EnviroVet Oy:n tietosuojalausunto

EnviroVet on sitoutunut kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Tietosuojalausuntoa sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi EnviroVetin palveluiden kautta.

Kuinka keräämme henkilötietojasi?

EnviroVet tarjoaa monenlaisia palveluja. Keräämämme henkilötiedot riippuvat palveluista, joita käytät, tilaat tai ostat ja siitä mitä tietoja toimitat meille tai keräämme tässä yhteydessä tai muutoin kirjautuessasi tarjoamaamme palveluun.

Voimme kerätä henkilötietoja seuraavista lähteistä:

Suoraan sinulta itseltäsi, kun esimerkiksi asioit kanssamme, ostat tai tilaat palvelujamme ja tuotteitamme (kuten koulutukset) tai kirjaudut palveluihimme, vierailet verkkosivuillamme, tilaat uutiskirjeemme, vastaat asiakastyytyväisyystutkimukseen tai olet meihin yhteydessä.

Muista lähteistä:

Havainnoituja tietoja, jotka syntyvät palvelun käytön yhteydessä käsittelemme lain sallimissa rajoissa esimerkiksi silloin kun käytät palvelujamme.

Nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja, kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, esim. väestörekisterikeskuksesta, nettisivuilta tai Fonectalta.

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta?

 Voimme käsitellä seuraavan tyyppisiä henkilö- ja välitystietoja:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, toivottu yhteydenpitotapa, arvo tai ammatti, yritysyhteyshenkilöiden osalta myös vastuuasema/työtehtävä
 • EnviroVetin palveluihin rekisteröitymisen ja kirjautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten palvelua, tuotteita ja tilauksia koskevat, niihin liittyvät ja niiden toimittamiseksi tarvittavat tiedot, tilaaja- ja käyttäjätiedot, laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet kuten esimerkiksi sähköpostiviestit asiakaspalveluun,
 • Suoramarkkinointikampanjoita koskevat tiedot, suoramarkkinointiin liittyvät luvat ja -kiellot, kiinnostuksen kohteet, uutiskirjeiden ja tapahtumakutsujen tilaukset, suoramarkkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot,
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot.

Kuinka käytämme henkilötietojasi?

EnviroVet käsittelee henkilötietojasi alla oleviin käyttötarkoituksiin:

Palveluiden tuottaminen: Käsittelemme henkilötietoja palvelujen tarjoamiseksi ja tuottamiseksi, kuten asiakkaiden tai käyttäjien tunnistamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen, luotonvalvontaan, perintään, asiakaspalvelua varten sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn. Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään kuten palveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä palveluihimme liittyvissä asioissa.

Kehittäminen ja analysointi: Käsittelemme henkilötietoja sisäisesti liiketoimintamme, palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan. Käsittelemme henkilötietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita. Voimme muodostaa tilastoja palvelujen kehittämistä tai muita analysointitarpeita varten. Voimme ryhmitellä asiakkaitamme laskutuksen, käyttömäärien, asiakassuhteen keston ja ulkoisten luokitusten avulla.

Myynti ja markkinointi: Käsittelemme ja hyödynnämme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseksi voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Voimme käyttää henkilötietoja lain sallimissa rajoissa tuotteiden ja palvelujen markkinointiin kuten suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin.

Palvelujen tietoturva ja väärinkäytökset: Voimme käsitellä henkilö- ja välitystietoja kaikkien palveluidemme tietoturvasta huolehtimiseksi. Tarvittaessa voimme käsitellä henkilötietoja myös palveluihin liittyvien väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi: Voimme käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilötietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

EnviroVet käsittelee henkilötietojasi ainoastaan määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Voimme yhdistää eri palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Emme koskaan käsittele henkilötietoja määritellyn käyttötarkoituksen kannalta yhteensopimattomalla tavalla.

Mihin tarkoituksiin keräämme henkilötietojasi?

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoimintamme harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten kanssamme tehtyyn sopimukseen tai EnviroVetin oikeutettuun etuun palvelujen käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä. EnviroVetillä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi sekä asiakkaidemme palvelemiseksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kohdistetun markkinoinnin ja mainonnan.

Millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi?

Tietoturva ja asiakastietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten luvattoman pääsyn henkilötietoihin ja henkilötietojen katoamisen.

Työskentelemme jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi. Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintäverkkojen kuin myös teknisten tilojen turvallisuudesta.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Emme luovuta henkilötietoja eteenpäin muutoin kuin

 • Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä. Tuomioistuimen päätöksen perusteella henkilötietojasi voidaan luovuttaa esimerkiksi tekijänoikeuden haltijalle tai tämän edustajalle.
 • Voimme myös luovuttaa tietojasi toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille tai hätäkeskusviranomaiselle, lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa etukäteen määritellyn menettelytavan mukaisesti.
 • Lainsäädännön edellyttämissä tai sallimissa tilanteissa kuten esimerkiksi laskun yhteyskohtaisen erittelyn toimittaminen tilaajalle.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötietosi ja muut asiakastietosi ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Sopimussuhteen perusteella käsiteltäviä tietojasi säilytetään lähtökohtaisesti sopimussuhteen voimassaoloajan tai niin kauan kuin palvelujen toimittaminen edellyttää. Sopimussuhteen tai palvelujen toimittamisen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin niille on tarvetta esimerkiksi keskeneräisten asioiden, laskutuksen, reklamaatioiden tai takuuaikojen puitteissa.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Mikäli asiakas voi vastustaa käsittelyä, poistetaan tiedot kun asiakkaan vastustusta koskeva pyyntö on käsitelty ja vastustus hyväksytty. Tällaista oikeutetun edun piiriin kuuluvaa käsittelyä voi olla esimerkiksi suoramarkkinointi asiakkaalle sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään. Velvoitteita henkilötietojen säilyttämisen osalta on asetettu esimerkiksi kirjanpito- tai rahanpesulainsäädännössä sekä sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa.

Suostumuksellasi käsiteltävien tietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan. Mikäli olet antanut suostumuksesi välitystietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksia varten ja peruutat suostumuksesi, emme käsittele välitystietojasi enää kohdentaaksemme sinulle suoramarkkinointia niiden perusteella. Meillä on kuitenkin edelleen oikeus tai velvollisuus käsitellä välitystietoja esimerkiksi sopimussuhteen tai lakisääteisen velvoitteen nojalla.

Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on?

Oikeutesi ja valintamahdollisuutesi riippuvat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tilanteesta.

 • Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin. Mikäli edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle kuusi kuukautta, EnviroVet voi periä tarkastuspyynnöstä hinnaston mukaisen maksun.
 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa EnviroVetin oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. EnviroVet voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus pyytää EnviroVetiä poistamaan sinua koskevat tiedot muun muassa, jos (i) katsot niiden olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin, (ii) peruutat antamasi suostumuksen, (iii) katsot EnviroVetin käsittelevän henkilötietojasi lainvastaisesti tai (iv) vastustat henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Kuinka saat tiedon tietosuojalausunnon muuttumisesta?

Päivitämme tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja palvelujemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.

Voit myös pyytää tietosuojarekisterimme tai rekisteriselosteen nähtäväksesi.

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi ja saat meihin yhteyden?

Henkilötietojen käsittelyyn tai tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin.

Rekisterinpitäjä

EnviroVet Oy
Prålsbackantie 96

10160 Degerby
Y-tunnus 2607933-5

Yhteyshenkilö: Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p. 045 895 7705

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot sekä oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt:

EnviroVet Oy
Asiakaspalvelu
Jorvas Hitech Center

Hirsalantie11

02400 Jorvas

EnviroVet on sitoutunut harjoittamaan vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Jos EnviroVet on mielestäsi toiminut tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus reklamoida asiasta. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa.

Henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn soveltavat lait

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)

Kyselytutkimus ympäristöterveydenhuollon henkilöstölle digitaalisista ratkaisuista ja laadunhallinnasta

Hei,

Työskentelen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän terveysvalvonnassa
terveystarkastajana ja olen tekemässä opinnäytetyötäni Tampereen
ammattikorkeakoulun Teknologiaosaamisen johtamisen YAMK
-koulutusohjelmassa. Opinnäytetyöni yhtenä osana on kyselytutkimus,
jolla pyrin kartoittamaan eri ympäristöterveydenhuollon yksiköiden
hyödyntämiä digitaalisia ratkaisuja ja laadunhallinnan menetelmiä
valvonnan ja laadun kehittämiseksi.

Kysely on kohdistettu yksittäiselle henkilölle valvontayksikössä eli
jokaiselle tarkastajalle, johtajalle ja eläinlääkärille. Kyselyyn
vastaaminen kestää noin 20 – 30 min.

Kyselylinkki kyselyyn on avoinna 15.6.2018 asti! Kysely on tehty
kyselynetin avulla ja linkki kyselyyn löytyy osoitteesta:
https://www.kyselynetti.com/s/18172dc

Toivottavasti tavoitan jakelullani kaikki teidät. Toivon, että
ympäristöterveydenhuollon johtajat jakavat yksiköissään viestiä
eteenpäin mikäli huomaatte ettei viesti ole kaikkia omianne
tavoittanut.

Annan mielelläni tarvittaessa lisätietoja kyselyyn liittyen: p. 050
540 3263 tai sähköpostilla anu.vahamaki@fshky.fi

Hyvää kesän jatkoa!!

Terveisin:

Anu Vähämäki

terveystarkastaja

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Ympäristöterveydenhuolto

Laadunhallinta ja riskienarviointi -koulutuspäivä 9.4.2018, Tampere-talo

Haluatko syventää osaamistasi ja luoda laajan perustan laadunhallintaan ja riskien arviointiin?

EnviroVet järjestää täydennyskoulutuksen elintarviketuotannossa ja -valvonnassa työskenteleville. Koulutus antaa valmiudet hallita yleisimmät laadunhallinnan osatekijät ja niiden soveltamisen käytännön toimintaan. Koulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää osallistujien tietoja ja antaa valmiudet laadun monipuoliseen kehittämiseen elintarvikeketjussa. Pohdimme myös mm auditointien ja valvonnan eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä.

Koulutuspäivä on tiivis kokonaisuus, jossa on aamupäivä teoriaa ja iltapäivällä käytännön harjoitustapaus. Koulutuksen vaativuustaso noudattelee yliopisto-opetuksen perussisältöä mutta luennot ovat käytännönläheisiä ja arkityöhön helposti sovellettavia. Iltapäivän case-työskentelyssä jokainen osallistuja pääsee pohtimaan käytännön esimerkkitapauksia.

Lisätiedot: http://www.envirovet.fi/palvelut/koulutukset, info@envirovet.fi, 045 895 7705

LaatuNet-palvelun esittelyvideo

Elintarvikkeiden riskitekijät ja niiden hallinta -koulutuspäivä Tampereella

Syventävä elintarviketurvallisuus elintarviketuotannossa –diplomikoulutus 2017-2018 (3 pv, 4 op) jatkuu helmikuussa

Kevään jaksoissa paneudutaan näytteenottoon, tutkimustulosten merkitykseen, elintarvikkeiden pilaantumiseen vaikuttaviin tekijöihin, elintarvikelainsäädäntöön, riskinarviointiin ja laadunhallintaan.

Koulutuksen vaativuustaso noudattelee yliopisto-opetuksen perussisältöä, mutta luennot ovat käytännönläheisiä ja arkityöhön helposti sovellettavia. Iltapäivän case-työskentelyssä jokainen osallistuja pääsee ohjatusti pohtimaan annettuja käytännön tapauksia. Myös case-työskentelyä on päivitetty saadun palautteen perusteella.

Jokaiseen koulutuspäivään voi ilmoittautua ja osallistua erikseen.

Koulutuspaikka: Tampere-talo

Ohjelma keväällä 2018

 

12.2.2018 Elintarvikkeiden riskitekijät ja niiden hallinta

Ohjelma:

8.00-9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-9.15 Koulutuksen avaus, kurssin käytännön järjestelyt, Outi Lepistö, EnviroVet

9.15-10.00 Psykrotrofiset ja itiölliset bakteerit elintarvikeketjussa. Yliopistonlehtori, Riikka Keto-Timonen, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Helsingin yliopisto

10.00-10.05 Tauko

10.05-10.45 Persistoiva listeria tuotantotiloissa – esiintyminen, riskitekijät ja hallintakeinot. Yliopistonlehtori Riikka Keto-Timonen, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Helsingin yliopisto

10.45-11.00 Tauko

11.15-12.00 Pilaajamikrobit ja niiden merkitys elintarvikeketjussa. Yliopistonlehtori Elina Säde, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, Helsingin Yliopisto

12.00-13.00 Lounas

13.00-13.45 Mitä ja miksi tutkitaan? Hyvän näytteenoton osatekijät. Kehityspäällikkö Eeva Klemettilä-Kirjavainen, Metropolilab

13.45-14.00 Tapausten esittely

14.00-14.30 Ryhmätyöt

14.30-15.00 Kahvi

15.00-16.00 Ryhmätöiden purku

16.00-16.15 Koulutuspäivä päättyy, kurssin jatko

Luennoitsijat: yliopistonlehtori Riikka Keto-Timonen ja Elina Säde, Helsingin yliopisto, mikrobiologi Eeva Klemettilä-Kirjavainen, Metropolilab

 

9.4.2018 Riskinarviointi ja laadunhallinta elintarviketuotannossa

 • Elintarvikevalvonta ja elintarviketurvallisuusstandardit: mitä eroa ja yhtäläisyyksiä?
 • Laadunhallinnan haasteet käytännön elintarviketuotannossa
 • Riskinarviointi ja toimenpiteet elintarviketurvallisuuden vaarantuessa
 • Tulevaisuuden näkökulmia laadunhallintaan
 • Case: riskinarviointi ja toimenpiteet käytännön tilanteessa

Luennoitsijat ELT, pääauditoija Outi Lepistö, EnviroVet, pääarvioija ELL Susanna Pesonen, Inspecta Sertifiointi sekä valvonnan edustaja ja laatupäällikkö

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet päivittyvät helmikuun koulutuksen osalta Koulutukset-sivulle vielä joulukuun aikana

EU- ja ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkärien pätevöitymiskoulutus maaliskuussa 2018

Eläinlääkintähuollosta annetun asetuksen mukaan kunnaneläinlääkäriltä, jonka virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden tai eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä, on kunnan vaadittava, että hän osoittaa tutustuneensa Eviran hyväksymällä tavalla Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön.

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ ja EnviroVet toteuttavat pätevöitymiskoulutuksen vuorovuosina Eviran kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 2018 toteuttajavuorossa on EnviroVet.

Koulutus järjestetään maaliskuussa VIIKOLLA 10. Tarkemmat tiedot päivittyvät lähiaikoina Koulutukset-sivuille.

Lisätiedot ja kyselyt: Outi Lepistö p 045 8957705 tai outi.lepisto@envirovet.fi

Tiedote Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntämisestä

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt EnviroVet Oy:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin

Tiedote
Julkaistu: 11.10.2017, 16:44
Suomalaisen Työn Liitto

EnviroVet Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena työstä, jota se tekee ympäristöterveydenhuollon laadunvalvonnan kehittämisessä. EnviroVet pyrkii kehittämään ja yhtenäistämään palveluita, joilla voidaan ylläpitää ihmisten ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista tai ekologista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

– Yrityksemme on aikanaan perustettu tukemaan julkisen sektorin palveluja. Siksi Yhteiskunnallinen yritys -merkki herätti heti kiinnostuksemme, toimitusjohtaja Outi Lepistö EnviroVetistä kertoo.

Ympäristöterveydenhuollon merkitys lisääntyy jatkuvasti muun muassa sisäilmaongelmien, eläintautien ja antibioottiresistenssin kaltaisten ongelmien yleistymisen myötä. Siksi tarvitaan myös entistä enemmän työkaluja laadunhallintaan ja yhdenmukaisiin palveluihin.

– Tavoitteemme on tarjota niitä asiantuntijapalveluja, joissa tarvitaan ulkopuolista ja riippumatonta arvioijaa, jolloin myös toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät, Outi Lepistö jatkaa.

– Yhteiskunnallinen yritystoiminta tarjoaa uudenlaisen näkökulman pohdittaessa suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Nykyisten toimintamallien rinnalle on hyvä kehittää uudenlaisia palveluita ja niitä voidaan tuottaa raikkailla innovaatioilla ja yrittäjähengellä. On hienoa, että EnviroVet ylläpitää ja kehittää laatujärjestelmää, jonka avulla voidaan parantaa ympäristöterveydenhuollon laatua, vaikuttavuutta ja yhdenmukaisuutta toteaa Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lisätietoja

Outi Lepistö, omistaja, EnviroVet Oy, p. 045 895 7705, outi.lepisto@evirovet.fi

Niina Ollikka, brand manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi

EnviroVet Oy on ympäristöterveydenhuollon kehittämiseen erikoistunut asiantuntijaverkosto, joka tuottaa alan korkealaatuista osaamista. Tavoitteena on kehittää ympäristöterveydenhuoltoa korkealaatuiseksi ja laadukkaaksi toimialaksi, joka mahdollisimman tehokkaasti estää ja poistaa elinympäristön aiheuttamia terveyshaittoja ja ylläpitää ihmisten ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia. EnviroVet panostaa erityisesti toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja läpinäkyvyyden kehittämiseen. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat elintarvikevalvonta, asumisterveysasiat ja eläinlääkintähuolto kunnissa. www.envirovet.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Lista kaikista merkin käyttöoikeuden saaneista yrityksistä löytyy liiton kotisivuilta http://suomalainentyo.fi ja lisätietoja merkistä: www.yhteiskunnallinenyritys.fi