Ruokamyrkytyskoulutuksen palaute positiivista

18.09.2013

Ruokamyrkytyskoulutus sai suuren suosion. Kiitokset kaikille osallistujille ja luennoitsijoille!
Tarkemmat palautteet seminaarista löytyvät EnviroVetin Facebook-sivuilta.