EnviroVetille myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen työn liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt EnviroVetille 26.9.2017 Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yritykselle, joka tuottaa yhteiskunnallista hyvää. Merkin tarkoitus on osoittaa kuluttajille, päättäjille ja omalle henkilöstölle yrityksen Yhteiskunnallinen liiketoimintamalli.

Laatunet-laatujärjestelmän kehittäminen on merkittävä osa yhteiskunnallista toimintaamme ja merkin myöntämisperusteita. Jatkamme ylpeinä työtä ja laadunhallinnan kehittämistä edelleen!

Tekes-rahoitus LaatuNet-kehitystyölle

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on myöntänyt rahoituksen LaatuNet-hankkeelle. Hankkeessa kehitetään digitaalinen laatujärjestelmä ympäristöterveydenhuollon käyttöön.

Seuraa hankkeen etenemistä Facebook/EnviroVet tai Twitterissä @OutiLepisto #LaatuNet

 

Lisätiedot:

Hankkeen johtaja Outi Lepistö p 045 895 7705 outi.lepisto@envirovet.fi

Syventävä elintarviketurvallisuus -koulutuksen ohjelma on valmistunut

Syventävä elintarviketurvallisuus -diplomikoulutuskokonaisuuden tiedot on päivitetty ja löytyvät Koulutukset-sivulta päävalikosta Palvelut-sivun alta.

Tervetuloa mukaan kouluttautumaan!

Laadunhallintakoulutus, ohjelmatiedot päivitetty

Uusimme toukokuussa pidetyn Laadunhallinta elintarvikeketjussa ja ympäristöterveydenhuollossa -seminaarin hieman päivitetyllä ohjelmalla.

Koulutus soveltuu erinomaisesti elintarvikevalvonnan parissa työskenteleville ja kaikille laadunhallinnasta ja elintarviketurvallisuusstandardeista kiinnostuneille. Pohdimme myös yhdessä laadunhallinnan tulevaisuutta toimialalla.

Koulutuksen ajankohta on keskiviikko 27.9 ja koulutuspaikkana on Tampere-talo.

Tervetuloa mukaan!

Huom! Jos haluat varata keskusteluosioon aiheeseen liittyvän kommenttipuheenvuoron, ilmoitathan tästä etukäteen, muutamia puheenvuoroja (n 5 min) mahtuu vielä mukaan.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumistiedot löytyvät Koulutukset-sivulta päävalikon Palvelut-sivun alta

Syventävä elintarviketurvallisuus-koulutuskokonaisuus käynnistyy syksyllä!

Uusimme suositun Syventävä elintarviketurvallisuus -diplomikoulutuksen.

Koulutuskokonaisuus alkaa 31.10. ja jatkuu keväällä 2018. Ensimmäinen koulutuspäivä käsittelee mikrobiologiaa, epidemiologiaa ja ruokamyrkytysepidemioiden ennaltaehkäisyä. Keväällä paneudutaan näytteenottoon, tutkimustulosten merkitykseen, elintarvikkeiden pilaantumiseen vaikuttaviin tekijöihin, elintarvikelainsäädäntöön, riskinarviointiin ja laadunhallintaan.

Osallistujien palautteen perusteella koulutus on tällä kertaa räätälöity elintarviketuotannossa työskenteleville. Koulutus soveltuu erinomaisesti muun muassa tuotantolaitoksissa, laitos-, suurtalous- ja tarjoilukeittiöissä työskenteleville, laatupäälliköille tai asiakaspalvelusta vastaaville. Koulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää osallistujien tietoja ja antaa valmiudet itsenäiseen toimintaan, elintarvikehygienian ja -turvallisuuden parantamiseen ja ruokamyrkytysepidemioiden ennaltaehkäisyyn.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu kolme yhden päivän koulutusta. Kukin koulutuspäivä on tiivis kokonaisuus, jossa on aamupäivä teoriaa ja iltapäivällä käytännön soveltava tapaus/ryhmätyö. Opettajina toimivat elintarviketurvallisuuden asiantuntijat mm Helsingin yliopistolta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Koulutuksen vaativuustaso noudattelee yliopisto-opetuksen perussisältöä, mutta luennot ovat käytännönläheisiä ja arkityöhön helposti sovellettavia. Iltapäivän case-työskentelyssä jokainen osallistuja pääsee ohjatusti pohtimaan annettuja käytännön tapauksia. Myös case-työskentelyä on päivitetty saadun palautteen perusteella.

Jokaiseen koulutuspäivään voi ilmoittautua ja osallistua erikseen. Mikäli osallistut kaikkiin osioihin, voit lopuksi suorittaa etänä toteutettavan tentin, jossa on 2-3 kysymystä jokaisesta koulutuskokonaisuudesta. Kukin luennoitsija laatii oman aiheensa kysymykset ja arvostelee ne. Suoritettuaan tentin kaikki osa-alueet hyväksytysti osallistuja saa tunnustukseksi Syventävä elintarviketurvallisuus elintarviketuotannossa –diplomin, jonka laajuus on 4 opintopistettä.

Lisätiedot koulutuksesta, tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet päivitetään sivuillemme elokuun aikana.

Lisätiedot ja ennakkoilmoittautumiset: Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi, p 045 8957705

Laadunhallinta elintarvikeketjussa ja ympäristöterveydenhuollossa -koulutus UUSINTA

Suosittu Laadunhallinta elintarvikeketjussa ja ympäristöterveydenhuollossa -koulutus uusitaan syyskuussa. Koulutuksen ajankohta on 27.9. ja koulutuspaikkana on Tampere-talo.

Lisäinfoa koulutuksesta ja tarkemmat ohjelma- ja ilmoittautumistiedot päivittyvät kesän aikana.

Laita päivämäärä jo kalenteriin odottelemaan syksyn saapumista.

Aurinkoisin kesäterveisin

EnviroVet-koulutustiimi

Laadunhallinta elintarvikeketjussa ja ympäristöterveydenhuollossa -koulutus

Laadunhallinta ympäristöterveydenhuollossa

23.5.2017 Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki, auditorio

 

Mitä laadunhallinta tarkoittaa ympäristöterveydenhuollossa ja miten se voi toimia johtamisen ja toiminnan kehittämisen työkaluna? Entä miten standardit ja sertifioidut laatujärjestelmät tulisi huomioida elintarvikevalvonnassa?

Kuulemme valvojan, auditoijan ja toimijan näkökulmia ja käytännön kokemuksia sekä hankkeiden tuloksia. Käymme läpi seutuyksiköiden auditointien tuloksia ja laadunhallinnan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja työkaluja.

Ohjelma

8.00-9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi hotellin kokousaulassa

9.00-9.05 Koulutuksen avaus, Outi Lepistö, EnviroVet

9.05-9.30 Lean, ISO, FSSC… Laatuviidakosta selviäminen

9.30-10.15 Tutkimushankkeen tuloksia: auditointien ja valvontakäyntien erovaisuudet ja päällekkäisyydet. Elintarviketurvallisuusstandardit ja niiden käyttö. Elintarvikevalvonnan yliopistonlehtori Janne Lundén ja ELL Mikko Turku, Helsingin yliopisto

10.15-10.30 Tauko

10.30-11.15 Auditointi ja valvonta käytännössä. Vahvuudet ja heikkoudet? Pääarvioija, ELL Susanna Pesonen, Inspecta Sertifiointi

11.15-11.30 Keskustelu aamupäivän aiheista

11.30-12.30 Lounas

12.30-13.00 Toimijoiden kokemuksia valvonnasta ja auditoinneista. Laatupäällikkö Anneli Hautaniemi, Saarioinen

13.00-13.30 Laatujärjestelmien hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa. Pilottihankkeen tilannekatsaus. Ylitarkastaja Anne Fagerlund, Evira

13.30-14.00 Kommenttipuheenvuoroja ja keskustelu

14.00-14.30 Kahvi

14.30-15.00 Laadunhallinnan työkalut: johtaminen, tavoitteet, mittaaminen ja jatkuva parantaminen

15.00-15.45 Seutuyksiköiden auditointien tuloksia ja laadunhallinnan tulevaisuus ympäristöterveydenhuollossa, uudet työkalut. ELT, pääauditoija Outi Lepistö

15.45-16.00 Yhteenveto, koulutuspäivä päättyy

Huom! Muutama hajapaikka vielä jäljellä. Ilmoittaudu 18.5.2017 mennessä osoitteeseen info@envirovet.fi. Kerro viestissäsi mahdollinen erityisruokavaliosi sekä laskutustiedot.

Koulutuksen hinta on 180 € + alv sisältäen aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin sekä koulutusmateriaalit

Tervetuloa mukaan!

 

Ruokamyrkytysepidemiakoulutus

Tampereen kaupungin ympäristöterveys järjestää ilmaista epidemiakoulutusta tiistaina 21.2. kello 12-16.

Tarkoituksena on käydä ensimmäisen kahden tunnin aikana epidemiaselvityksen periaatteet ja tiedottaminen epidemiatilanteessa. Toisen session aikana kello 14-16 käydään läpi viimeaikaisen epidemian avulla kohorttidatan analysointi käyttäen nettipohjaista ohjelmaa (vastaava kuin Epi-info). Tarkoitus on käydä läpi yksinkertainen kohorttiasetelma jollaisen selvittämisestä kunnallisen viranomaisen tulisi yksin selvitä. Ei monimuuttuja-analyysejä tai vaikeita tilastoasetelmia, ihan perusanalyysit ja koulutuskin käydään läpi keskustellen.

Voit tulla paikan päälle (Frenckellinaukio 2B) tai osallistua skypen välityksellä.

Kouluttajana toimii hygieenikkoeläinlääkäri Katri Jalava.

Lisätietoja p. 040 806 3661 tai katri.jalava@tampere.fi, ilmoittautua voi https://ee.kobotoolbox.org/x/#YQ3o

Vuoden 2016 auditointien loppuraportti on valmistunut

EnviroVet jatkoi viime vuonna ympäristöterveydenhuollon seudullisten valvontayksiköiden auditointeja. Auditointimenetelmä pohjautuu organisaation kokonaisvaltaiseen suorituskykyarvioon ja ensimmäistä kertaa mukana oli myös asunnontarkastustoiminta.

Vuonna 2016 auditointi toteutettiin kymmeneen valvontayksikköön. Auditointikriteereinä olivat kansallinen lainsäädäntö ja ohjaus sekä ISO 9001-standardin vaatimukset soveltuvin osin.

Päähavaintona oli valvontayksiköiden välinen vaihtelu resursoinnissa, toiminnan organisoinnissa ja toteutuksessa. Eniten puutteita todettiin toiminnan tavoitteellisuudessa, tulosten mittaamisessa ja seurannassa sekä korjaavissa toimenpiteissä. Toimiva, ajantasainen laatujärjestelmä puuttui myös useasta yksiköstä. Paikoitellen valvontayksiköiden toiminta ei täyttänyt lakisääteisiä vaatimuksia ja asiakkaat saattavat näin ollen joutua eriarvoiseen asemaan. Toisaalta joissain yksiköissä toiminta oli laadukasta, systemaattista ja asiakkaat huomioivaa.

Parhaat arvosanat indikaattoriarvioinnissa tulivat henkilöresursseja, kuten pätevyyttä ja kouluttautumista käsittelevään osioon. Heikoimpaan tulokseen jäi valvonnan tehokkuutta arvioiva osa-alue. Poikkeamia todettiin yhteensä kahdeksan kappaletta. Eniten poikkeamia kohdistui ruokamyrkytystyöryhmän toimintaan ja laatujärjestelmään.

Auditointihankkeen tärkeä tulos on, että tämän kaltaisille auditoinneille on valvontayksiköissä selkeästi tarvetta. Auditointeihin laadittu indikaattoriarviointi ja sen tulkinta todettiin käyttökelpoiseksi kunnallisten valvontayksiköiden arviointiin ja auditointikohteet ovat tyytyväisiä auditointeihin. Jatkotoimenpiteenä suositellaan vastaavanlaisten auditointien jatkamista ja nyt kehitetyn auditointimenetelmän laajentamista koko ympäristöterveydenhuoltoon.

Hanke toteutettiin sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Lisätiedot: Outi Lepistö p. 045 895 7705

Linkki loppuraporttiin

Ympäristöterveydenhuollon pilottiauditoinnit 2016_loppuraportti

 

Suomeen ensimmäinen pieneläinklinikoiden laatujärjestelmä – EnviroVet mukana kehitystyössä

Suomen ensimmäinen pieneläinklinikoiden laatujärjestelmä on valmistunut.

Pieneläinklinikkaketju Tuhatjalka on luonut yhteistyössä Envirovet Oy:n kanssa Suomen ensimmäisen pieneläinklinikkatoimintaa koskevan laatujärjestelmän. Laatujärjestelmä otettiin käyttöön vuoden vaihteessa, se on luotu SFS-EN ISO 9001 –standardin vaatimuksia noudatellen ja  on tarkoitus sertifioida.

Laadukas, läpinäkyvä ja jatkuvaan parantamiseen pohjautuva toimintamalli on nykypäivän perusvaatimus palvelujen tuottamiselle. Tuhatjalka pieneläinklinikoilla tämä koetaan erityisen tärkeäksi arvoksi. Tästä syystä Tuhatjalka-ketjun toiminnan laadukkaan ja yhdenmukaisen  toteuttamisen varmistaa laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän avulla analysoidaan Tuhatjalka klinikoiden prosesseja ja asiakastarpeita järjestelmällisesti, jatkuvasti laatua parantaen. Yksi selkeä tavoite on asiakastyytyväisyyden parantaminen.

Lue lisää https://www.tuhatjalka.fi/uutiset/suomen-ensimmainen-pienelainklinikoiden-laatujarjestelma-tuhatjalkaan