Laadunhallinnassa tieto on tärkeä voimavara 

Lukijat ja tekijät 

Hyvin usein meillä on tapana erottaa teoria ja käytäntö toisistaan, puhua lukijoista ja tekijöistä. Kärjistäen: Lukija tietää teoriassa, miten työ pitää hoitaa, mutta käytännössä hän ei sitä osaa tehdä. Tekijä puolestaan taitaa rutiinit ja hallitsee työtavat, mutta ei osaa selittää, miksi työ onnistuu juuri näin tai miksi toinen tapa on väärä. Vaikka teoreetikkoina pidettyjen lukijoiden ja suorittajiksi tuomittujen tekijöiden välillä halutaan toisinaan nähdä vastakkainasettelu, tämä ei pidä paikkaansa. Kyseessä on vuorovaikutteinen ketju, ↔. 

Laatu ei ole sattumaa 

Sattumalla on laadussa hyvin pieni osuus.  ”Meni säkällä oikein” –  joskus voi käydä niinkin. Laadukas lopputulos hiotaan teorian ja käytännön vuorovaikutuksessa, jossa lukijoilla ja tekijöillä on molemmilla omat tärkeät roolinsa.  Toista ei ole ilman toista. Jos kuvittelee muuta, päätyy yliarvioimaan tai aliarvioimaan, mikä ei tule laatuajattelua. 

Tieto kuuluu kaikille 

Tiedonhankinta on tärkeä osa laadunhallintaa. Tiedon on oltava niin lukijan kuin tekijänkin ulottuvilla.  Ammattia tukevat koulutukset ja ammattilehdet edustavat työssä tarvittavaa tietoa. Ne yhdistävät lukijat ja tekijät.  Laatua arvostavassa työyhteisössä kouluttaudutaan ja luetaan ammattilehtiä. Yhtäkkiä huomaamme, että lukija onkin tekijä. Ja tekijä on lukija. Tieto kaataa kuvitellut raja-aidat. Yhteinen tieto tekee työntekijöistä yhteisön. 

Kaarina Kärnä

Kirjoittaja on ammattilehtien Ympäristö ja Terveys ja Elintarvike ja Terveys lukija ja tekijä.