Entries by EnviroVet

EnviroVet mukana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa

EnviroVet on mukana Suomalaisen Työn Liiton ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkiyritysten Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa. Kampanjan avulla haluamme tehdä yhteiskunnallisia yrityksiä tunnetuksi suurelle yleisölle ja tuoda esille niiden hyvää tekevää liiketoimintaa.  -Lähdimme mukaan kampanjaan, koska haluamme osaltamme olla viestimässä tästä tärkeästä yhteiskunnallisen työn muodosta, toimitusjohtaja Outi Lepistö kertoo. – Usein yritystoiminta mielletään vain voiton tavoitteluksi, vaikka […]

Laadukas ja eettisesti toimiva maakunta

Uusia maakuntia valmistellaan täyttä päätä, useimmilla maakunnilla valmistelun keskiössä on asukas ja hänen tarpeensa, ainakin teoriassa. Maakuntien palvelut asukkaille tulevat olemaan monenlaiset, sama asukas voi olla asiakas tai potilas, yrittäjä, vaikuttaja ja veronmaksaja. Maakunnan tehtävistä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat suurin kokonaisuus, mutta myös ympäristöterveys, pelastus- ja maaseututoimi kuuluvat tuleviin maakuntien tehtäviin. Uusien maakuntien keskeisiä toiminnan […]

EnviroVet Oy:n tietosuojalausunto

EnviroVet on sitoutunut kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Tietosuojalausuntoa sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi EnviroVetin palveluiden kautta. Kuinka keräämme henkilötietojasi? EnviroVet tarjoaa monenlaisia palveluja. Keräämämme henkilötiedot riippuvat palveluista, […]

Laadun osatekijöitä

Laadulla on monta määritelmää. Riippuu puhujasta, tarkoitetaanko sillä arkipäivän ajatusta laadukkuudesta, standardin mukaista määritelmää vai oman organisaation laatupolitiikkaa. Laatu voi olla myös hyvää tai huonoa; huonolaatuista tuotetta emme halua ostaa edes halvalla kun taas hyvälaatuisen tiedämme säilyvän vuodesta toiseen. Yhdysvaltalainen Institute of Medicine on listannut laadun kuusi osa-aluetta. Terveydenhuoltotyössä niiden on katsottu olevan kustannusvaikuttavuus, tehokkuus, […]

Kyselytutkimus ympäristöterveydenhuollon henkilöstölle digitaalisista ratkaisuista ja laadunhallinnasta

Hei, Työskentelen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän terveysvalvonnassa terveystarkastajana ja olen tekemässä opinnäytetyötäni Tampereen ammattikorkeakoulun Teknologiaosaamisen johtamisen YAMK -koulutusohjelmassa. Opinnäytetyöni yhtenä osana on kyselytutkimus, jolla pyrin kartoittamaan eri ympäristöterveydenhuollon yksiköiden hyödyntämiä digitaalisia ratkaisuja ja laadunhallinnan menetelmiä valvonnan ja laadun kehittämiseksi. Kysely on kohdistettu yksittäiselle henkilölle valvontayksikössä eli jokaiselle tarkastajalle, johtajalle ja eläinlääkärille. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 […]