TIEDOTE

JULKAISUVAPAA 10.10.2023

EnviroVet Oy:lle on myönnetty ulkoministeriön rahoitus elintarvikevalvonnan laadunhallinnan hankkeelle Ukrainaan. Hanke on kaksivuotinen.

Hankkeessa laaditaan Ukrainan maatalouspolitiikan ministeriön alaisille viranomaisille soveltuva laadunhallintajärjestelmä. Suunniteltavan laadunhallintajärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi auditoidaan joitain teurastamoja painottaen sekä eläinten hyvinvointia että lihahygieniaa. Taustatyönä selvitetään elintarviketurvallisuus- ja eläinlääkintähuollon sektoreiden nykytila Ukrainassa.

Hankkeessa laadittava laatujärjestelmä pohjautuu EU:n valvonta-asetukseen (2017/625). Asetus edellyttää viranomaisilta oman toiminnan auditointeja, systemaattista ja todennettavaa laadunhallintaa sekä dokumentoituja menettelyjä.

Nykytilan kuvaus, sen pohjalta annetut suositukset ja laadittava laatujärjestelmä tukevat Ukrainan EU-valmiutta ja yhdenmukaistavat valvontaa.

Hanke myös lisää hyvän hallinnon toteutumista Ukrainassa ja työllistää paikallisia toimijoita.

Lisätiedot:

Outi Lepistö, ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri, HTK (julkisoikeus)

p 045 895 7705

outi.lepisto@envirovet.fi