Entries by Envirovet

Elintarvikevalvonnan auditoinnit alkavat

Kunnallisen elintarvikevalvonnan auditoinnit käynnistyvät tällä viikolla. Valtakunnallisten taustatietojen analysointi VYHA-tiedoista on myös hyvässä vauhdissa. Kunnallisia valvontayksiköitä tullaan kesän ja syksyn mittaan auditoimaan yhteensä kolmasosa (21 kpl). Hankkeen tulokset päivittyvät syksyllä avattaville erillisille auditointisivuille. Lisätiedot hankkeesta Pääauditoija Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi Tutkija Hanna Salmela hanna.salmela@fimnet.fi

MMM:ltä rahoitus – auditointihanke jatkuu

16.01.2015 Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt EnviroVetille rahoituksen kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden suorituskykyauditointien jatkokehittämiseen. Hanke käynnistyy helmikuussa ja auditoinnit toteutetaan alkusyksyllä. Kysely kuntiin lähtee maalis-huuhtikuussa. Toivomme runsasta osallistumista käytännöllisen auditointimenetelmän kehittämiseksi! Tulokset julkaistaan vuoden 2015 lopussa. Lisätiedot outi.lepisto@envirovet.fi

EnviroVetille hankerahoitus ensi vuodelle

17.12.2014 Maaseutuvirasto on myöntänyt EnviroVetille rahoituksen “Laatusertifiointien hyödyntäminen suomalaisessa elintarvikevalvonnassa ja elintarvikeyrityksissä” -hankkeelle. Hanke toteutetaan yhteistyössä mm Elintarviketeollisuusliiton, Helsingin yliopiston ja alan yritysten kanssa. Hankkeen kulusta ja toteutuksesta tiedotetaan tarkemmin ensi vuonna. Lisätiedot outi.lepisto@envirovet.fi

WelFur-neuvontakäyntien loppuraportti valmistunut

18.11.2014 EnviroVet toteutti osana Turkistila 2020 -hanketta 119 WelFur-menetelmään pohjautuvaa neuvontakäyntiä. Käynnit tehtiin syys-lokakuussa hankkeessa mukana olleille turkistiloille. Loppurapotin ja muuta ajankohtaista tietoa turkiseläinten hyvinvointihankkeesta voit lukea hankkeen kotisivuilta osoitteessa: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/turkistila2020

EnviroVet mukana WelFur -hankkeessa

03.09.2014 EnviroVet on valittu toteuttamaan Itä-Suomen yliopiston ja MTT:n Turkistila 2020 -hankkeen eläinlääkärineuvontakäynnit. Envirovetin eläinlääkärit lähtevät kiertämään turkistiloja vielä syyskuun aikana. Welfare Quality -pohjainen WelFur -menetelmä on tarkoitettu turkiseläinten hyvinvoinnin arviointiin. Tuloksia tullaan julkaisemaan hankkeen päätyttyä Suomen Eläinlääkärilehdessä.

EnviroVet on Kuntamarkkinoilla

18.08.2014 EnviroVet on mukana Kuntamarkkinoilla Helsingissä 10.-11.9. Tervetuloa tutustumaan osastollemme kolmanteen kerrokseen! Molempina päivinä myös tietoisku aiheesta “Voiko kunnan viranomaisvalvonta olla sekä tehokasta että laadukasta? – Pilottihankkeen tuloksia ja vertailua kuntien välillä”. Tule mukaan kuuntelemaan mielenkiintoista esitystä.

Welfare Quality -tutkimushanke käynnissä

26.06.2014 EnviroVet osallistuu EU:n pilottitutkimukseen “Lihasikojen hyvinvoinnin arviointi teurastamoilla”. Hankkeessa testataan Welfare Quality -arviointikriteerejä viidellä suomalaisella lihasikateurastamolla 1.2.-31.7.2014 välisenä aikana. Arvioinnit tehdään ennen teurastusta, tainnutuksen yhteuydessä ja teurastuksen jälkeen. Tulokset tullaan julkaisemaan osana kansainvälistä julkaisua. Lisätietoja hankkeesta ELL Katri Halinen-Elemo p. 040 760 4728