Ympäristöterveys Pirteva on Vuoden laadukkain valvontayksikkö

Vuoden Valvontayksiköksi 2021 on valittu Ympäristöterveys Pirteva. Kisassa olivat mukana kaikki valtakunnallista laatujärjestelmää LaatuNettiä käyttävät ympäristöterveydenhuollon organisaatiot. Korkeasta laadusta hyötyvät sekä työtekijät että kuntalaiset.

-Vuoden laadukkain valvontayksikkö toimii aktiivisesti oman toimintansa laadun parantamiseksi, Outi Lepistö laatujärjestelmän kehittäneestä asiantuntijaverkosto EnviroVetistä kertoo. – Jatkuva parantaminen näkyy toiminnassa monin tavoin ja eniten tästä hyötyvät asiakkaat eli kuntalaiset ja yritykset, hän jatkaa.

Arviointiperusteiden mukaan ”Vuoden valvontayksikkö on organisaatio, joka suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti toteuttaa laadunhallintaa, arvioi omaa toimintaansa ja pyrkii jatkuvasti parantamaan sitä.  Organisaatio tekee vuosittain useita sisäisiä auditointeja, seuraa toiminnassaan aiheutuvia poikkeamia ja korjaa havaitut puutteet. Työntekijät myös kouluttautuvat laadunhallinnan osaajiksi ja osallistuvat aktiivisesti valtakunnalliseen laatujärjestelmätyöhön ja sen harjoituksiin.

Laadun varmistaa organisaation johto, joka yhdessä laatuvastaavien kanssa linjaa sekä laadunhallinnan tavoitteet että niiden toteuttamisen. Laadunhallinta on kytketty tiiviisti kunnan vuosikiertoon ja myös lautakuntaa pidetään ajan tasalla laadunhallinnan tuloksista”

-Tämä ei ole kunnallisille tai muillekaan viranomaisorganisaatioille mikään itsestäänselvyys. Perinteisesti on totuttu ajattelemaan, että viranomaisohjauksen ja lainsäädännön noudattaminen kyllä riittää, Outi Lepistö kertoo. -Nykypäivä edellyttää kuitenkin viranomaisiltakin avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja todennettua laadunvarmistusta, Lepistö tarkentaa. –Tässä on Pirtevassa onnistuttu hyvin ja työntekijätkin ovat tyytyväisiä muutokseen.

Poikkeamista puhtia

Hyvänä kakkosena kisassa oli Kouvolan kaupungin terveysvalvonta, jolle myönnettiin kunniamaininta tunnustuksena aktiivisesta kehittämisotteesta. Kouvolassa on panostettu erityisesti omassa toiminnassa havaittujen poikkeamien esilletuomiseen ja niiden korjaamiseen. Työtä on tehty koko yksikön voimin ja kannustettu kaikkia osallistumaan.

-Toimiva poikkeamahallinta on laadunhallinnan ytimessä, Outi Lepistö tiivistää. Tämä vaatii kuitenkin hieman aikaa ja sopeutumista sekä ennen kaikkea uudenlaista ajattelutapaa, jossa ei pelätä virheitä tai etsitä syyllisiä. -Hyvin toimiva laadunhallinta kuitenkin maksaa varmasti siihen uhratun panostuksen takaisin tyytyväisempinä asiakkaina ja työntekijöinä ja tehokkaampana toimintana.

LaatuNet on asiantuntijaverkosto EnviroVetin kehittämä ympäristöterveyden valtakunnallinen laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmä on ollut käytössä kunnissa vuodesta 2018 alkaen. Vuoden laadukkain valvontayksikkö valitaan vuosittain ja aikaisemmat voittajat ovat olleet Salon ja Etelä-Karjalan ympäristöterveydenhuolto.

Ympäristöterveydenhuolto tarkoittaa elintarviketurvallisuuden, sisäilman, juoma- ja uimaveden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa ja eläinlääkintähuoltoa.

Ympäristöterveys Pirteva toimii Pirkanmaalla isäntäkuntanaan Pirkkala. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Pirkkalan lisäksi Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Vesilahti ja Ylöjärvi

LaatuNet on ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen laatujärjestelmä. Sitä käyttävät kuntien terveystarkastajat ja eläinlääkärit.

EnviroVet Oy on eläinlääkäreiden perustama ja omistama, voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys. Yrityksellä on toimipiste Inkoossa ja Kirkkonummella.

Lisätiedot

LaatuNet:
ELT, pääauditoija Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p 045 895 7705
www.envirovet.fi/laatunet

Ympäristöterveys Pirteva
Ympäristöterveyspäällikkö Maria Wahlfors p 050 421 1317
maria.wahlfors@pirkkala.fi

Kouvolan kaupunki
Ympäristöterveyspäällikkö Veera Varo
puh. 020 615 7914, veera.varo@kouvola.fi