Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto on Vuoden laadukkain valvontayksikkö

Vuoden Valvontayksiköksi 2019 on valittu Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto. Kisassa olivat mukana kaikki valtakunnallista laatujärjestelmää käyttävät ympäristöterveyden valvontayksiköt. Korkeasta laadusta hyötyvät sekä työtekijät että kuntalaiset.

-Vuoden laadukkain valvontayksikkö toimii aktiivisesti ja vapaaehtoisesti oman toimintansa laadun parantamiseksi, Outi Lepistö laatujärjestelmän kehittäneestä asiantuntijaverkosto EnviroVetistä kertoo. – Jatkuva parantaminen näkyy toiminnassa monin tavoin ja eniten tästä hyötyvät asiakkaat eli kuntalaiset ja yritykset, hän jatkaa.

Arviointiperusteiden mukaan ”Vuoden valvontayksikkö on organisaatio, joka systemaattisesti arvioi omaa toimintaansa ja pyrkii jatkuvasti parantamaan sitä. Organisaatio on tehnyt sisäisiä auditointeja, seuraa toiminnassaan aiheutuvia poikkeamia ja niiden korjauksia sekä käsittelee asiakasvalitukset. Työntekijät myös kouluttautuvat aktiivisesti laadunhallinnan osaajiksi. Kaiken tämän varmistaa organisaation johto, joka linjaa sekä laadun tavoitteet että niiden toteuttamisen.”

-Tämä ei ole kunnallisille tai muillekaan viranomaisorganisaatioille mikään itsestäänselvyys. Perinteisesti on totuttu ajattelemaan, että viranomainen päättää itse omista linjauksistaan, Outi Lepistö muistuttaa. -Nykypäivä edellyttää kuitenkin viranomaisiltakin avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja todennettua laadunvarmistusta, Lepistö tarkentaa. -Tässä on Salossa onnistuttu hyvin ja työntekijätkin ovat tyytyväisiä muutokseen.

Maakunnallista laatua

Hyvänä kakkosena kisassa oli Liedon kunnan ympäristöterveys. Laatu tuntuu siis tällä hetkellä keskittyvän Varsinais-Suomeen. – Seudulla on paljon toimintaansa aktiivisesti kehittäviä organisaatioita, jotka vielä jakavat osaamistaan keskenään, Lepistö iloitsee.

Alalla odotetaan soteuudistuksen tuovan muutoksia myös ympäristöterveyteen. -Auditointituloksemme puhuvat selkeästi sen puolesta, että nykyistä laajemmissa organisaatioissa pystytään paremmin turvaamaan niin toiminnan tasainen laatu kuin osaavat resurssit, Lepistö kertoo. Myös julkiselle toiminnalle tärkeä arvo, yhdenmukaisuus, toteutuu paremmin maakuntatasolla, jolloin asiakaspalvelun taso kohenee.

Ettei laatu pääse juhlinnassa unohtumaan, on voittajalle luvassa palkinnoksi maksuton ulkoinen auditointi ja kunniamaininnan saaneille lisäksi ilmainen pääsy auditointikoulutukseen.

-Laadun kehittäminen on jatkuva prosessi, eikä se ikinä tule valmiiksi, Outi Lepistö tiivistää. Hyvin toimiva laadunhallinta kuitenkin maksaa varmasti siihen uhratun panostuksen takaisin tyytyväisempinä asiakkaina ja työntekijöinä ja tehokkaampana toimintana.
LaatuNet on asiantuntijaverkosto EnviroVetin kehittämä ympäristöterveyden valtakunnallinen laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmä on ollut käytössä kunnissa vuodesta 2018 alkaen.

Nina Rostiala (ylinnä), Ketzia Karring, Outi Sarkki, Soile Blomqvist, Marjo Härkönen Sami Saari, Kirsi-Marja Jaatinen, Riitta Suutari
Kuvasta puuttuvat praktikkoeläinlääkärit Johanna Auranen, Riikka Nikula ja Anne Partti

Lisätiedot
LaatuNet: ELT, pääauditoija Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p 045 895 7705 , www.envirovet.fi/laatunet
Salon kaupungin ympäristöterveys: Ympäristöterveyden päällikkö Riitta Suutari p 02 778 4601 riitta.suutari@salo.fi

Julkaistu: 21.1.2020 11:00