SISÄISEN AUDITOINNIN KOULUTUS KUNTIEN VIRANOMAISVALVONTAAN -VERKKOKURSSI

EnviroVet järjestää sisäisen auditoinnin koulutuksen osana kuntien laadunhallinnan kehittämistä. 

Koulutus on suunnattu kaikille ympäristöterveyden tai muilla valvonnan aloilla toimiville, oman tai organisaation toiminnan kehittämisestä, laadunhallinnasta ja auditoinneista kiinnostuneille. 

Koulutuksessa käydään läpi laadunhallinnan perusteet ISO 9001-standardia mukaillen sekä auditoinnin suunnittelu, toteutus, raportointi ja poikkeamahallinta ISO 19011-standardin mukaan. 

Koulutus pohjautuu myös EU -komission auditointipäätökseen 677/2006 ja valvonta-asetuksen 625/2017 vaatimuksiin laadunhallinnasta. 

Koulutusaika: 22.2.2021 alkaen, jatkuva aloitus

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan omatahtisena verkkokurssina Moodle-alustalla. Ilmoittautuminen 12.2.2021 alkaen täällä.

Ohjelma
Moduuli 1:
Yleistä laadunhallinnasta. Standardit ja lainsäädäntö. Laadunhallinnan
 sanasto. 
Laadunhallinnan kokonaisuus, jatkuva parantaminen: sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, poikkeamahallinta, korjaavat toimenpiteet

Moduuli 2:
Sisäinen auditointi: suunnittelu, check listit, auditointimenetelmät ja -tekniikat, auditointikriteerit. Korjaavat toimenpiteet, auditointiraportti ja auditoinnin sulkeminen
Sisäisen auditoinnin toteuttaminen käytännössä. Esimerkkinä tarkastusprosessin auditointi.

Moduuli 3: Sisäinen 
auditointi, harjoitustehtävä 

LaatuNet-sisäisen auditoijan pätevyyteen vaaditaan lisäksi osallistuminen vähintään kolmeen sisäiseen auditointiin, joiden suunnittelu, toteutus ja sulkeminen raportoidaan Laatunet-tiimille. 

Hinnat:
LaatuNet-valvontayksiköt: 90 € (+ ALV) /hlö
LaatuNet-kuntien muut edustajat: 110 € (+ ALV)/hlö
Muut osallistujat: 180 € (+ ALV)/hlö 

Hinta sisältää koulutusmateriaalit. 

Ilmoittautuminen:
Koulutukseen ilmoittaudutaan täällä (alkaen 12.2.2021). Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava mahdollisesta LaatuNetin asiakkuudesta tai kuulumisesta alueen kuntiin sekä ilmoitettava laskutustiedot ja osallistujien nimet. 

Lisätiedot: kouluttaja, ISO 9001 pääauditoija Outi Lepistö p 045 8957705 outi.lepisto@envirovet.fi 

https://www.envirovet.fi/laatunet/