Eläinsuojeluvalvontaan valtakunnallinen 

harjoitus 

Eläinlääkäreiden asiantuntijaverkosto EnviroVet toteuttaa yhteistyössä aluehallintovirastojen, Suomen Eläinlääkäriliiton ja Helsingin poliisilaitoksen eläinsuojelurikosten yksikön kanssa kuntien eläinsuojeluvalvontaan kohdistuvan harjoituksen eli interkalibroinnin lokakuussa 2020. Interkalibrointi on osa ympäristöterveyden laadunhallintapalvelua LaatuNettiä. 

Interkalibrointi on laadunhallinnan menetelmä toiminnan yhdenmukaistamiseksi, jossa samaa tapausta ratkotaan samaan aikaan ympäri SuomeaInterkalibroinnissa pyritään luomaan mahdollisimman autenttinen tilanne tapauksen pohjalle.  

Interkalibrointi toteutetaan valtakunnallisena ja kaikilla valvontaeläinlääkäreillä ja kunnaneläinlääkäreillä on mahdollisuus osallistua siihen maksutta. Aiemmat interkalibroinnit laatujärjestelmää käyttäville valvontayksiköille ovat kohdistuneet elintarvikevalvonnan käyttämiin Oiva-arvosanoihin, asunnontarkastusprosessiin ja epidemiaselvityksiin. Niistä saatu palaute on ollut erittäin positiivista. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää eläinsuojeluvalvonnan yhtenäisyyttä ja antaa uusia, käytännönläheisiä työkaluja tilanteiden hoitamiseen sekä nostaa esille mahdollisia kehittämistarpeita. Laadunhallinnan mukaisesti painopiste on toiminnan kehittämisessä yhdessäInterkalibroinnin suurimmat hyötyjät ovat osallistujat itse. 

Toteutus 

Interkalibrointi toteutetaan viikolla 44-45. Osallistuminen ei vaadi mittavaa resursointia vaan se toteutetaan vastaamalla harjoituksen aikana tulevien tilannetietojen perusteella laadittuihin kysymyksiin.  

Tulokset toimitetaan kaikille osallistujille vuoden 2020 loppuun mennessä ja lisäksi niistä laaditaan yhteenvetoraportti, joka toimitetaan tiedoksi ympäristöterveyden yksiköille, ohjaaville tahoille ja sidosryhmille. Tulokset ovat anonyymejä eikä yksittäisiä osallistujia voi tunnistaa.  

Mediatiedote eläinsuojeluvalvonnan valtakunnallinen harjoitus lokakuussa.

Ilmoittautuminen

Halukkuus osallistua, nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite on ilmoitettava maanantaihin 12.10.2020 mennessä osoitteeseen info@envirovet.fi  

Toivomme runsasta osallistumista hankkeeseen! Sen avulla  eläinsuojeluvalvontaan saadaan kokonaan uutta ja käytännönläheistä tietoa helpottamaan haastavia tilanteita.  

Lisätiedot: Outi Lepistö outi.lepisto@envirovet.fi p 045 8957705