Eläintauti nautatilalla -tapausharjoituksen  

purkutilaisuus 13.2.2024 

EnviroVet toteutti yhdessä Eläinten terveys ETT ry:n, Ruokaviraston, aluehallintovirastojen, Helsingin yliopiston ja Suomen Eläinlääkäriliiton kanssa kunnaneläinlääkäreille suunnatun tapausharjoituksen eli interkalibroinnin marraskuussa 2023.  

Harjoituksen tavoitteena oli kehittää kunnaneläinlääkäreiden toimintavalmiuksia äkillisissä eläintautitilanteissa ja antaa lisää varmuutta tilanteiden hoitamiseen sekä nostaa esille mahdollisia varautumiseen liittyviä kehittämistarpeita.  

Harjoituksen purkutilaisuus pidetään tiistaina 13.2.2024 klo 15-16.30 Teams-etäyhteydellä. 

 Webinaarissa käydään läpi harjoituksen kulku, osallistujien vastausten yhteenveto sekä kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja harjoituksen eri osa-alueisiin ja esiin nousseisiin keskeisiin teemoihin liittyen. 

Harjoituksen loppuun asti suorittaneet ja purkutilaisuuteen osallistuneet voivat saada koulutuspäivämerkinnän tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistumisopintoihin. Ilmoitathan tarpeestasi saada merkintä osoitteeseen info@envirovet.fi.  

Harjoitukseen osallistuneiden kesken on arvottu 3 kpl 100 € arvoisia Fennovetin lahjakortteja. Lahjakorttien saajat julkaistaan tilaisuudessa. 

Toivomme runsasta osallistumista kaikille avoimeen tilaisuuteen!  Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. 

Osallistumaan pääset oheisen linkin kautta. 

Lisätiedot: Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p 045 8957705 

Eläintauti nautatilalla purkutilaisuuden diat tässä