ONE HEALTH - YHTEINEN TERVEYS

EnviroVet – Public Health Professionals

Ympäristöterveydenhuollon kehittämiseen erikoistunut eläinlääkäreiden asiantuntijaverkosto,
joka tuottaa alan korkealaatuista osaamista.

koulutukset

Koulutukset, seminaarit, luennot, auditoinnit sekä valvonta

kansainvalinen

Kansainvälisen tutkimustiedon ja käytäntöjen tuominen Suomeen

selvitykset

Selvitykset, arvioinnit sekä asiantuntija-lausunnot

EnviroVet toimii osana kansainvälistä auditointijärjestö Institute Of Internal Auditorsia (IIA) ulkoisena auditointitahona, jonka auditoinnit kattavat koko elintarvikeketjun.

Lue auditoinneista lisää

EnviroVet-asiantuntijat palveluksessanne

EnviroVet on käytössäsi myös, jos haluat kehittää HACCP-ohjelmaa tai laatujärjestelmää, lisätä toiminnan tehokkuutta tai räätälöidä käyttöösi laatumittareita. Palvelemme valvonnan tehtävissä ulkopuolisena asiantutijana, epidemiatilanteissa ja -selvityksissä, valmiussuunitelmien, eläinlääkintähuollon suunnitelmien ja tiedotusoppaiden laadinnassa. Tämän lisäksi asiantuntijamme vastaavat henkilöstön kouluttamisesta. Räätälöimme palvelumme jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaiseksi saadaksemme parhaan mahdollisen tuloksen.

Tutustu käytössämme oleviin asiantuntijoihin tarkemmin.

Ympäristöterveydenhuolto ja elintarviketurvallisuus

ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö

• Erikoisosaaminen: ympäristöterveydenhuollon toimeenpano ja kehittäminen, laadunhallinta, pakkokeinomenettelyt.

• Monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuollon johto- ja kehittämistehtävissä sekä kunnan että valtion tehtävissä.

• Kansallisen elintarvikeketjun auditointien koordinointityöryhmän jäsen.

• Useita kansallisia ja kansainvälisiä julkaisuja, mm. Eläinlääkärilehti, Yleislääkärilehti, Ympäristö ja terveys -lehti, Journal of Food Safety and Food Quality, Journal of Environmental Health Research

• Väitöskirja Hyvän hallinnon periaate ympäristöterveydenhuollon pakkokeinomenettelyssä 2008

• Monipuolinen luennointikokemus mm. THL, Eläinlääkäripäivät, Helsingin ja Tampereen yliopisto, Ympäristö ja terveys, Sveriges Livsmedelsverket

• Muuta: Vuoden eläinlääkäri 2010: ympäristöterveydenhuollon laadun ja tunnettuuden kehittäminen

ELL, elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkäri Kirsi Sario

• Erikoisosaaminen: elintarvikevalvonta ja -turvallisuus

• Elintarvikevalvonnan ammattilainen 15 v (mm. aluehallintovirasto, kunnat)

• Monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuollon hallinosta ja kehittämisestä

• Kansallisen auditointien koordinointityöryhmän jäsen 2009-2011

• Pitkäaikainen auditointikokemus

• Monipuolinen luennointi- ja julkaisukokemus, mm. Helsingin yliopisto, Eläinlääkäripäivät, Elintarvike ja terveys

ELL, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Maija Nurminen

• Erikoisosaaminen: elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonta (n. 25 v kokemus)

• Monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuollon johtamisesta, kehittämisestä ja valvontatyöstä sekä kunnassa että valtiolla

• Pitkäaikainen kokemus kunnallisen elintarvikelaboratorion johtamisesta ja mikrobiologian vastuualueen hoitamisesta

• Hyvä kokemus teurastamoiden ja muiden eläimiä käsittelevien laitosten valvonnasta

• Monipuolinen luennointi- ja julkaisukokemus: Helsingin yliopisto, kunnat, puolustusvoimat, järjestöt

• Eviran hygieniaosaamistestaajan oikeudet, runsaasti koulutus- ja testaustilaisuuksia

ETT Susanna Työppönen

• Monipuolinen kokemus elintarviketeollisuuden kehittämistehtävistä

• Pitkäaikainen auditointikokemus ISO 9001, ISO 14001, ISO 22 000

• Monipuolinen luennointi- ja julkaisukokemus, mm. Helsingin yliopisto, Eläinlääkäripäivät, Elintarvike ja terveys, Kehittyvä elintarvike, Lihalehti

• Pitkäaikainen kokemus elintarvikelaboratorion johtamisesta ja mikrobiologian vastuualueen hoitamisesta

• Eviran hygieniatestaajan oikeudet, runsaasti koulutu- ja testaustilaisuuksia

ELL, FT, yMBA sosiaali- ja terveysjohtaja Maria Närhinen

• Erikoisosaaminen: hallinto ja johtaminen ympäristöterveydenhuolto ja sosiaali- ja terveystoimi

• Monipuolinen kokemus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

• Monipuolinen kokemus muutosjohtamisesta ja uusien organisaatioiden luomisesta

• Väitöskirja Healthier Food Choices in Supermarkets 2000, Kuopion yliopisto

• Monipuolinen luennointikokemus mm. Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap

• Muuta: HHJ tutkinto suoritettu

ETM, FaM (prov.) Inka Heikkinen

  • Monipuolinen kokemus koko ”pellosta pöytään” -ketjusta
  • Erikoisosaamisalueet: mikrobiologia, farmasia, elintarvikevalvonta ja -turvallisuus
  • Pitkäaikainen auditointikokemus
  • Eviran hygieniaosaamistestaajan oikeudet, runsaasti koulutus- ja testaustilaisuuksia

Talousvesi, uimavesi ja asumisterveys

ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri, dosentti Marja-Liisa Hänninen

• Professori Helsingin yliopisto, elintarvike- ja ympäristöterveyden osasto

• Toksikologian opetustehtävät (toksisuus, toksisuuden arviointi, riskinarviointi)

• Vesihygienian ja talousveden kemiallisen laadun opetustehtävät

• Talousvettä koskevat luvut kahteen oppikirjaan

• Lukuisia kansainvälisiä julkaisuja

Rehuhygienia ja sivutuotteet

ELT Taina Haarahiltunen

• Monipuolinen kokemus valtion keskushallintotehtävistä, kunnaneläinlääkäripraktiikasta ja tutkimustyöstä

• Väitöskirja ”Laktoferriini lehmän utaretulehduksen hoidossa” 2004

• Useita kansainvälisiä julkaisuja

• Monipuolinen luennointikokemus mm. Eläinlääkäripäivät, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton Rehupäivät, Helsingin yliopisto; erinomainen suullinen ja kirjallinen ilmaisu

Eläinten terveys ja hyvinvointi

ELL, valvontaeläinlääkäri Maria Wahlfors

• Erikoisosaaminen: eläinsuojeluvalvonta, alkutuotannon valvonta, laitosvalvonta (liha-alan laitokset)

• Kokemusta kuntapraktiikasta ja käytännön valvontatyöstä elintarviketuotantoketjun kaikilla tasoilla

• Laitosvalvonnan ohjaus ja opetus Helsingin yliopistossa

• Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan (MMM) jäsen

ELL, tarkastuseläinlääkäri Katri Halinen-Elemo

• Erikoisosaaminen: eläinsuojelu ja eläinten hyvinvointi teurastamoilla

• Pitkäaikainen kokemus hygieniavalvonnasta ja eläinten hyvinvoinnin valvonnasta

• Monipuolinen tarkastuseläinlääkärikokemus 10 vuoden ajan (mm. nauta, sika ja siipikarja)

• Welfare-koulutus Training Course on Pig Welfare at Slaughterhouse, based on Welfare Quality® protocol, 27.- 30.1.2014/ IRTA, Monells, Spain (WQ® Consortium)

• Erikoiseläinlääkäriopinnot aiheena hyötyeläinten eläinsuojelu ja hyvinvointi teurastuksen yhteydessä 2011-

ELL, läänineläinlääkäri Taina Kingelin

• Erikoisosaaminen: eläinsuojeluvalvonta

• Monipuolinen kokemus eläinsuojelutyöstä mm. kunnaneläinlääkärinä, tarkastuseläinlääkärinä ja läänineläinlääkärinä

• Elintarvikehygieenikko

• BSE-karanteenieläinlääkäri, kokemusta myös elintarvikevalvonnasta keskus- ja aluehallinnossa

ELL, FM valvontaeläinlääkäri Hanna Salmela

• Erikoisosaaminen: eläinten hyvinvoinnin valvonta ja ohjaus, eläinlääketieteellinen tiedottaminen

• Kokemusta kuntapraktiikasta sekä käytännön valvontatyöstä elintarvikealan laitoksissa ja alkutuotannossa

• Kokemusta opettamisesta ja luennoinnista eläinlääketieteellisen kirjoittamisen ja virkamiesviestinnän opettajana Helsingin yliopistossa

Eläinlääkintähuolto

ELL Olli Soininen

• Erikoisosaaminen: eläinlääkintähuollon johtaminen ja suunnittelu

• Monipuolinen kokemus eläinlääkintähuollosta yrittäjänä ja kunnaneläinlääkärinä

• Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan jäsen 20 vuotta, hallituksen jäsen 7 v joista varapuheenjohtajana 3 v, kunnanpalkkavaliokunnan pj 3 v, Ytake-työryhmän pj

• Useissa ministeriön työryhmissä asiantuntijana

• Ympäristöterveydenhuollon johtamiskoulutus, Rastorin neuvottelukoulutus

ELL, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri Antti Nurminen

• Erikoisosaaminen: eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan sekä eläinlääkäripalvelujen järjestäminen

• 35 vuoden työkokemus kunnaneläinlääkärinä, läänineläinlääkärinä ja Eviran neuvottelevana virkamiehenä (toimenkuvana eläinlääkintähuollon suunnittelu ja ohjaus)

• Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja 2005-2007

• MMM:n eläinlääkintähuoltotyöryhmän ja eläintautilakityöryhmän jäsen

• Laaja luennointikokemus mm. eläinlääkintähuoltolain toimeenpanoon liittyen

Tarttuvat taudit ja zonoosit

ELL, tarttuvien tautien erikoiseläinlääkäri Mikael Karring

• Erikoisosaaminen: zoonoosien ja tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja torjunta

• Public Health -diplomi, elintarvikehygieenikkotutkinto

• Osaamista mm. ympäristölääketiede, epidemiologia, biostatistiikka, zoonoosit

• Monipuolinen työkokemus alan johtotehtävissä mm. kaupungin- ja läänineläinlääkäri, Maa- ja metsätalousministeriön apulaisosastopäällikkö, Ahvenanmaan maakuntahallitus johtava
maakuntaeläinlääkäri

• Kaksikielinen