One Health Day coming soon

November the 3rd is international One Health Day. Join us in Finland to hear more about how we share important issues like antimicrobial resistance, food poisoning pathogens etc with our environment and animals living in it.

Read more about Health in Everyday Life event  http://onehealth.fi/

Asiakastyön haasteet –koulutuspäivä 17.11.2016, Tampere

Haluatko syventää vuorovaikutustaitojasi ja oppia toimimaan rakentavasti haastavissa asiakastilanteissa?

EnviroVet järjestää ajankohtaisen täydennyskoulutuksen elintarvikevalvonnassa ja –tuotannossa työskenteleville. Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa alalla eteen tulevissa asiakastilanteissa. Tavoitteena on päivittää ja syventää osallistujien tietoja ja antaa valmiudet asiakastyöhön niin akuuteissa valitus- tai pakkokeinotilanteissa kuin päivittäisessä työssä elintarviketurvallisuuden parissa. Lisäksi kartoitamme julkisuuden ja salassapidon reuna-ehtoja ja hyvän hallinnon osatekijöitä päätöksenteossa.

Koulutuspäivä on tiivis kokonaisuus, joka koostuu teoriasta ja käytännön harjoituksista. Koulutuksen vaativuustaso noudattelee yliopisto-opetuksen perussisältöä mutta luennot ovat käytännönläheisiä ja arkityöhön helposti sovellettavia. Iltapäivän case-työskentelyssä jokainen osallistuja pääsee työstämään vuorovaikutustaitojaan ja pohtimaan julkisuuden ja salassapidon rajanvetoa.

OHJELMA klo 9-16

  • Vuorovaikutuksen haasteet asiakastyössä, viestinnän työkalupakki
  • Julkisen vallan käyttö, hyvä hallinto, julkisuus ja salassapito
  • Case: Erilaiset asiakastilanteet. Julkista vai salaista?
  • Luennoitsijat: Vuorovaikutuskouluttaja, FM Katariina Hollanti, Pedacom,
  • ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö   

Koulutuspäivän hinta: 230 € + ALV sisältäen luentomateriaalit ja käytännön tapausten materiaalit ja vastaukset, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan. Koulutuspaikkana toimii Tampere-talo.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Ilmoittaudu osoitteeseen info@envirovet.fi keskiviikkoon 9.11.2016 mennessä. Kerro ilmoittautuessasi mahdollinen erityisruokavalio ja laskutusosoite.

Koulutuspäivien yksityiskohtaisempi ohjelma ja muut käytännön tiedot toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla. Koulutuspäivä on osa Syventävä elintarviketurvallisuus-diplomikoulutusta.

 

Tervetuloa mukaan!