Elintarvikkeiden riskitekijät ja niiden hallinta -koulutuspäivä Tampereella

Syventävä elintarviketurvallisuus elintarviketuotannossa –diplomikoulutus 2017-2018 (3 pv, 4 op) jatkuu helmikuussa

Kevään jaksoissa paneudutaan näytteenottoon, tutkimustulosten merkitykseen, elintarvikkeiden pilaantumiseen vaikuttaviin tekijöihin, elintarvikelainsäädäntöön, riskinarviointiin ja laadunhallintaan.

Koulutuksen vaativuustaso noudattelee yliopisto-opetuksen perussisältöä, mutta luennot ovat käytännönläheisiä ja arkityöhön helposti sovellettavia. Iltapäivän case-työskentelyssä jokainen osallistuja pääsee ohjatusti pohtimaan annettuja käytännön tapauksia. Myös case-työskentelyä on päivitetty saadun palautteen perusteella.

Jokaiseen koulutuspäivään voi ilmoittautua ja osallistua erikseen.

Koulutuspaikka: Tampere-talo

Ohjelma keväällä 2018

 

12.2.2018 Elintarvikkeiden riskitekijät ja niiden hallinta

Ohjelma:

8.00-9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-9.15 Koulutuksen avaus, kurssin käytännön järjestelyt, Outi Lepistö, EnviroVet

9.15-10.00 Psykrotrofiset ja itiölliset bakteerit elintarvikeketjussa. Yliopistonlehtori, Riikka Keto-Timonen, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Helsingin yliopisto

10.00-10.05 Tauko

10.05-10.45 Persistoiva listeria tuotantotiloissa – esiintyminen, riskitekijät ja hallintakeinot. Yliopistonlehtori Riikka Keto-Timonen, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Helsingin yliopisto

10.45-11.00 Tauko

11.15-12.00 Pilaajamikrobit ja niiden merkitys elintarvikeketjussa. Yliopistonlehtori Elina Säde, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Helsingin Yliopisto

12.00-13.00 Lounas

13.00-13.45 Mitä ja miksi tutkitaan? Hyvän näytteenoton osatekijät. Kehityspäällikkö Eeva Klemettilä-Kirjavainen, Metropolilab

13.45-14.00 Tapausten esittely

14.00-14.30 Ryhmätyöt

14.30-15.00 Kahvi

15.00-16.00 Ryhmätöiden purku

16.00-16.15 Koulutuspäivä päättyy, kurssin jatko

Luennoitsijat: yliopistonlehtori Riikka Keto-Timonen ja Elina Säde, Helsingin yliopisto, mikrobiologi Eeva Klemettilä-Kirjavainen, Metropolilab

 

9.4.2018 Riskinarviointi ja laadunhallinta elintarviketuotannossa

  • Elintarvikevalvonta ja elintarviketurvallisuusstandardit: mitä eroa ja yhtäläisyyksiä?
  • Laadunhallinnan haasteet käytännön elintarviketuotannossa
  • Riskinarviointi ja toimenpiteet elintarviketurvallisuuden vaarantuessa
  • Tulevaisuuden näkökulmia laadunhallintaan
  • Case: riskinarviointi ja toimenpiteet käytännön tilanteessa

Luennoitsijat ELT, pääauditoija Outi Lepistö, EnviroVet, pääarvioija ELL Susanna Pesonen, Inspecta Sertifiointi sekä valvonnan edustaja ja laatupäällikkö

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet päivittyvät helmikuun koulutuksen osalta Koulutukset-sivulle vielä joulukuun aikana

LaatuNet Digital QMS Video