Eläinten hyvinvointia teurastamoilla arvioidaan nyt uusilla, kansainvälisillä mittareilla

EnviroVet on aloittanut Welfare Quality®-protokollan mukaiset eläinten hyvinvoinnin auditoinnit teurastamoilla. Ensimmäisenä on auditoitu Atrian lihasikateurastamo. Auditointi tehtiin vuoden 2018 aikana ja tulokset valmistuivat helmikuussa.

Objektiivista ja mitattua hyvinvointia

Auditoinnilla tarkasteltiin eläinten olosuhteita, käyttäytymistä ja reagointia vallitseviin olosuhteisiin. Mittarit perustuvat kansainväliseen huippututkimukseen, ja niillä saadaan tietoa eläinten todellisista kokemuksista. Ruokintaa, navettaolosuhteita, eläinten terveyttä ja käyttäytymistä arvioivien mittareiden tuloksia verrattiin kansainväliseen aineistoon ja Atrian kokonaistulos asettui kategoriaan ”hyvä” (Enchanted).

Welfare Quality ®-protokollan tavoitteena on määritellä tuotantoeläinten hyvinvointia eläinten ympäristöä arvioivilla kriteereillä. Pääpaino on itse eläimiä ja niiden käytöstä kuvaavilla mittareilla. Tarkoituksena on saada kuva ympäristön, käsittelyn ja hoidon todellisista vaikutuksista eläimeen ja siitä, miten eläimet näihin reagoivat. Lisäksi arvioidaan teurastamon kykyä hallita eläinvirtaa ja eläinten hyvinvointivaatimuksia.

Mikä on Welfare Quality®?

Welfare Quality® on EU:n komission rahoittama kansainvälisten huippututkijoiden tieteelliseen tutkimukseen perustuva eläinten hyvinvoinnin mittausjärjestelmä. Tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja samalla parantaa eläintuotannon läpinäkyvyyttä. Welfare Quality® on myös kansainvälisesti tunnettu laatumerkintä.

EnviroVetin auditoija on suorittanut Welfare Quality®-protokollan mukaisen koulutuksen sikateurastamoiden hyvinvointiarvioinneissa (ns. gold standard). Auditoijan pätevyys arvioidaan Welfare Quality®-konsortiossa 2-5 vuoden välein standardin mukaisen laadun takaamiseksi.

Kiinnostuitko?

Kysy meiltä lisää eläinten hyvinvoinnista, Welfare Quality®-protokollasta tai muista auditoinneistamme. EnviroVet on eläinlääketieteen asiantuntijoiden verkosto, joka toteuttaa auditointi- ja laadunhallintapalveluja koko elintarvike- ja ympäristöterveydenhuollon ketjuun One Health -näkökulman mukaisesti. Auditoijamme ovat myös ISO 9001 -pääauditoija.

Olemme myös Yhteiskunnallinen yritys -merkkiin oikeutettu yritys ja eettisyys on liiketoimintamme keskiössä.

Lisätiedot:

Welfare Quality® -auditoija Katri Halinen-Elemo katri.halinen-elemo@envirovet.fi

Muut auditoinnit ja palvelut: Pääauditoija Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p 045 895 7705