Syventävä elintarviketurvallisuus -diplomikoulutus alkaa maaliskuussa

Syventävä elintarviketurvallisuus –diplomikoulutus 2016 (5 op)

 

Haluatko syventää osaamistasi mm mikrobiologiassa, epidemiologiassa ja käytännön työssä ja luoda laajan perustan riskiperusteisen elintarviketurvallisuuden arvioinnille ja toteutukselle?

EnviroVet järjestää syventävän täydennyskoulutuksen elintarvikevalvonnassa ja –tuotannossa työskenteleville (mm terveystarkastajat, laatu- ja ruokahuoltopäälliköt). Koulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää osallistujien tietoja ja antaa valmiudet itsenäiseen riskinarviointiin ja päätöksentekoon elintarviketurvallisuuden parissa.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu neljä yhden päivän koulutusta. Kukin koulutuspäivä on erittäin tiivis kokonaisuus, jossa on aamupäivä teoriaa ja iltapäivällä käytännön soveltava tapaus/ryhmätyö, joka myös puretaan. Opettajina toimivat elintarviketurvallisuuden ja viestinnän asiantuntijat mm Helsingin yliopistolta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Koulutuksen vaativuustaso noudattelee yliopisto-opetuksen perussisältöä mutta luennot ovat käytännönläheisiä ja arkityöhön helposti sovellettavia. Iltapäivän case-työskentelyssä jokainen osallistuja pääsee ohjatusti pohtimaan annettuja käytännön tapauksia.

Jokaiseen koulutukseen voi ilmoittautua ja osallistua erikseen, mutta parhaan annin saat koulutuksen muodostamasta kokonaisuudesta. Mikäli osallistut kaikkiin osioihin, voit lopuksi suorittaa etänä toteutettavan tentin, jossa on 2-3 kysymystä jokaisesta koulutuskokonaisuudesta. Kukin luennoitsija laatii oman aiheensa kysymykset ja arvostelee ne. Suoritettuaan tentin kaikki osa-alueet hyväksytysti osallistujat saavat osaamisen vakuudeksi Syventävä elintarviketurvallisuus –diplomin.

 

OHJELMA:

I-II: kevät 2016

I Mikrobiologian perusteet 15.3.2016, Helsinki

 • Perusmikrobiologia, bakteerit, virukset, muut taudinaiheuttajat
 • Kasvuun vaikuttavat tekijät, biofilmi, puhdistustoimenpiteet, elintarviketilojen ongelmakohdat
 • Näytteenotto: mitä ja miksi tutkitaan? Hyvän näytteenoton ja tutkimusprojektin elementit
 • Case: Mitä tutkisit ja miten tulkitset tuloksia?
 • Luennoitsijat: dosentti, yliopistonlehtori Mari Nevas, Helsingin yliopisto, mikrobiologi,  kehityspäällikkö Eeva Klemettilä-Kirjavainen, Metropolilab, dosentti, yliopistonlehtori Janne Lundén, Helsingin yliopisto

II Lakipaketti ja riskiperusteisuus käytännössä 26.5.2016, Tampere

 • Elintarvikelainsäädäntö ja sen soveltaminen: EU (hygieniapaketti) ja kansallinen lainsäädäntö
 • HACCP – periaatteet ja käytäntö
 • Valvonnan riskiperusteisuus, toimenpiteet ja pakkokeinojen käyttö
 • Case: Pakkokeinot ja HACCP
 • Luennoitsijat: elintarvikehygienian erikoiseläinlääkäri Kirsi Sario, ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö

III-IV: Syksy 2016

III Epidemiat 22.9.2016, Tampere

 • Epidemiologian perusteet
 • Ruokamyrkytysmikrobit
 • Epidemiaselvitystyö käytännössä
 • Case: Epidemiako??
 • Luennoitsijat: asiantuntijaeläinlääkäri ELT Ruska Rimhanen-Finne, THL, dosentti, yliopistonlehtori Mari Nevas, Helsingin yliopisto

IV Asiakastyön haasteet 17.11.2016, Tampere

 • Vuorovaikutuksen haasteet asiakastyössä, viestinnän työkalupakki
 • Julkisen vallan käyttö, hyvä hallinto, julkisuus ja salassapito
 • Case: Erilaiset asiakastilanteet. Julkista vai salaista?
 • Luennoitsijat: Vuorovaikutuskouluttaja, FM Katariina Hollanti, Pedacom, ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö

 

Hinta: Yksittäinen koulutuspäivä I-III 190 € + ALV, IV Asiakastyön haasteet 230 € + ALV.

Kaikki koulutuspäivät yht 700 + ALV €

Tentti- ja todistusmaksu 80 € + ALV

Huom! Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö koko kurssiin, voit pyytää tarjousta.

Hinnat sisältävät kunkin koulutuspäivän osalta aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaan ja koulutusmateriaalit sekä osallistumistodistuksen. Kokonaishinta sisältää edellä mainitut kaikkien koulutuspäivien osalta. Tentti- ja todistusmaksu sisältää oikeuden osallistua tenttiin, arvostelun, tuloksista tiedottamisen sekä todistuksen (diplomi). Koulutuksen laajuus on noin 5 opintopistettä.

Tenttikysymykset käsittelevät luennoilla ja ryhmätöissä opiskeltuja asioita. Syventävänä lukemisena luentotiivistelmien lisäksi suositellaan teosta Elintarvikehygienia, Hannu Korkeala (toim), WSOY oppimateriaalit Oy, 2007 sekä tutustumista aihepiirin lainsäädäntöön osoitteesta www.finlex.fi tai www.mmm.fi/lainsäädäntö. Muu mahdollinen suositeltu lisäaineisto ilmoitetaan luennoilla.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Voit ilmoittautua kerralla kaikkiin tai vain osaan koulutuspäivistä. Ensimmäisen koulutuspäivän ja koko kurssin ilmoittautumisaika päättyy 1.3.2016. Ilmoittaudu osoitteeseen info@envirovet.fi ja kerro, mihin koulutusosioihin aiot osallistua.

Koulutuspäivien yksityiskohtaisempi ohjelma ja muut käytännön tiedot toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla. Osio I järjestetään Helsingissä (Hotelli Arthur), osiot II-IV Tampereella (Tampere-talo). Kunkin koulutuspäivän kesto on klo 8.30 – 16.

Lisätiedot: info@envirovet.fi tai p. 045 895 7705

 

Tervetuloa mukaan!  

EnviroVet -koulutustiimi

 

 

 

Audits of animal welfare at Finnish slaughterhouses continue

EnviroVet is currently auditing animal welfare at Finnish slaughterhouses. The results will be published later in the spring 2016.

More information: outi.lepisto@envirovet.fi

Elintarvikevalvonnan pilottiauditointihanke

Kunnallisen elintarvikevalvonnan pilottiauditointihanke on päättynyt. Hankkeessa kehitettiin valvontayksiköiden toiminnan arviointiin suorituskykyauditointimalli, joka perustuu valtakunnallisiin indikaattoritasoihin. Hanke toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön rahoittamana.

Hankkeen loppuraportti

Elintarvikevalvonnan suorituskykyauditointien kehittäminen_Loppuraportti

Lisätiedot: Outi Lepistö p. 045 895 7705

Eläinten hyvinvointiauditoinnit jatkuvat

EnviroVetin auditoijat kiertävät parhaillaan teurastamoja eläinten hyvinvointiauditointien merkeissä.

Auditointien tuloksista tiedotetaan keväällä.

Lisätiedot Outi Lepistö p. 045 8957705