

Lisätiedot: kouluttaja, ISO 9001 pääauditoija Outi Lepistö p 045 8957705 outi.lepisto@envirovet.fi

Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto on Vuoden laadukkain valvontayksikkö

Vuoden Valvontayksiköksi 2019 on valittu Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto. Kisassa olivat mukana kaikki valtakunnallista laatujärjestelmää käyttävät ympäristöterveyden valvontayksiköt. Korkeasta laadusta hyötyvät sekä työtekijät että kuntalaiset.

-Vuoden laadukkain valvontayksikkö toimii aktiivisesti ja vapaaehtoisesti oman toimintansa laadun parantamiseksi, Outi Lepistö laatujärjestelmän kehittäneestä asiantuntijaverkosto EnviroVetistä kertoo. – Jatkuva parantaminen näkyy toiminnassa monin tavoin ja eniten tästä hyötyvät asiakkaat eli kuntalaiset ja yritykset, hän jatkaa.

Arviointiperusteiden mukaan ”Vuoden valvontayksikkö on organisaatio, joka systemaattisesti arvioi omaa toimintaansa ja pyrkii jatkuvasti parantamaan sitä. Organisaatio on tehnyt sisäisiä auditointeja, seuraa toiminnassaan aiheutuvia poikkeamia ja niiden korjauksia sekä käsittelee asiakasvalitukset. Työntekijät myös kouluttautuvat aktiivisesti laadunhallinnan osaajiksi. Kaiken tämän varmistaa organisaation johto, joka linjaa sekä laadun tavoitteet että niiden toteuttamisen.”

-Tämä ei ole kunnallisille tai muillekaan viranomaisorganisaatioille mikään itsestäänselvyys. Perinteisesti on totuttu ajattelemaan, että viranomainen päättää itse omista linjauksistaan, Outi Lepistö muistuttaa. -Nykypäivä edellyttää kuitenkin viranomaisiltakin avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja todennettua laadunvarmistusta, Lepistö tarkentaa. -Tässä on Salossa onnistuttu hyvin ja työntekijätkin ovat tyytyväisiä muutokseen.

Maakunnallista laatua

Hyvänä kakkosena kisassa oli Liedon kunnan ympäristöterveys. Laatu tuntuu siis tällä hetkellä keskittyvän Varsinais-Suomeen. – Seudulla on paljon toimintaansa aktiivisesti kehittäviä organisaatioita, jotka vielä jakavat osaamistaan keskenään, Lepistö iloitsee.

Alalla odotetaan soteuudistuksen tuovan muutoksia myös ympäristöterveyteen. -Auditointituloksemme puhuvat selkeästi sen puolesta, että nykyistä laajemmissa organisaatioissa pystytään paremmin turvaamaan niin toiminnan tasainen laatu kuin osaavat resurssit, Lepistö kertoo. Myös julkiselle toiminnalle tärkeä arvo, yhdenmukaisuus, toteutuu paremmin maakuntatasolla, jolloin asiakaspalvelun taso kohenee.

Ettei laatu pääse juhlinnassa unohtumaan, on voittajalle luvassa palkinnoksi maksuton ulkoinen auditointi ja kunniamaininnan saaneille lisäksi ilmainen pääsy auditointikoulutukseen.

-Laadun kehittäminen on jatkuva prosessi, eikä se ikinä tule valmiiksi, Outi Lepistö tiivistää. Hyvin toimiva laadunhallinta kuitenkin maksaa varmasti siihen uhratun panostuksen takaisin tyytyväisempinä asiakkaina ja työntekijöinä ja tehokkaampana toimintana.
LaatuNet on asiantuntijaverkosto EnviroVetin kehittämä ympäristöterveyden valtakunnallinen laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmä on ollut käytössä kunnissa vuodesta 2018 alkaen.

Nina Rostiala (ylinnä), Ketzia Karring, Outi Sarkki, Soile Blomqvist, Marjo Härkönen Sami Saari, Kirsi-Marja Jaatinen, Riitta Suutari
Kuvasta puuttuvat praktikkoeläinlääkärit Johanna Auranen, Riikka Nikula ja Anne Partti

Lisätiedot
LaatuNet: ELT, pääauditoija Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p 045 895 7705 , www.envirovet.fi/laatunet
Salon kaupungin ympäristöterveys: Ympäristöterveyden päällikkö Riitta Suutari p 02 778 4601 riitta.suutari@salo.fi

Julkaistu: 21.1.2020 11:00

Sisäisen auditoinnin koulutus viranomaisvalvontaan

EnviroVet järjestää sisäisen auditoinnin koulutuksen osana kuntien laadunhallinnan kehittämistä. Koulutus on suunnattu kaikille ympäristöterveyden tai muilla valvonnan aloilla toimiville, oman tai organisaation toiminnan kehittämisestä, laadunhallinnasta ja auditoinneista kiinnostuneille.

Koulutuksessa käydään läpi laadunhallinnan perusteet ISO 9001-standardia mukaillen sekä auditoinnin suunnittelu, toteutus, raportointi ja poikkeamahallinta ISO 19011-standardin mukaan. Koulutus pohjautuu myös EU-komission auditointipäätökseen 677/2006 ja valvonta-asetuksen 625/2017 vaatimuksiin laadunhallinnasta.

Koulutusaika: Keskiviikko 5.2. ja tiistai 11.2. klo 10.00-16.00

HUOM! Molempien päivien ohjelma on sama, joten voit valita itsellesi paremmin sopivan ajankohdan

Koulutuspaikka:

5.2.2020 Helsingin yliopisto, Social- och kommunal högskolan, Snellmaninkatu 12, Festsal

11.2.2020 Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5

Ohjelma

10.00-11.00 Aamukahvi. Yleistä laadunhallinnasta. Standardit ja lainsäädäntö. Laadunhallinnan sanasto. Ennakkotehtävän purku

11.00-11.45 Laadunhallinnan kokonaisuus, jatkuva parantaminen: sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, poikkeamahallinta, korjaavat toimenpiteet

11.45-12.45 Lounas

12.45-13.30 Sisäinen auditointi: suunnittelu, check listit, auditointimenetelmät ja -tekniikat, auditointikriteerit. Korjaavat toimenpiteet, auditointiraportti ja auditoinnin sulkeminen

13.30-14.00 Sisäisen auditoinnin toteuttaminen käytännössä. Esimerkkinä tarkastusprosessin auditointi.

14.00-15.15 Sisäinen auditointi, harjoitustehtävä (sis kahvitauko)

15.15-16.00 Harjoituksen purku, kurssin päätös ja jatko

Koulutukseen osallistuville lähetetään ennakkotehtävä ja lisäksi koulutuksen jälkeen on osallistuttava kirjalliseen tehtävään saadakseen hyväksytyn suorituksen koulutuksesta. LaatuNet- sisäisen auditoijan pätevyyteen vaaditaan lisäksi osallistuminen vähintään kolmeen sisäiseen auditointiin, joiden suunnittelu, toteutus ja sulkeminen raportoidaan Laatunet-tiimille.

Hinnat:

LaatuNet-valvontayksiköt: 80 € (+ ALV) /hlö

LaatuNet-kuntien muut edustajat: 90 € (+ ALV)/hlö

Muut osallistujat: 150 € (+ ALV)/hlö

Hinta sisältää koulutusmateriaalit sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas on omakustanteinen.

Ilmoittautuminen:

Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa info@envirovet.fi keskiviikkoon 29.1.2020 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava mahdollisesta LaatuNetin asiakkuudesta tai kuulumisesta alueen kuntiin sekä ilmoitettava laskutustiedot ja osallistujien nimet.

Koulutuksen täyttyessä etusijalla ovat LaatuNettiä käyttävien ympäristöterveyden valvontayksiköiden edustajat.

Lisätiedot: kouluttaja, ISO 9001 pääauditoija Outi Lepistö p 045 8957705 outi.lepisto@envirovet.fi

https://www.envirovet.fi/laatunet/