Sisäisen auditoinnin koulutus kuntien viranomaisvalvontaan 

EnviroVet järjestää sisäisen auditoinnin koulutuksen osana kuntien laadunhallinnan kehittämistä. 

Koulutus on suunnattu kaikille ympäristöterveyden tai muilla valvonnan aloilla toimiville, oman tai organisaation toiminnan kehittämisestä, laadunhallinnasta ja auditoinneista kiinnostuneille. 

 Koulutuksessa käydään läpi laadunhallinnan perusteet ISO 9001-standardia mukaillen sekä auditoinnin suunnittelu, toteutus, raportointi ja poikkeamahallinta ISO 19011-standardin mukaan. 

Koulutus pohjautuu myös EU -komission auditointipäätökseen 677/2006 ja valvonta-asetuksen 625/2017 vaatimuksiin laadunhallinnasta. 

Koulutusaika: perjantai 25.9. ja torstai 26.11. klo 10.00-16.00 

HUOM! Molempien päivien ohjelma on sama, joten voit valita itsellesi paremmin sopivan ajankohdan 

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään webinaarina. Ilmoittautuneet saavat linkin webinaariin lähempänä koulutuksen ajankohtaa 

Ohjelma
10.00-11.00  Yleistä laadunhallinnasta. Standardit ja lainsäädäntö. Laadunhallinnan sanasto. Ennakkotehtävän purku
11.00-11.45 Laadunhallinnan kokonaisuus, jatkuva parantaminen: sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, poikkeamahallinta, korjaavat toimenpiteet
11.45-12.45 Lounastauko
12.45-13.30 Sisäinen auditointi: suunnittelu, check listit, auditointimenetelmät ja -tekniikat, auditointikriteerit. Korjaavat toimenpiteet, auditointiraportti ja auditoinnin sulkeminen
13.30-14.00 Sisäisen auditoinnin toteuttaminen käytännössä. Esimerkkinä tarkastusprosessin auditointi.
14.00-15.15 Sisäinen auditointi, harjoitustehtävä 
15.15-16.00 Harjoituksen purku, kurssin päätös ja jatko 

Koulutukseen osallistuville lähetetään ennakkotehtävä ja lisäksi koulutuksen jälkeen on osallistuttava kirjalliseen tehtävään saadakseen hyväksytyn suorituksen koulutuksesta.  

LaatuNet-sisäisen auditoijan pätevyyteen vaaditaan lisäksi osallistuminen vähintään kolmeen sisäiseen auditointiin, joiden suunnittelu, toteutus ja sulkeminen raportoidaan Laatunet-tiimille. 

Hinnat:
LaatuNet-valvontayksiköt: 70 € (+ ALV) /hlö
LaatuNet-kuntien muut edustajat: 80 € (+ ALV)/hlö
Muut osallistujat: 150 € (+ ALV)/hlö 

Hinta sisältää koulutusmateriaalit. 

Ilmoittautuminen:
Koulutukseen ilmoittaudutaan osoitteessa info@envirovet.fi 21.9. tai 20.11. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava mahdollisesta LaatuNetin asiakkuudesta tai kuulumisesta alueen kuntiin sekä ilmoitettava laskutustiedot ja osallistujien nimet. 

Lisätiedot: kouluttaja, ISO 9001 pääauditoija Outi Lepistö p 045 8957705 outi.lepisto@envirovet.fi 

https://www.envirovet.fi/laatunet/