Sikava-terveydenhuoltokäyntien auditoinnit jatkuvat

08.07.2013

Terveydenhuoltokäyntien auditoinnit on otettu pysyväksi osaksi Sikavan laatujärjestelmää. EnviroVetin toteuttamat auditoinnit jatkuvat elokuussa, jolloin auditoijat ottavat yhteyttä eläinlääkäreihin, joille on valikoitunut auditointi vuodelle 2013.

Auditointi toteutetaan osana normaalia terveydenhuoltokäyntiä. Auditointiraportti toimitetaan sekä eläinlääkärille että Sikavalle ja anonyymit tulokset kerätään vuosittain yhteenvetoon.

Arviointilomake mukailee terveydenhuoltokäynnin lomaketta ja pitää sisällään 5-portaisen arvioinnin asteikolla heikko-erinomainen sekä erikseen määritellyt poikkeamat ja kehitysehdotukset. Sisäiset auditoinnit ovat osa Sikavan rutiinitoimintaa, eikä auditoinnista voi kieltäytyä.

Lisäksi syksyn aikana toteutetaan joitain ns ulkoisia auditointeja osana Sikavan laatujärjestelmän sertifiointia. Bureau Veritaksen auditoija Asko Mäyry kiertää havainnoimassa terveydenhuoltokäyntien toteutumista. Näissä auditoinneissa ei kuitenkaan arvioida terveydenhuoltokäynnin sisältöä tai sen laadullista toteutusta.

Lisätietoja:
ETT: Pirjo Kortesniemi p. 040-591 5258
EnviroVet-auditoinnit: Outi Lepistö p. 045-895 7705

Seuraa auditointien etenemistä www.facebook.com/EnviroVet