Hyvät yritykset näkyviksi -video

EnviroVet on mukana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa, joka nostaa esiin hyvää tekeviä yhteiskunnallisia yrityksiä. Nämä yritykset ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön ongelmia, toimivat vastuullisesti ja käyttävät vähintään puolet voitostaan toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Hyvät yritykset tunnistat Yhteiskunnallinen yritys -merkistä. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

EnviroVet mukana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa

EnviroVet on mukana Suomalaisen Työn Liiton ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkiyritysten Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa. Kampanjan avulla haluamme tehdä yhteiskunnallisia yrityksiä tunnetuksi suurelle yleisölle ja tuoda esille niiden hyvää tekevää liiketoimintaa. 

-Lähdimme mukaan kampanjaan, koska haluamme osaltamme olla viestimässä tästä tärkeästä yhteiskunnallisen työn muodosta, toimitusjohtaja Outi Lepistö kertoo. – Usein yritystoiminta mielletään vain voiton tavoitteluksi, vaikka meidänkin tapauksessamme yritys on perustettu tuottamaan yhteiskunnalle hyötyä.

-Yrityksellemme kampanja antaa mahdollisuuden tuoda perusarvomme ja toimintaperiaatteemme näkyviksi Yhteiskunnallinen yritys -merkin avulla, Lepistö jatkaa. – Suomalaisen yhteiskunnan tukeminen on meille tärkeä arvo.

Eläinten ja ihmisten hyväksi

-Saimme Yhteiskunnallinen yritys -merkin osoituksena ympäristöterveydenhuollon eli elinympäristön terveellisyyden edistämisestä, Lepistö kertoo. – Olemme kehittäneet digitaalisen laatujärjestelmän kuntien terveystarkastajien ja eläinlääkärien käyttöön. Laatujärjestelmän avulla saadaan lisättyä asiantuntemusta ja vaikkapa sisäilma-asioiden tai eläinsuojelukäyntien laatua yhdenmukaiseksi ja läpinäkyväksi ympäri Suomea, hän tarkentaa.

Lisäksi EnviroVetin asiantuntijat tuottavat jatkuvasti uutta tietoa ja tutkimustuloksia viranomaisten ja yritysten käyttöön. Auditoinnit varmistavat toiminnan riippumattomuuden ja laadun.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo siitä, että yritys ratkoo liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Lisäksi ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.  EnviroVetin tapauksessa tämä tarkoittaa LaatuNet-laatujärjestelmän kehitystyötä ja ympäristöterveydenhuollon asiantuntijapalveluja.

Kuluttajien toiveet etusijalle

Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjalla Suomalaisen Työn Liitto haluaa lisätä Yhteiskunnallinen yritys -merkin tunnettuutta yhdessä merkin saaneiden yritysten kanssa ja kertoa laajalle yleisölle, mistä yhteiskunnallisessa yrittämisessä oikein on kyse.

-Yhteiskunnallinen yritys -merkki on luotettava keino viestiä, että yritys on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita tai ympäristöongelmia. Tällaiselle vastuulliselle ja yhteiskunnalliselle lähtökohdalle yritystoiminnassa on kova kysyntä, sillä lähes 90 prosenttia kuluttajista arvostaa yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää. Lisäksi jopa 65 prosenttia suomalaisista olisi valmis maksamaan enemmän yhteiskunnalliseen hyvään panostavan yrityksen tuotteista tai palveluista, kertoo Suomalaisen Työn Liiton Brand Manager Niina Ollikka.

Kampanja sisältää radiomainontaa, tutkimusta, viestintää sekä tapahtumia. Osallistu kampanjaan ja keskusteluun somessa #yhteiskunnallinenyritys

Kampanjan verkkosivulta löydät lisämateriaalia kampanjaan liittyen: www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Envirovetin tarinan löydät osoitteesta  https://suomalainentyo.fi/cases/puhtaan-ja-turvallisen-elinympariston-puolesta-envirovet/

LaatuNet-järjestelmän esittely www.envirovet.fi/laatunet/

Lisätietoja:

Outi Lepistö, toimitusjohtaja, EnviroVet Oy, p. 045 895 7705, outi.lepisto@envirovet.fi
Niina Ollikka, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi

EnviroVet on ympäristöterveydenhuollon kehittämiseen erikoistunut eläinlääkärien asiantuntijaverkosto, joka tuottaa alan korkealaatuista osaamista. www.envirovet.fi

Hyvät yritykset näkyviksi -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton ja Yhteiskunnallisten yritys -merkkiyritysten yhteinen kampanja. Kampanjan tehtävänä on lisätä Yhteiskunnallinen yritys -merkin tunnettuutta ja tietoisuutta niiden hyvää tekevästä liiketoiminnasta. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

EnviroVet Oy:n tietosuojalausunto

EnviroVet on sitoutunut kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Tietosuojalausuntoa sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi EnviroVetin palveluiden kautta.

Kuinka keräämme henkilötietojasi?

EnviroVet tarjoaa monenlaisia palveluja. Keräämämme henkilötiedot riippuvat palveluista, joita käytät, tilaat tai ostat ja siitä mitä tietoja toimitat meille tai keräämme tässä yhteydessä tai muutoin kirjautuessasi tarjoamaamme palveluun.

Voimme kerätä henkilötietoja seuraavista lähteistä:

Suoraan sinulta itseltäsi, kun esimerkiksi asioit kanssamme, ostat tai tilaat palvelujamme ja tuotteitamme (kuten koulutukset) tai kirjaudut palveluihimme, vierailet verkkosivuillamme, tilaat uutiskirjeemme, vastaat asiakastyytyväisyystutkimukseen tai olet meihin yhteydessä.

Muista lähteistä:

Havainnoituja tietoja, jotka syntyvät palvelun käytön yhteydessä käsittelemme lain sallimissa rajoissa esimerkiksi silloin kun käytät palvelujamme.

Nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja, kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, esim. väestörekisterikeskuksesta, nettisivuilta tai Fonectalta.

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta?

 Voimme käsitellä seuraavan tyyppisiä henkilö- ja välitystietoja:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, toivottu yhteydenpitotapa, arvo tai ammatti, yritysyhteyshenkilöiden osalta myös vastuuasema/työtehtävä
 • EnviroVetin palveluihin rekisteröitymisen ja kirjautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten palvelua, tuotteita ja tilauksia koskevat, niihin liittyvät ja niiden toimittamiseksi tarvittavat tiedot, tilaaja- ja käyttäjätiedot, laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet kuten esimerkiksi sähköpostiviestit asiakaspalveluun,
 • Suoramarkkinointikampanjoita koskevat tiedot, suoramarkkinointiin liittyvät luvat ja -kiellot, kiinnostuksen kohteet, uutiskirjeiden ja tapahtumakutsujen tilaukset, suoramarkkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot,
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot.

Kuinka käytämme henkilötietojasi?

EnviroVet käsittelee henkilötietojasi alla oleviin käyttötarkoituksiin:

Palveluiden tuottaminen: Käsittelemme henkilötietoja palvelujen tarjoamiseksi ja tuottamiseksi, kuten asiakkaiden tai käyttäjien tunnistamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen, luotonvalvontaan, perintään, asiakaspalvelua varten sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn. Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään kuten palveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä palveluihimme liittyvissä asioissa.

Kehittäminen ja analysointi: Käsittelemme henkilötietoja sisäisesti liiketoimintamme, palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan. Käsittelemme henkilötietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita. Voimme muodostaa tilastoja palvelujen kehittämistä tai muita analysointitarpeita varten. Voimme ryhmitellä asiakkaitamme laskutuksen, käyttömäärien, asiakassuhteen keston ja ulkoisten luokitusten avulla.

Myynti ja markkinointi: Käsittelemme ja hyödynnämme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseksi voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Voimme käyttää henkilötietoja lain sallimissa rajoissa tuotteiden ja palvelujen markkinointiin kuten suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin.

Palvelujen tietoturva ja väärinkäytökset: Voimme käsitellä henkilö- ja välitystietoja kaikkien palveluidemme tietoturvasta huolehtimiseksi. Tarvittaessa voimme käsitellä henkilötietoja myös palveluihin liittyvien väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi: Voimme käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilötietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

EnviroVet käsittelee henkilötietojasi ainoastaan määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Voimme yhdistää eri palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Emme koskaan käsittele henkilötietoja määritellyn käyttötarkoituksen kannalta yhteensopimattomalla tavalla.

Mihin tarkoituksiin keräämme henkilötietojasi?

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoimintamme harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten kanssamme tehtyyn sopimukseen tai EnviroVetin oikeutettuun etuun palvelujen käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä. EnviroVetillä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi sekä asiakkaidemme palvelemiseksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kohdistetun markkinoinnin ja mainonnan.

Millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi?

Tietoturva ja asiakastietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten luvattoman pääsyn henkilötietoihin ja henkilötietojen katoamisen.

Työskentelemme jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi. Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintäverkkojen kuin myös teknisten tilojen turvallisuudesta.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Emme luovuta henkilötietoja eteenpäin muutoin kuin

 • Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä. Tuomioistuimen päätöksen perusteella henkilötietojasi voidaan luovuttaa esimerkiksi tekijänoikeuden haltijalle tai tämän edustajalle.
 • Voimme myös luovuttaa tietojasi toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille tai hätäkeskusviranomaiselle, lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa etukäteen määritellyn menettelytavan mukaisesti.
 • Lainsäädännön edellyttämissä tai sallimissa tilanteissa kuten esimerkiksi laskun yhteyskohtaisen erittelyn toimittaminen tilaajalle.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötietosi ja muut asiakastietosi ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Sopimussuhteen perusteella käsiteltäviä tietojasi säilytetään lähtökohtaisesti sopimussuhteen voimassaoloajan tai niin kauan kuin palvelujen toimittaminen edellyttää. Sopimussuhteen tai palvelujen toimittamisen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin niille on tarvetta esimerkiksi keskeneräisten asioiden, laskutuksen, reklamaatioiden tai takuuaikojen puitteissa.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Mikäli asiakas voi vastustaa käsittelyä, poistetaan tiedot kun asiakkaan vastustusta koskeva pyyntö on käsitelty ja vastustus hyväksytty. Tällaista oikeutetun edun piiriin kuuluvaa käsittelyä voi olla esimerkiksi suoramarkkinointi asiakkaalle sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään. Velvoitteita henkilötietojen säilyttämisen osalta on asetettu esimerkiksi kirjanpito- tai rahanpesulainsäädännössä sekä sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa.

Suostumuksellasi käsiteltävien tietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan. Mikäli olet antanut suostumuksesi välitystietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksia varten ja peruutat suostumuksesi, emme käsittele välitystietojasi enää kohdentaaksemme sinulle suoramarkkinointia niiden perusteella. Meillä on kuitenkin edelleen oikeus tai velvollisuus käsitellä välitystietoja esimerkiksi sopimussuhteen tai lakisääteisen velvoitteen nojalla.

Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on?

Oikeutesi ja valintamahdollisuutesi riippuvat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tilanteesta.

 • Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin. Mikäli edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle kuusi kuukautta, EnviroVet voi periä tarkastuspyynnöstä hinnaston mukaisen maksun.
 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa EnviroVetin oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. EnviroVet voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus pyytää EnviroVetiä poistamaan sinua koskevat tiedot muun muassa, jos (i) katsot niiden olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin, (ii) peruutat antamasi suostumuksen, (iii) katsot EnviroVetin käsittelevän henkilötietojasi lainvastaisesti tai (iv) vastustat henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Kuinka saat tiedon tietosuojalausunnon muuttumisesta?

Päivitämme tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja palvelujemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.

Voit myös pyytää tietosuojarekisterimme tai rekisteriselosteen nähtäväksesi.

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi ja saat meihin yhteyden?

Henkilötietojen käsittelyyn tai tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin.

Rekisterinpitäjä

EnviroVet Oy
Prålsbackantie 96

10160 Degerby
Y-tunnus 2607933-5

Yhteyshenkilö: Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p. 045 895 7705

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot sekä oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt:

EnviroVet Oy
Asiakaspalvelu
Jorvas Hitech Center

Hirsalantie11

02400 Jorvas

EnviroVet on sitoutunut harjoittamaan vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Jos EnviroVet on mielestäsi toiminut tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus reklamoida asiasta. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa.

Henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn soveltavat lait

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)

Kyselytutkimus ympäristöterveydenhuollon henkilöstölle digitaalisista ratkaisuista ja laadunhallinnasta

Hei,

Työskentelen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän terveysvalvonnassa
terveystarkastajana ja olen tekemässä opinnäytetyötäni Tampereen
ammattikorkeakoulun Teknologiaosaamisen johtamisen YAMK
-koulutusohjelmassa. Opinnäytetyöni yhtenä osana on kyselytutkimus,
jolla pyrin kartoittamaan eri ympäristöterveydenhuollon yksiköiden
hyödyntämiä digitaalisia ratkaisuja ja laadunhallinnan menetelmiä
valvonnan ja laadun kehittämiseksi.

Kysely on kohdistettu yksittäiselle henkilölle valvontayksikössä eli
jokaiselle tarkastajalle, johtajalle ja eläinlääkärille. Kyselyyn
vastaaminen kestää noin 20 – 30 min.

Kyselylinkki kyselyyn on avoinna 15.6.2018 asti! Kysely on tehty
kyselynetin avulla ja linkki kyselyyn löytyy osoitteesta:
https://www.kyselynetti.com/s/18172dc

Toivottavasti tavoitan jakelullani kaikki teidät. Toivon, että
ympäristöterveydenhuollon johtajat jakavat yksiköissään viestiä
eteenpäin mikäli huomaatte ettei viesti ole kaikkia omianne
tavoittanut.

Annan mielelläni tarvittaessa lisätietoja kyselyyn liittyen: p. 050
540 3263 tai sähköpostilla anu.vahamaki@fshky.fi

Hyvää kesän jatkoa!!

Terveisin:

Anu Vähämäki

terveystarkastaja

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Ympäristöterveydenhuolto

Laadunhallinta ja riskienarviointi -koulutuspäivä 9.4.2018, Tampere-talo

Haluatko syventää osaamistasi ja luoda laajan perustan laadunhallintaan ja riskien arviointiin?

EnviroVet järjestää täydennyskoulutuksen elintarviketuotannossa ja -valvonnassa työskenteleville. Koulutus antaa valmiudet hallita yleisimmät laadunhallinnan osatekijät ja niiden soveltamisen käytännön toimintaan. Koulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää osallistujien tietoja ja antaa valmiudet laadun monipuoliseen kehittämiseen elintarvikeketjussa. Pohdimme myös mm auditointien ja valvonnan eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä.

Koulutuspäivä on tiivis kokonaisuus, jossa on aamupäivä teoriaa ja iltapäivällä käytännön harjoitustapaus. Koulutuksen vaativuustaso noudattelee yliopisto-opetuksen perussisältöä mutta luennot ovat käytännönläheisiä ja arkityöhön helposti sovellettavia. Iltapäivän case-työskentelyssä jokainen osallistuja pääsee pohtimaan käytännön esimerkkitapauksia.

Lisätiedot: http://www.envirovet.fi/palvelut/koulutukset, info@envirovet.fi, 045 895 7705

LaatuNet-palvelun esittelyvideo