Kunnallisen elintarvikevalvonnan auditointien pilottihankkeen tulokset on julkaistu

13.12.2013

Tarkemmat tulokset hankeesta löytyvät auditointisivuilta/kunnallisen elintarvikevalvonnan auditoinnit.

Kiitos kaikille mukana olleille kunnille!