Sikavan laatujärjestelmälle sertifikaatti – EnviroVet mukana kehittämistyössä

19.03.2014

Lehdistötiedote 19.3.2014

Sikojen terveys Suomessa maailman parasta – sertifioitu laatujärjestelmä todentaa toiminnan

Sianlihantuottajien, elintarviketeollisuuden, tuotantoeläinlääkäreiden, alan sidosryhmien ja Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n yhteinen panostus vapaaehtoiseen terveyden-huoltotyöhön kantaa hedelmää. Työn tuloksena suomalaisten sikojen terveys on maailman kärkeä, lihasikojen lääkitys vähäistä ja tarttuvien tautien, kuten salmonellan esiintyminen on erittäin harvinaista.

Eläinten hoidon painopiste on siirtynyt ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja eläinlääkärit käyvät terveydenhuolto-ohjelmaan kuuluvilla n. 1600 sikatilalla säännöllisesti useita kertoja vuodessa. Tiedot em. ohjelman toteutuksesta, kuten eläinlääkäreiden käynneistä, dokumentoidaan ETT ry:n ylläpitämään tietojärjestelmään Sikavaan, jota tuottajat, eläinlääkärit ja liha-alan yritykset käyttävät.

Vapaaehtoiseen ohjelmaan kuuluvilla, terveysluokitelluilla tiloilla myös lainsäädännön minimivaatimustaso ylittyy selvästi monessa kohdin. Vuodesta 2003 asti toimineen tietojärjestelmän avulla on lisäksi mahdollista analysoida tiloilta kertyvää tietoa ja muun muassa hallita tarttuvia tauteja entistä paremmin. Järjestelmä on ainutlaatuinen maailmassa ja se kattaa 97% suomalaisista sikatiloista.

 

Laatujärjestelmällä läpinäkyvyyttä – EnviroVet auditoijana tiloilla

Työn edelleen kehittämiseksi ETT ry on nyt rakentanut Sikava-järjestelmälle ISO 9001 standardin mukaisen, sertifioidun laatujärjestelmän. Sertifiointi edellyttää mm eläinlääkäreiden tiloille tekemien terveydenhuoltokäyntien auditointeja eli ulkopuolisen, riippumattoman tahon tekemiä arviointeja toiminnasta. Näin varmistetaan, että sovittuja toimenpiteitä ja ohjelmaa noudatetaan. Lisäksi sisäisten auditointien avulla päästään kehittämään toimintaa ja pureutumaan tarkemmin toiminnan haasteisiin ja kehittämiskohteisiin. Sisäiset auditoinnit terveydenhuoltokäynneillä  toteuttaa EnviroVet viisiportaisen arviointimallin avulla.

Sertifioinnin laatujärjestelmälle myöntää Bureau Veritas ja sertifikaatti luovutetaan tänään Gastromessujen yhteydessä.

Laatujärjestelmän rakentaminen on tehty maa- ja metsätalousministeriön Laatuketju-rahoituksen ja Lihateollisuuden tutkimuskeskuksen LTK:n vetämän Suvali-hankkeen avulla. .

Taustaa:

Sikojen kansallinen terveydenhuolto-ohjelma käynnistyi ETT ry:n koordinoimana 2001.

Terveydenhuoltosopimuseläinlääkäreitä  on 295.

Terveydenhuoltokäyntejä tehdään n. 7000/vuosi.

Käynneistä löytyy dokumentit Sikavasta vuodesta 2003 alkaen

ETT ry:n ja Sikavan jäseninä ovat seuraavat liha-alan yritykset: A-tuottajat Oy, Osk. Pohjanmaan Liha, HKScan Finland Oy, Snellmanin Lihanjalostus Oy, Paimion teurastamo Oy, Pöntiön Lihatuote Oy, Mika Myllymaa Oy