MMM:ltä rahoitus – auditointihanke jatkuu

16.01.2015

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt EnviroVetille rahoituksen kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden suorituskykyauditointien jatkokehittämiseen.
Hanke käynnistyy helmikuussa ja auditoinnit toteutetaan alkusyksyllä. Kysely kuntiin lähtee maalis-huuhtikuussa. Toivomme runsasta osallistumista käytännöllisen auditointimenetelmän kehittämiseksi!
Tulokset julkaistaan vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot outi.lepisto@envirovet.fi