Katri Halinen-Elemo: Welfare Quality®-arviointi on tarkkaa työtä

Welfare Quality®-arvioinnin tarkoituksena on saada kuva teurastamon ympäristön, käsittelyn ja hoidon todellisista vaikutuksista eläimiin ja siitä, miten eläimet näihin reagoivat.

-Tästä syystä teurastamoarvioinneissa keskitytään eläinkuormien purkamisen yhteydessä saataviin tietoihin, sikalan karsinassa ja tainnutukseen ajossa havaittaviin asioihin, sekä tainnutuksen onnistumiseen liittyviin mittauksiin, pääauditoija, eläinlääkäri Katri Halinen-Elemo kertoo.

Pääperiaatteet eläinten ehdoilla

Lähtökohtana teurastamoarvioinnissa ovat Welfare Qualityn mukaiset pääperiaatteet:

Hyvä ruokinta:

– ei pitkittynyttä nälkää

– ei pitkittynyttä janoa

Hyvät navettaolosuhteet:

-sopiva makuualusta

– sopiva lämpötila

– liikkumisen helppous

Hyvä terveys:

– ei kudosvaurioita

– ei sairauksia

– ei kipua tuottavia käsittelyjä

Asiaankuuluva käyttäytyminen:

– hyvä eläinten ja ihmisten välinen suhde

– positiivinen tunnetila

Tarkkaa arviointia teurastamolla

-Käytännössä teurastamolla arvioidaan muun muassa sinne tuotavien eläinten paastoajan pituutta kuljetuksessa ja navetassa, tilan määrää karsinoissa, lattiamateriaalia ja eläinten liukastelua ja/tai kaatumista kuormaa purettaessa, Halinen-Elemo kertoo.

-Eläimistä arvioidaan myös muun muassa ontumista, haavoja ja vaurioita ja teurastamon rakenteista taas niiden turvallisuutta. Lisäksi arvioidaan eläinten käsittelytapoja, välineitä ja työntekijöiden koulutusta eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Arvioinnissa laaja materiaali

Kustakin mittarista annetaan numeerinen arvosana. Arvostelutaulukko on tarkoin määritelty ja numeroarvot muodostavat tietyin painotuksin laskettuna kunkin kriteerin osatuloksen.

Arvioitavat eläinmäärät ovat suuria ja osuuksia seurataan usean kuukauden ajan. -Arviointi on Suomessa vielä uusi, eikä vertailuarvoja Suomesta juurikaan vielä ole. Tuloksia on tässä vaiheessa verrattu Euroopan tulosmateriaaleihin, Halinen-Elemo täsmentää.

Täsmätietoa käytäntöön

Katri Halinen-Elemo kannustaa suomalaisia teurastamoyrittäjiä osallistumaan arviointeihin.

– Welfare Quality®-auditoinnin avulla voidaan objektiivisesti kartoittaa eläinten hyvinvoinnin nykyinen taso sekä tarvittaessa kohentaa sitä tulosten perusteella määritellyillä osa-alueilla. Näin saadaan täsmennettyjä korjauksia olemassa olevaan toimintaan tai voidaan muuten nostaa eläinten hyvinvoinnin tasoa, hän analysoi.

Lisätiedot:

Welfare Quality® -auditoija Katri Halinen-Elemo katri.halinen-elemo@envirovet.fi

Muut auditoinnit ja palvelut: Pääauditoija Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p 045 895 7705