Vielä ehdit ilmoittautua sisäisen auditoinnin koulutukseen

SISÄISEN AUDITOINNIN KOULUTUS KUNTIEN VIRANOMAISVALVONTAAN

EnviroVet järjestää sisäisen auditoinnin koulutuksen osana kuntien laadunhallinnan kehittämistä.

Koulutus on suunnattu kaikille ympäristöterveyden tai muilla valvonnan aloilla toimiville, oman tai
organisaation toiminnan kehittämisestä, laadunhallinnasta ja auditoinneista kiinnostuneille.

HUOM! 11.2. koulutuspäivään voi jälki-ilmoittautua perjantaihin 7.2. asti!

Koulutuksessa käydään läpi laadunhallinnan perusteet ISO 9001-standardia mukaillen sekä
auditoinnin suunnittelu, toteutus, raportointi ja poikkeamahallinta ISO 19011-standardin mukaan.
Koulutus pohjautuu myös EU-komission auditointipäätökseen 677/2006 ja valvonta-asetuksen
625/2017 vaatimuksiin laadunhallinnasta.

Koulutusaika: keskiviikko 11.2. klo 10.00-16.00

HUOM! Molempien päivien ohjelma on sama, joten voit valita itsellesi paremmin sopivan
ajankohdan

KOULUTUSPAIKKA

5.2.2020 Helsingin yliopisto, Social- och kommunal högskolan, Snellmaninkatu 12, Festsal
11.2.2020 Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5

OHJELMA

10.00-11.00 Aamukahvi. Yleistä laadunhallinnasta. Standardit ja lainsäädäntö. Laadunhallinnan
sanasto. Ennakkotehtävän purku
11.00-11.45 Laadunhallinnan kokonaisuus, jatkuva parantaminen: sisäiset ja ulkoiset auditoinnit,
poikkeamahallinta, korjaavat toimenpiteet
11.45-12.45 Lounas
12.45-13.30 Sisäinen auditointi: suunnittelu, check listit, auditointimenetelmät ja -tekniikat,
auditointikriteerit. Korjaavat toimenpiteet, auditointiraportti ja auditoinnin sulkeminen
13.30-14.00 Sisäisen auditoinnin toteuttaminen käytännössä. Esimerkkinä tarkastusprosessin
auditointi.
14.00-15.15 Sisäinen auditointi, harjoitustehtävä (sis kahvitauko)
15.15-16.00 Harjoituksen purku, kurssin päätös ja jatko
Koulutukseen osallistuville lähetetään ennakkotehtävä ja lisäksi koulutuksen jälkeen on
osallistuttava kirjalliseen tehtävään saadakseen hyväksytyn suorituksen koulutuksesta. LaatuNetsisäisen
auditoijan pätevyyteen vaaditaan lisäksi osallistuminen vähintään kolmeen sisäiseen
auditointiin, joiden suunnittelu, toteutus ja sulkeminen raportoidaan LaatuNet-tiimille.

HINNAT

LaatuNet-valvontayksiköt: 80 € (+ ALV) /hlö
LaatuNet-kuntien muut edustajat: 90 € (+ ALV)/hlö
Muut osallistujat: 150 € (+ ALV)/hlö

Hinta sisältää koulutusmateriaalit sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas on omakustanteinen.

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa info@envirovet.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava mahdollisesta LaatuNetin asiakkuudesta tai
kuulumisesta alueen kuntiin sekä ilmoitettava laskutustiedot ja osallistujien nimet.
Koulutuksen täyttyessä etusijalla ovat LaatuNettiä käyttävien ympäristöterveyden
valvontayksiköiden edustajat.

HUOM! 11.2. koulutuspäivään voi jälki-ilmoittautua perjantaihin 7.2. asti!

Lisätiedot: kouluttaja, ISO 9001 pääauditoija Outi Lepistö p 045 8957705 outi.lepisto@envirovet.fi

Laadunhallinnasta tukea arkityöhön

Vuoden laadukkain valvontayksikkö toimii aktiivisesti ja vapaaehtoisesti oman toimintansa laadun parantamiseksi. Jatkuva parantaminen näkyy toiminnassa monin tavoin ja eniten tästä hyötyvät asiakkaat eli kuntalaiset ja yritykset.

Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto on Vuoden laadukkain valvontayksikkö

Vuoden Valvontayksiköksi 2019 on valittu Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto. Kisassa olivat mukana kaikki valtakunnallista laatujärjestelmää käyttävät ympäristöterveyden valvontayksiköt. Korkeasta laadusta hyötyvät sekä työtekijät että kuntalaiset.

-Vuoden laadukkain valvontayksikkö toimii aktiivisesti ja vapaaehtoisesti oman toimintansa laadun parantamiseksi, Outi Lepistö laatujärjestelmän kehittäneestä asiantuntijaverkosto EnviroVetistä kertoo. – Jatkuva parantaminen näkyy toiminnassa monin tavoin ja eniten tästä hyötyvät asiakkaat eli kuntalaiset ja yritykset, hän jatkaa.

Arviointiperusteiden mukaan “Vuoden valvontayksikkö on organisaatio, joka systemaattisesti arvioi omaa toimintaansa ja pyrkii jatkuvasti parantamaan sitä. Organisaatio on tehnyt sisäisiä auditointeja, seuraa toiminnassaan aiheutuvia poikkeamia ja niiden korjauksia sekä käsittelee asiakasvalitukset. Työntekijät myös kouluttautuvat aktiivisesti laadunhallinnan osaajiksi. Kaiken tämän varmistaa organisaation johto, joka linjaa sekä laadun tavoitteet että niiden toteuttamisen.”

-Tämä ei ole kunnallisille tai muillekaan viranomaisorganisaatioille mikään itsestäänselvyys. Perinteisesti on totuttu ajattelemaan, että viranomainen päättää itse omista linjauksistaan, Outi Lepistö muistuttaa. -Nykypäivä edellyttää kuitenkin viranomaisiltakin avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja todennettua laadunvarmistusta, Lepistö tarkentaa. -Tässä on Salossa onnistuttu hyvin ja työntekijätkin ovat tyytyväisiä muutokseen.

Maakunnallista laatua

Hyvänä kakkosena kisassa oli Liedon kunnan ympäristöterveys. Laatu tuntuu siis tällä hetkellä keskittyvän Varsinais-Suomeen. – Seudulla on paljon toimintaansa aktiivisesti kehittäviä organisaatioita, jotka vielä jakavat osaamistaan keskenään, Lepistö iloitsee.

Alalla odotetaan soteuudistuksen tuovan muutoksia myös ympäristöterveyteen. -Auditointituloksemme puhuvat selkeästi sen puolesta, että nykyistä laajemmissa organisaatioissa pystytään paremmin turvaamaan niin toiminnan tasainen laatu kuin osaavat resurssit, Lepistö kertoo. Myös julkiselle toiminnalle tärkeä arvo, yhdenmukaisuus, toteutuu paremmin maakuntatasolla, jolloin asiakaspalvelun taso kohenee.

Ettei laatu pääse juhlinnassa unohtumaan, on voittajalle luvassa palkinnoksi maksuton ulkoinen auditointi ja kunniamaininnan saaneille lisäksi ilmainen pääsy auditointikoulutukseen.

-Laadun kehittäminen on jatkuva prosessi, eikä se ikinä tule valmiiksi, Outi Lepistö tiivistää. Hyvin toimiva laadunhallinta kuitenkin maksaa varmasti siihen uhratun panostuksen takaisin tyytyväisempinä asiakkaina ja työntekijöinä ja tehokkaampana toimintana.
LaatuNet on asiantuntijaverkosto EnviroVetin kehittämä ympäristöterveyden valtakunnallinen laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmä on ollut käytössä kunnissa vuodesta 2018 alkaen.

Nina Rostiala (ylinnä), Ketzia Karring, Outi Sarkki, Soile Blomqvist, Marjo Härkönen Sami Saari, Kirsi-Marja Jaatinen, Riitta Suutari
Kuvasta puuttuvat praktikkoeläinlääkärit Johanna Auranen, Riikka Nikula ja Anne Partti

Lisätiedot
LaatuNet: ELT, pääauditoija Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p 045 895 7705 , www.envirovet.fi/laatunet
Salon kaupungin ympäristöterveys: Ympäristöterveyden päällikkö Riitta Suutari p 02 778 4601 riitta.suutari@salo.fi

Julkaistu: 21.1.2020 11:00

Asunnontarkastusprosessin arviointi on valmistunut

Arviointi (interkalibrointi) toteutettiin marraskuussa 2019 osana valtakunnallista ympäristöterveyden laadunhallintajärjestelmää. Tulosten perusteella asunnontarkastusten toteuttamisessa esiintyy jonkin verran vaihtelua.

LaatuNet-palvelun interkalibrointiprojektin tarkoituksena oli saada järjestelmällistä ja vertailukelpoista tietoa asunnontarkastusprosessin toteuttamisesta sekä arvioida tapausten vireilletuloon, terveyshaitan arviointiin, tarkastuksen toteuttamiseen, raportointiin ja mahdollisiin hallinnollisiin pakkokeinoihin liittyvää toteutusta ja ohjeistusta valvontayksiköissä.

Prosessia arvioitiin laadunhallinnan periaatteiden mukaisesti asiakasnäkökulmasta käsin ja huomiota kiinnitettiin palvelun yhdenmukaisuuteen niin valvontayksikön sisällä kuin yksiköiden välillä.

Projekti toteutettiin valvontayksiköissä marraskuussa 2019. Interkalibrointia varten oli laadittu kuvitteellinen tapaus, jota ratkottiin kaikissa valvontayksiköissä samaan aikaan. Interkalibrointiin osallistui 21 eli noin kolmasosa kunnallisista valvontayksiköistä.

Tulokset

Asunnontarkastuksia tekevät tarkastajat suhtautuvat tapauksiin huolellisesti ja pyrkivät selvittämään tilanteen mahdollisimman tarkkaan. Tapausta arvioitiin asiantuntevasti eikä interkalibroinnissa esiintynyt merkittäviä ylilyöntejä tai puutteita vaatimusten ja toimenpiteiden suhteen.

Tarkastuspöytäkirjat kirjoitettiin asiantuntevasti ja erityisesti asunnon rakenteisiin ja toiminnallisuuteen liittyen tehtiin tarkkoja havaintoja ja johtopäätöksiä kuvitteellisen tarkastuksen aikana kuvien ja taustatietojen perusteella.

Tulosten perusteella asunnontarkastusprosessin toteuttamisessa esiintyy mm seuraavanlaista vaihtelua:

 • Tapausten vireilleottaminen vaihtelee eikä kriteerejä ole määritelty yhtenäisesti tai lainkaan. Samoilla esitiedoilla tapaus tuli vireille vain osassa valvontayksiköitä. Joissain tapauksissa saman valvontayksikön sisällä esiintyi vastakkaisia mielipiteitä vireilletulosta. Kirjallista asunnontarkastuspyyntöä edellytettiin osassa valvontayksiköitä.
 • Linjauksia ja ohjeita oli käytössä vaihtelevasti. Suurin osa noudatteli Valviran laatimaa ohjetta. Yksikön sisäiset ja tarkastajien keskinäiset linjaukset olivat useimmiten suullisia.
 • Tarkastuspöytäkirjana osa tarkastajista käytti organisaation omaa pohjaa, osa vatin lomaketta ja osa laati pöytäkirjat kokonaan itsenäisesti.
 • Tarkastuspöytäkirjojen sisältö oli melko yhtenäinen. Pöytäkirjaan kirjattiin taustatiedot, tarkastus- ja mittaushavainnot sekä mahdolliset valokuvat
 • Toimenpiteinä käytettiin useimmiten tarkastuspöytäkirjaan kirjattua kehotusta ja seuraavassa vaiheessa terveydensuojelulain 27 § mukaista määräystä
 • Määräaika asetettiin vaihtelevasti muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Kaikissa vastauksissa määräaikaa ei asetettu lainkaan.
 • Toimenpiteinä edellytettiin hajun lähteen selvittämistä ja kosteus- ja mikrobivaurion korjaamista
 • Uhkasakkomenettelyä ehdotettiin käytettäväksi, mikäli taloyhtiö ei ryhdy toimenpiteisiin.
 • Uhkasakon suuruus vaihteli 5 000 ja 60 000 euron välillä. Uhkasakon suuruuden määrittelyssä käytettiin perusteina useimmiten korjauskustannuksia ja kohtuullisuutta suhteessa osakeyhtiön kokoon. Uhkasakon ehdotettiin useimmiten olevan suurempi kuin korjauskustannukset, mutta joissain tapauksissa myös alle korjauskustannusten määrän
 • Valitusprosessin osalta päätöksen olisi määrännyt noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta muutama vastaaja.
 • Tapauksen sulkemiseen ei pääsääntöisesti ollut dokumentoitua menettelyä ja kaikissa tapauksissa tarkastajat huolehtivat itse aikataulumuistutuksista. Uusintatarkastus haitan poistumisen varmistamiseksi tehtiin noin puolessa tapauksista.

Linjauksia kaivataan

Johtopäätös arvioinnin tuloksista on, että asunnontarkastusprosessin toteuttamisessa esiintyy vaihtelua, joka voi johtaa asiakkaiden näkökulmasta merkittäviinkin eroihin asiakaspalvelussa.

Yhdenmukaisuuden turvaamiseksi ehdotetaan määriteltäväksi kaikille kunnille yhteiset vireilleottamisen kriteerit sekä kirjalliset ohjeet ja linjaukset koskien toimenpiteitä ja niiden määräaikoja sekä tapausten sulkemismenettelyä. Koulutusta ja ohjausta tarvitaan erityisesti pakkotoimien toteuttamisesta.

Interkalibroinnissa esille nousseet kehittämistarpeet huomioidaan LaatuNet-laatujärjestelmässä ja päivitetään asunnontarkastusprosessiin.

Loppuraportti on toimitettu ohjaaville tahoille koulutusten ja ohjauksen suuntaamisen tueksi.

Kiitämme lämpimästi kaikkia interkalibrointiin osallistuneita!

Lisätiedot

Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p 045 8957705

LaatuNet_asunnontarkastusinterkalibrointi_loppuraportti

Sisäisen auditoinnin koulutus viranomaisvalvontaan

EnviroVet järjestää sisäisen auditoinnin koulutuksen osana kuntien laadunhallinnan kehittämistä. Koulutus on suunnattu kaikille ympäristöterveyden tai muilla valvonnan aloilla toimiville, oman tai organisaation toiminnan kehittämisestä, laadunhallinnasta ja auditoinneista kiinnostuneille.

Koulutuksessa käydään läpi laadunhallinnan perusteet ISO 9001-standardia mukaillen sekä auditoinnin suunnittelu, toteutus, raportointi ja poikkeamahallinta ISO 19011-standardin mukaan. Koulutus pohjautuu myös EU-komission auditointipäätökseen 677/2006 ja valvonta-asetuksen 625/2017 vaatimuksiin laadunhallinnasta.

Koulutusaika: Keskiviikko 5.2. ja tiistai 11.2. klo 10.00-16.00

HUOM! Molempien päivien ohjelma on sama, joten voit valita itsellesi paremmin sopivan ajankohdan

Koulutuspaikka:

5.2.2020 Helsingin yliopisto, Social- och kommunal högskolan, Snellmaninkatu 12, Festsal

11.2.2020 Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5

Ohjelma

10.00-11.00 Aamukahvi. Yleistä laadunhallinnasta. Standardit ja lainsäädäntö. Laadunhallinnan sanasto. Ennakkotehtävän purku

11.00-11.45 Laadunhallinnan kokonaisuus, jatkuva parantaminen: sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, poikkeamahallinta, korjaavat toimenpiteet

11.45-12.45 Lounas

12.45-13.30 Sisäinen auditointi: suunnittelu, check listit, auditointimenetelmät ja -tekniikat, auditointikriteerit. Korjaavat toimenpiteet, auditointiraportti ja auditoinnin sulkeminen

13.30-14.00 Sisäisen auditoinnin toteuttaminen käytännössä. Esimerkkinä tarkastusprosessin auditointi.

14.00-15.15 Sisäinen auditointi, harjoitustehtävä (sis kahvitauko)

15.15-16.00 Harjoituksen purku, kurssin päätös ja jatko

Koulutukseen osallistuville lähetetään ennakkotehtävä ja lisäksi koulutuksen jälkeen on osallistuttava kirjalliseen tehtävään saadakseen hyväksytyn suorituksen koulutuksesta. LaatuNet- sisäisen auditoijan pätevyyteen vaaditaan lisäksi osallistuminen vähintään kolmeen sisäiseen auditointiin, joiden suunnittelu, toteutus ja sulkeminen raportoidaan Laatunet-tiimille.

Hinnat:

LaatuNet-valvontayksiköt: 80 € (+ ALV) /hlö

LaatuNet-kuntien muut edustajat: 90 € (+ ALV)/hlö

Muut osallistujat: 150 € (+ ALV)/hlö

Hinta sisältää koulutusmateriaalit sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas on omakustanteinen.

Ilmoittautuminen:

Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa info@envirovet.fi keskiviikkoon 29.1.2020 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava mahdollisesta LaatuNetin asiakkuudesta tai kuulumisesta alueen kuntiin sekä ilmoitettava laskutustiedot ja osallistujien nimet.

Koulutuksen täyttyessä etusijalla ovat LaatuNettiä käyttävien ympäristöterveyden valvontayksiköiden edustajat.

Lisätiedot: kouluttaja, ISO 9001 pääauditoija Outi Lepistö p 045 8957705 outi.lepisto@envirovet.fi

https://www.envirovet.fi/laatunet/