Elintarvikkeiden riskitekijät ja niiden hallinta -koulutuspäivä Tampereella

Syventävä elintarviketurvallisuus elintarviketuotannossa –diplomikoulutus 2017-2018 (3 pv, 4 op) jatkuu helmikuussa

Kevään jaksoissa paneudutaan näytteenottoon, tutkimustulosten merkitykseen, elintarvikkeiden pilaantumiseen vaikuttaviin tekijöihin, elintarvikelainsäädäntöön, riskinarviointiin ja laadunhallintaan.

Koulutuksen vaativuustaso noudattelee yliopisto-opetuksen perussisältöä, mutta luennot ovat käytännönläheisiä ja arkityöhön helposti sovellettavia. Iltapäivän case-työskentelyssä jokainen osallistuja pääsee ohjatusti pohtimaan annettuja käytännön tapauksia. Myös case-työskentelyä on päivitetty saadun palautteen perusteella.

Jokaiseen koulutuspäivään voi ilmoittautua ja osallistua erikseen.

Koulutuspaikka: Tampere-talo

Ohjelma keväällä 2018

 

12.2.2018 Elintarvikkeiden riskitekijät ja niiden hallinta

Ohjelma:

8.00-9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-9.15 Koulutuksen avaus, kurssin käytännön järjestelyt, Outi Lepistö, EnviroVet

9.15-10.00 Psykrotrofiset ja itiölliset bakteerit elintarvikeketjussa. Yliopistonlehtori, Riikka Keto-Timonen, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Helsingin yliopisto

10.00-10.05 Tauko

10.05-10.45 Persistoiva listeria tuotantotiloissa – esiintyminen, riskitekijät ja hallintakeinot. Yliopistonlehtori Riikka Keto-Timonen, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Helsingin yliopisto

10.45-11.00 Tauko

11.15-12.00 Pilaajamikrobit ja niiden merkitys elintarvikeketjussa. Yliopistonlehtori Elina Säde, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Helsingin Yliopisto

12.00-13.00 Lounas

13.00-13.45 Mitä ja miksi tutkitaan? Hyvän näytteenoton osatekijät. Kehityspäällikkö Eeva Klemettilä-Kirjavainen, Metropolilab

13.45-14.00 Tapausten esittely

14.00-14.30 Ryhmätyöt

14.30-15.00 Kahvi

15.00-16.00 Ryhmätöiden purku

16.00-16.15 Koulutuspäivä päättyy, kurssin jatko

Luennoitsijat: yliopistonlehtori Riikka Keto-Timonen ja Elina Säde, Helsingin yliopisto, mikrobiologi Eeva Klemettilä-Kirjavainen, Metropolilab

 

9.4.2018 Riskinarviointi ja laadunhallinta elintarviketuotannossa

  • Elintarvikevalvonta ja elintarviketurvallisuusstandardit: mitä eroa ja yhtäläisyyksiä?
  • Laadunhallinnan haasteet käytännön elintarviketuotannossa
  • Riskinarviointi ja toimenpiteet elintarviketurvallisuuden vaarantuessa
  • Tulevaisuuden näkökulmia laadunhallintaan
  • Case: riskinarviointi ja toimenpiteet käytännön tilanteessa

Luennoitsijat ELT, pääauditoija Outi Lepistö, EnviroVet, pääarvioija ELL Susanna Pesonen, Inspecta Sertifiointi sekä valvonnan edustaja ja laatupäällikkö

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet päivittyvät helmikuun koulutuksen osalta Koulutukset-sivulle vielä joulukuun aikana

LaatuNet Digital QMS Video

Qualification training for veterinarians from EU or ETA Memberstates

The municipal veterinarian in Finland, whose tasks include the implementation of the Animal Diseases Act, the tasks related to the control of food safety or animal welfare, is obliged by the municipality to demonstrate proficiency in the Finnish legislation concerned.

The next course will be organized in the spring 2018. Training covers the legislation of veterinary service, environmental health care and the different roles of the authorities. The aim is that trainee is after the training able to apply the legislation on practical control work, and understands it as part of the application of national legislation with EU legislation.

Details of training will be updated to our website.

More information Outi Lepistö +358458957705 or outi.lepisto@envirovet.fi

Tiedote Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntämisestä

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt EnviroVet Oy:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin

Tiedote
Julkaistu: 11.10.2017, 16:44
Suomalaisen Työn Liitto

EnviroVet Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena työstä, jota se tekee ympäristöterveydenhuollon laadunvalvonnan kehittämisessä. EnviroVet pyrkii kehittämään ja yhtenäistämään palveluita, joilla voidaan ylläpitää ihmisten ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista tai ekologista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

– Yrityksemme on aikanaan perustettu tukemaan julkisen sektorin palveluja. Siksi Yhteiskunnallinen yritys -merkki herätti heti kiinnostuksemme, toimitusjohtaja Outi Lepistö EnviroVetistä kertoo.

Ympäristöterveydenhuollon merkitys lisääntyy jatkuvasti muun muassa sisäilmaongelmien, eläintautien ja antibioottiresistenssin kaltaisten ongelmien yleistymisen myötä. Siksi tarvitaan myös entistä enemmän työkaluja laadunhallintaan ja yhdenmukaisiin palveluihin.

– Tavoitteemme on tarjota niitä asiantuntijapalveluja, joissa tarvitaan ulkopuolista ja riippumatonta arvioijaa, jolloin myös toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät, Outi Lepistö jatkaa.

– Yhteiskunnallinen yritystoiminta tarjoaa uudenlaisen näkökulman pohdittaessa suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Nykyisten toimintamallien rinnalle on hyvä kehittää uudenlaisia palveluita ja niitä voidaan tuottaa raikkailla innovaatioilla ja yrittäjähengellä. On hienoa, että EnviroVet ylläpitää ja kehittää laatujärjestelmää, jonka avulla voidaan parantaa ympäristöterveydenhuollon laatua, vaikuttavuutta ja yhdenmukaisuutta toteaa Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lisätietoja

Outi Lepistö, omistaja, EnviroVet Oy, p. 045 895 7705, outi.lepisto@evirovet.fi

Niina Ollikka, brand manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi

EnviroVet Oy on ympäristöterveydenhuollon kehittämiseen erikoistunut asiantuntijaverkosto, joka tuottaa alan korkealaatuista osaamista. Tavoitteena on kehittää ympäristöterveydenhuoltoa korkealaatuiseksi ja laadukkaaksi toimialaksi, joka mahdollisimman tehokkaasti estää ja poistaa elinympäristön aiheuttamia terveyshaittoja ja ylläpitää ihmisten ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia. EnviroVet panostaa erityisesti toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja läpinäkyvyyden kehittämiseen. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat elintarvikevalvonta, asumisterveysasiat ja eläinlääkintähuolto kunnissa. www.envirovet.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Lista kaikista merkin käyttöoikeuden saaneista yrityksistä löytyy liiton kotisivuilta http://suomalainentyo.fi ja lisätietoja merkistä: www.yhteiskunnallinenyritys.fi

EnviroVet granted with Social Enterprise Mark

Association for Finnish Work has granted EnviroVet with Social Enterprise Mark as a sign of services produced for benefit of society. Major role played our current work developing quality management system LaatuNet for public health services in food safety, indoor air quality and animal health and welfare in Finland

We are thankful and will proudly continue the work!

EnviroVetille myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen työn liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt EnviroVetille 26.9.2017 Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yritykselle, joka tuottaa yhteiskunnallista hyvää. Merkin tarkoitus on osoittaa kuluttajille, päättäjille ja omalle henkilöstölle yrityksen Yhteiskunnallinen liiketoimintamalli.

Laatunet-laatujärjestelmän kehittäminen on merkittävä osa yhteiskunnallista toimintaamme ja merkin myöntämisperusteita. Jatkamme ylpeinä työtä ja laadunhallinnan kehittämistä edelleen!

Tekes Funding for LaatuNet – Digital QMS

Innovation Funding Center Tekes has granted funding for development of LaatuNet – Digital Quality Management System for environmental public health

You can follow the process via Facebook/EnvioVet or Twitter @OutiLepisto

#LaatuNet

 

More information:

Leader of project

Outi Lepistö +35845 895 7705 or outi.lepisto@envirovet.fi

Syventävä elintarviketurvallisuus -koulutuksen ohjelma on valmistunut

Syventävä elintarviketurvallisuus -diplomikoulutuskokonaisuuden tiedot on päivitetty ja löytyvät Koulutukset-sivulta päävalikosta Palvelut-sivun alta.

Tervetuloa mukaan kouluttautumaan!

Laadunhallintakoulutus, ohjelmatiedot päivitetty

Uusimme toukokuussa pidetyn Laadunhallinta elintarvikeketjussa ja ympäristöterveydenhuollossa -seminaarin hieman päivitetyllä ohjelmalla.

Koulutus soveltuu erinomaisesti elintarvikevalvonnan parissa työskenteleville ja kaikille laadunhallinnasta ja elintarviketurvallisuusstandardeista kiinnostuneille. Pohdimme myös yhdessä laadunhallinnan tulevaisuutta toimialalla.

Koulutuksen ajankohta on keskiviikko 27.9 ja koulutuspaikkana on Tampere-talo.

Tervetuloa mukaan!

Huom! Jos haluat varata keskusteluosioon aiheeseen liittyvän kommenttipuheenvuoron, ilmoitathan tästä etukäteen, muutamia puheenvuoroja (n 5 min) mahtuu vielä mukaan.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumistiedot löytyvät Koulutukset-sivulta päävalikon Palvelut-sivun alta

Syventävä elintarviketurvallisuus-koulutuskokonaisuus käynnistyy syksyllä!

Uusimme suositun Syventävä elintarviketurvallisuus -diplomikoulutuksen.

Koulutuskokonaisuus alkaa 31.10. ja jatkuu keväällä 2018. Ensimmäinen koulutuspäivä käsittelee mikrobiologiaa, epidemiologiaa ja ruokamyrkytysepidemioiden ennaltaehkäisyä. Keväällä paneudutaan näytteenottoon, tutkimustulosten merkitykseen, elintarvikkeiden pilaantumiseen vaikuttaviin tekijöihin, elintarvikelainsäädäntöön, riskinarviointiin ja laadunhallintaan.

Osallistujien palautteen perusteella koulutus on tällä kertaa räätälöity elintarviketuotannossa työskenteleville. Koulutus soveltuu erinomaisesti muun muassa tuotantolaitoksissa, laitos-, suurtalous- ja tarjoilukeittiöissä työskenteleville, laatupäälliköille tai asiakaspalvelusta vastaaville. Koulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää osallistujien tietoja ja antaa valmiudet itsenäiseen toimintaan, elintarvikehygienian ja -turvallisuuden parantamiseen ja ruokamyrkytysepidemioiden ennaltaehkäisyyn.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu kolme yhden päivän koulutusta. Kukin koulutuspäivä on tiivis kokonaisuus, jossa on aamupäivä teoriaa ja iltapäivällä käytännön soveltava tapaus/ryhmätyö. Opettajina toimivat elintarviketurvallisuuden asiantuntijat mm Helsingin yliopistolta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Koulutuksen vaativuustaso noudattelee yliopisto-opetuksen perussisältöä, mutta luennot ovat käytännönläheisiä ja arkityöhön helposti sovellettavia. Iltapäivän case-työskentelyssä jokainen osallistuja pääsee ohjatusti pohtimaan annettuja käytännön tapauksia. Myös case-työskentelyä on päivitetty saadun palautteen perusteella.

Jokaiseen koulutuspäivään voi ilmoittautua ja osallistua erikseen. Mikäli osallistut kaikkiin osioihin, voit lopuksi suorittaa etänä toteutettavan tentin, jossa on 2-3 kysymystä jokaisesta koulutuskokonaisuudesta. Kukin luennoitsija laatii oman aiheensa kysymykset ja arvostelee ne. Suoritettuaan tentin kaikki osa-alueet hyväksytysti osallistuja saa tunnustukseksi Syventävä elintarviketurvallisuus elintarviketuotannossa –diplomin, jonka laajuus on 4 opintopistettä.

Lisätiedot koulutuksesta, tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet päivitetään sivuillemme elokuun aikana.

Lisätiedot ja ennakkoilmoittautumiset: Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi, p 045 8957705