TIEDOTE 5.3.2024  

Porvoon ympäristöterveydenhuolto on Vuoden laadukkain valvontayksikkö 

Vuoden Valvontayksiköksi 2023 on valittu Porvoon ympäristöterveydenhuolto. Kisassa olivat mukana kaikki valtakunnallista laatujärjestelmää LaatuNettiä käyttävät ympäristöterveydenhuollon kunnalliset organisaatiot. Korkeasta laadusta hyötyvät sekä työtekijät että kuntalaiset. 

-Vuoden laadukkain valvontayksikkö toimii arjessaan aktiivisesti oman toimintansa laadun parantamiseksi, Outi Lepistö laatujärjestelmän kehittäneestä asiantuntijaverkosto EnviroVetistä kertoo. – Laadukkuus näkyy toiminnassa monin tavoin ja eniten tästä hyötyvät asiakkaat eli kuntalaiset ja yritykset, hän jatkaa.  

Arviointiperusteiden mukaan ”Vuoden valvontayksikkö on organisaatio, joka suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti arvioi ja kehittää omaa toimintaansa ja pyrkii jatkuvasti parantamaan sitä.  Organisaatio tekee sisäisiä auditointeja, seuraa prosessiensa laatua ja korjaa havaitut puutteet. Työntekijät myös kouluttautuvat laadunhallinnan osaajiksi ja osallistuvat aktiivisesti laatutyöhön. Laadun varmistaa organisaation johto, joka yhdessä laatutiimin kanssa linjaa sekä laadunhallinnan tavoitteet että niiden toteuttamisen.” 

-Tämä ei ole kunnallisille tai muillekaan viranomaisorganisaatioille mikään itsestäänselvyys. Perinteisesti on totuttu ajattelemaan, että viranomaisohjauksen ja lainsäädännön noudattaminen kyllä riittää, Outi Lepistö kertoo. 

 -Nykypäivä edellyttää kuitenkin viranomaisiltakin avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja todennettua laadunvarmistusta, Lepistö tarkentaa. –Tässä on Porvoossa onnistuttu hyvin ja myös asiakkaat ovat tyytyväisiä toimintaan.   

Prosessit kuntoon 

Porvoossa laadunhallinnan perustana on vuosittainen laatukatselmus, jossa käydään tarkkaan läpi edellisen vuoden onnistumiset ja haasteet sekä päätetään tulevan vuoden yksityiskohtaiset laatutavoitteet.  

– Meillä on osaavan ja kokeneen laatupäällikkömme Seija Heikkisen johtama innokas laatutiimi, joka hyvin pitkälle vastaa laadunhallinnasta, kertoo ympäristöterveydenhuollon päällikkö, kaupungineläinlääkäri Tiina Tiainen iloiten.   

Laatutiimi laatii monivuotisen auditointisuunnitelman, jolla varmistetaan, että kaikki tärkeimmät toiminnot tulee tietyin väliajoin käytyä läpi ja arvioitua.  

– Teemme joka vuosi projektina Lean-arvioinnin, jossa käymme 1-2 ydinprosessiamme tarkemmin läpi, Tiainen kertoo. – Tämä ryhdistää toimintaa ja varmistaa, että turhaa työtä ei tehdä eikä aikaa käytetä epäolennaisiin asioihin, hän tarkentaa. 

Oleelliset asiat kootaan yhteiseen laatutaulukkoon, josta nähdään oman toiminnan poikkeamat, kehitysehdotukset ja tehty laatutyö.  Lisäksi seurataan henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyyttä.  

– Meille on itsestään selvää, että viranomaistoiminnan täytyy olla korkealaatuista, Tiainen summaa. Tämä onkin laadunhallinnan tärkein tavoite.  

Lämpimät onnittelut Porvoon ympäristöterveydenhuollolle!   


Ympäristöterveydenhuolto tarkoittaa elintarvikkeiden, sisäilman, juoma- ja uimaveden, tupakoinnin sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa ja eläinlääkintähuoltoa. 

Porvoon ympäristöterveydenhuolto toimii Itä-Uudellamaalla isäntäkuntanaan Porvoo. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat lisäksi Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Sipoo, Myrskylä ja Pukkila. 

LaatuNet on ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen laatujärjestelmä. Sitä käyttävät kuntien terveystarkastajat ja eläinlääkärit. Vuoden laadukkain valvontayksikkö valitaan vuosittain. 

EnviroVet Oy on eläinlääkäreiden perustama ja omistama, voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys. Yrityksellä on toimipiste Inkoossa ja Kirkkonummella. 


 

Lisätiedot  

Porvoon ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon päällikkö Tiina Tiainen p 040 723 4141
tiina.tiainen@porvoo.fi  

LaatuNet: Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p 045 895 7705 
www.envirovet.fi/laatunet